ชุมนุมเลขดอทเน็ต

หมวดชุมนุมรายงานผล => ห้องชุมนุม รายงานผล => ข้อความที่เริ่มโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 27, 2011, 08:11:00 PMหัวข้อ: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 27, 2011, 08:11:00 PM
วันเสาร์ที่ 27-08-54

4:05PM EDT: 11,284.54   +134.72 (1.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 31, 2011, 06:08:12 AM
วันอังคารที่ 30-08-54

4:03PM EDT: 11,539.25   +254.71 (2.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 31, 2011, 06:10:41 AM
วันพุธที่ 31-08-54

4:02PM EDT: 11,559.95   +20.70 (0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 01, 2011, 06:04:42 AM
วันพฤหัสที่ 01-09-54

4:04PM EDT: 11,613.53   +53.58 (0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 02, 2011, 06:06:45 AM
วันศุกร์ที่ 02-09-54

4:03PM EDT: 11,493.57   -119.96 (1.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 03, 2011, 06:09:58 AM
วันเสาร์ที่ 03-08-54

4:05PM EDT: 11,240.26  -253.31 (2.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 07, 2011, 06:10:36 AM
วันพุธที่ 07-09-54

4:03PM EDT: 11,139.30   -100.96 (0.90%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 08, 2011, 06:12:54 AM
วันพฤหัสที่ 08-09-54

4:02PM EDT: 11,414.86   +275.56 (2.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 09, 2011, 06:24:48 AM
วันศุกร์ที่ 09-09-54

4:05PM EDT: 11,295.81   -119.05 (1.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 10, 2011, 05:54:34 AM
วันเสาร์ที่ 10-09-54

4:01PM EDT: 10,992.13   -303.68 (2.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 13, 2011, 06:13:03 AM
วันอังคารที่ 13-09-54

4:04PM EDT: 11,061.12   +68.99 (0.63%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 14, 2011, 06:09:41 AM
วันพุธที่ 14-09-54

4:04PM EDT: 11,105.85   +44.73 (0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 15, 2011, 06:11:59 AM
วันพฤหัสที่ 15-09-54

4:04PM EDT: 11,246.73   +140.88 (1.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 16, 2011, 09:10:23 AM
วันศุกร์ที่ 16-09-54

4:05PM EDT: 11,433.18   +186.45 (1.66%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 17, 2011, 07:24:00 AM
วันเสาร์ที่ 17-09-54

4:04PM EDT: 11,509.09   +75.91 (0.66%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 20, 2011, 06:03:23 AM
วันอังคารที่ 20-09-54

4:01PM EDT: 11,401.01   -108.08 (0.94%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 21, 2011, 06:23:46 AM
วันพุธที่ 21-09-54

4:02PM EDT: 11,408.66   +7.65 (0.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 22, 2011, 07:14:26 AM
วันพฤหัสที่ 22-09-54

4:02PM EDT: 11,124.84   -283.82 (2.49%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 24, 2011, 07:08:45 AM
วันเสาร์ที่ 24-09-54

4:03PM EDT: 10,771.48   +37.65 (0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 27, 2011, 05:54:04 AM
วันอังคารที่ 27-09-54

4:04PM EDT: 11,043.86   +272.38 (2.53%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: da-รวยทุกวัน ที่ กันยายน 28, 2011, 04:32:25 AM
วันพุธที่28-09-54

4:02PM EDT: 11,190.69   146.83 (1.33%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 29, 2011, 06:17:38 AM
วันพฤหัสที่ 22-09-54

4:03PM EDT: 11,010.90   -179.79 (1.61%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: da-รวยทุกวัน ที่ กันยายน 30, 2011, 04:18:45 AM
วันศุกร์ที่30-09-54

4:04PM EDT: 11,153.98   143.08 (1.30%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 01, 2011, 06:26:36 AM
วันเสาร์ที่ 01-10-54

4:05PM EDT: 10,913.38   -240.60 (2.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 04, 2011, 03:29:50 AM
วันอังคารที่  4-10-54

4:05PM EDT: 10,655.30   -258.08 (2.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 05, 2011, 06:43:25 AM
วันพุธที่ 05-10-54

4:04PM EDT: 10,808.71   +153.41 (1.44%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2011, 03:16:17 AM
วันพฤหัสบดีที่ี 06-10-54

4:02PM EDT: 10,939.95   +131.24 (1.21%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 07, 2011, 03:20:26 AM
วันศุกร์ที่  07/10/54

4:03PM EDT: 11,123.33   +183.38 (1.68%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ ตุลาคม 08, 2011, 03:10:10 AM
วันเสาร์ที่ 08-10-54

4:05PM EDT: 11,103.12   -20.21 (0.18%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: da-รวยทุกวัน ที่ ตุลาคม 11, 2011, 04:38:11 AM
วันอังคาร11-10-54

4:05PM EDT: 11,433.18   330.06 (2.97%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 12, 2011, 05:23:53 AM
วันพุธที่ 12-10-54

4:04PM EDT: 11,416.30   -16.88 (0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 13, 2011, 06:33:44 AM
วันพฤหัสบดีที่ี 13-10-54

4:04PM EDT: 11,518.85   +102.55 (0.90%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2011, 04:37:26 AM
วันศุกร์ที่  14-10-54


4:01PM EDT: 11,478.13   -40.72 (0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 15, 2011, 04:36:16 AM
วันเสาร์ที่ 15-10-54

4:01PM EDT: 11,644.49   +166.36 (1.45%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2011, 04:54:31 AM
วันอังคารที่ 18-10-54

4:05PM EDT: 11,397.00  -247.49 (2.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 19, 2011, 04:37:25 AM
วันพุธที่ 19-10-54

4:02PM EDT: 11,577.05   +180.05 (1.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 20, 2011, 06:05:12 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20-10-54

4:04PM EDT: 11,504.62   -72.43 (0.63%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 21, 2011, 05:37:31 AM
วันศุกร์ที่ 21-10-54

4:01PM EDT: 11,541.78   +37.16 (0.32%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 22, 2011, 04:54:58 AM
วันเสาร์ที่ 22-10-54

4:03PM EDT: 11,808.79   +267.01 (2.31%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 25, 2011, 05:22:32 AM
วันอังคารที่ 25-10-54

4:02PM EDT: 11,913.62  +104.83 (0.89%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 26, 2011, 09:01:54 AM
วันพุธที่ 26-10-54

4:02PM EDT: 11,706.62   -207.00 (1.74%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2011, 05:07:23 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27-10-54

4:01PM EDT: 11,869.04   +162.42 (1.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 28, 2011, 05:03:11 AM
วันศุกร์ที่ 28-10-54

4:05PM EDT: 12,208.55   +339.51 (2.86%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2011, 07:45:34 AM
วันเสาร์ที่ 29-10-54

4:06PM EDT: 12,231.11   +22.56 (0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 01, 2011, 04:12:00 AM
วันอังคารที่  1-11-54

4:04PM EDT: 11,955.01   -276.10 (2.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 02, 2011, 04:40:27 AM
วันพุธที่ 2-11-54

4:02PM EDT: 11,657.96   -297.05 (2.48%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 03, 2011, 05:55:54 AM
วันพฤหัสบดีที่ 3-11-54

4:04PM EDT: 11,836.04   +178.08 (1.53%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2011, 05:25:31 AM
วันศุกร์ที่ 4-11-54

4:03PM EDT: 12,044.47  + 208.43 (1.76%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 05, 2011, 04:49:26 AM
วันเสาร์ที่ 5-11-54

4:04PM EDT: 11,983.24   -61.23 (0.51%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 08, 2011, 04:19:44 AM
วันอังคารที่ 8-11-54

4:04PM EST: 12,068.39   +85.15 (0.71%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2011, 06:05:31 AM
วันพุธที่ 9-11-54

4:05PM EST: 12,170.18   +101.79 (0.84%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 10, 2011, 05:45:25 AM
วันพฤหัสบดีที่ 10-11-54

4:04PM EST: 11,780.94   -389.24 (3.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 11, 2011, 05:24:47 AM
วันศุกร์ที่ 11-11-54

4:03PM EST: 11,893.79   +112.85 (0.96%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 12, 2011, 06:06:49 AM
วันเสาร์ที่ 12-11-54

4:04PM EST: 12,153.68   +259.89 (2.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 15, 2011, 06:58:25 AM
วันอังคารที่ 15-11-54

4:08PM EST: 12,078.98   -74.70 (0.61%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 16, 2011, 05:03:36 AM
วันพุธที่ 16-11-54

4:02PM EST: 12,096.16   +17.18 (0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 17, 2011, 04:57:12 AM
วันพฤหัสบดีที่ 17-11-54

4:05PM EST: 11,905.59   -190.57 (1.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2011, 04:48:04 AM
วันศุกร์ที่ 18-11-54

4:10PM EST: 11,770.73   -134.86 (1.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2011, 04:53:34 AM
วันเสาร์ที่ 19-11-54

4:04PM EST: 11,796.16   +25.43 (0.22%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 22, 2011, 05:16:02 AM
วันอังคารที่ 22-11-54

4:03PM EST: 11,547.31   -248.85 (2.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 23, 2011, 04:41:19 AM
วันพุธที่ 23-11-54

4:04PM EST: 11,493.72   -53.59 (0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 24, 2011, 04:46:14 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24-11-54

4:03PM EST: 11,257.55   -236.17 (2.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 26, 2011, 08:54:26 AM
วันเสาร์ที่ 26-11-54

Dow Jones : 11231.78   -25.77 (-0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 29, 2011, 06:05:14 AM
วันอังคารที่ 29-11-54

4:01PM EST: 11,523.01   +291.23 (2.59%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 30, 2011, 05:09:51 AM
วันพุธที่ 30-11-54

4:02PM EST: 11,555.63   +32.62 (0.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 01, 2011, 05:46:39 AM
วันพฤหัสบดีที่ 01-12-54

4:07PM EST: 12,045.68   +490.05 (4.24%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 02, 2011, 06:58:25 AM
วันศุกร์ที่ 02-12-54

4:03PM EST: 12,020.03   -25.65 (0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 03, 2011, 04:55:59 AM
วันเสาร์ที่ 03-12-54

4:03PM EST: 12,019.42   -0.61 (0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 07, 2011, 11:59:56 PM
วันอังคารที่ 06-12-54

4:02PM EST: 12,097.83   +78.41 (0.65%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 08, 2011, 12:00:29 AM
วันพุธที่ 07-12-54

4:02PM EST: 12,150.13   +52.30 (0.43%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2011, 05:15:41 AM
วันพฤหัสบดีที่ 08-12-54

4:03PM EST: 12,196.37   +46.24 (0.38%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 09, 2011, 04:18:19 AM
วันศุกร์ที่ 09-12-54

4:05PM EST: 11,997.70   -198.67 (1.63%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 10, 2011, 05:38:02 AM
วันเสาร์ที่ 10-12-54

4:04PM EST: 12,184.26   +186.56 (1.55%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 13, 2011, 04:28:00 AM
วันอังคารที่ 13-12-54

4:07PM EST: 12,021.39   -162.87 (1.34%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2011, 05:20:12 AM
วันพุธที่ 14-12-54

4:03PM EST: 11,954.94   -66.45 (0.55%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 15, 2011, 04:55:38 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15-12-54

4:03PM EST: 11,823.48   -131.46 (1.10%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 16, 2011, 05:11:28 AM
วันศุกร์ที่ 16-12-54

4:08PM EST: 11,868.81   +45.33 (0.38%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 17, 2011, 05:19:16 AM
วันเสาร์ที่ 17-12-54

4:12PM EST: 11,866.39   -2.42 (0.02%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 20, 2011, 05:25:38 AM
วันอังคารที่ 20-12-54

4:04PM EST: 11,766.26  -100.13 (0.84%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2011, 05:12:20 AM
วันพุธที่ 21-12-54

4:13PM EST: 12,103.58   +337.32 (2.87%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 22, 2011, 05:46:31 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22-12-54

4:03PM EST: 12,107.74  +4.16 (0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 23, 2011, 04:54:37 AM
วันศุกร์ที่ 23-12-54

4:06PM EST: 12,169.65   +61.91 (0.51%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 24, 2011, 05:15:55 AM
วันเสาร์ที่ 24-12-54

4:06PM EST: 12,294.00   +124.35 (1.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 28, 2011, 06:43:21 AM
วันพุธที่ 28-12-54

4:06PM EST: 12,291.35   -2.65 (0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 29, 2011, 05:12:53 AM
วันพฤหัสบดีที่ 29-12-54

4:05PM EST: 12,151.41   -139.94 (1.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ ธันวาคม 30, 2011, 04:48:54 AM
วันศุกร์ที่ 30-12-54

4:02PM EST: 12,287.04   +135.63 (1.12%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 31, 2011, 07:24:50 AM
วันเสาร์ที่ 31-12-54

4:04PM EST: 12,217.56   -69.48 (0.57%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 04, 2012, 05:35:21 AM
วันพุธที่ 04-01-55

4:06PM EST: 12,397.38   +179.82 (1.47%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 05, 2012, 06:31:57 AM
วันพฤหัสบดีที่ 05-01-55

4:02PM EST: 12,418.42   +21.04 (0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 06, 2012, 05:57:43 AM
วันศุกร์ที่ 06-01-55

4:02PM EST: 12,415.70   -2.72 (0.02%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 07, 2012, 05:55:35 AM
วันเสาร์ที่ 07-01-55

4:04PM EST: 12,359.92   -55.78 (0.45%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: da-รวยทุกวัน ที่ มกราคม 10, 2012, 04:41:25 AM
วันจันทร์ที่ 10-01-55

4:06PM EST: 12,392.69   +32.77 (0.27%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 11, 2012, 05:40:29 AM
วันพุธที่ 11-01-55

 4:03PM EST: 12,462.47  +69.78(0.56%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 12, 2012, 05:22:36 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12-01-55

4:03PM EST:12,449.45  -13.02(0.10%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 13, 2012, 05:36:57 AM
วันศุกร์ที่ 13-01-55

4:02PM EST: 12,471.02  21.57(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 14, 2012, 09:59:01 AM
วันเสาร์ที่ 14-01-55

4:01PM EST: 12,422.06   -48.96(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 18, 2012, 05:26:06 AM
วันพุธที่ 18-01-55

4:04PM EST: 12,482.07  +60.01(0.48%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 19, 2012, 06:00:30 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19-01-55

 4:02PM EST:12,578.95  +96.88(0.78%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 20, 2012, 05:18:42 AM
วันศุกร์ที่ 20-01-55

4:01PM EST: 12623.98 +45.03


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 21, 2012, 06:33:33 AM
วันเสาร์ที่ 21-01-55

4:02PM EST: 12,720.48  +96.50(0.76%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 24, 2012, 04:53:24 AM
วันอังคารที่ 24-01-55

4:01PM EST: 12,708.82  -11.66(0.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 25, 2012, 05:41:24 AM
วันพุธที่ 25-01-55


 4:03PM EST:12,675.75  -33.07(0.26%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 26, 2012, 08:12:28 AM
วันพฤหัสบดีที่ 26-01-55

5:36PM EST : 12,756.96  +81.21


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มกราคม 27, 2012, 05:53:47 AM
วันศุกร์ที่ 27-01-55

4:02PM EST:12,734.63  -22.33(0.18%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 28, 2012, 07:59:43 AM
วันเสาร์ที่ 28-01-55

4:04PM EST:12,660.46   -74.17(0.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 31, 2012, 05:44:36 AM
วันอังคารที่ 31-01-55

4:01PM EST: 12,653.72  -6.74(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2012, 05:44:19 AM
วันพุธที่ 01-02-55


 4:04PM EST:  12,632.91  -20.81(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2012, 05:47:08 AM
วัพฤหัสบดีที่ 02-02-55

 
4:04PM EST:12,716.46  +83.55(0.66%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2012, 05:42:10 AM
วันศุกร์ที่ 03-02-55

4:02PM EST: 12705.41    -11.05 (-0.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2012, 07:02:14 AM
วันเสาร์ที่ 04-02-55

4:03PM EST:12,862.23  +156.82 (1.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2012, 05:28:02 AM
วันอังคารที่ 07-02-55

4:06PM EST:12,845.13  -17.10(0.13%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2012, 05:21:10 AM
วันพุธที่ 08-02-55

4:05PM EST: 12,878.20  +33.07(0.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2012, 05:39:00 AM
วัพฤหัสบดีที่ 09-02-55

 
4:02PM EST:12,883.95  +5.75(0.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2012, 05:18:40 AM
วันศุกร์ที่ 10-02-55

4:04PM EST: 12,890.46  +6.51(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2012, 05:21:15 AM
วันเสาร์ที่ 11-02-55

4:03PM EDT:  12,801.23  -89.23(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2012, 07:02:33 AM
วันอังคารที่ 14-02-55

4:01PM EST: 12,874.04  +72.81(0.57%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2012, 07:35:59 AM
วันพุธที่ 15-02-55

4:01PM EST: 12,878.28  +4.24 (0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: da-รวยทุกวัน ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2012, 04:38:16 AM
วัพฤหัสบดีที่16-02-55

4:03PM EST: 12,780.95   -97.33 (0.76%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2012, 06:58:44 AM
วันศุกร์ที่ 17-02-55

4:06PM EST: 12,904.08  +123.13(0.96%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2012, 07:09:50 AM
วันเสาร์ที่ 18-02-55


4:01PM EST : 12949.87    +45.79 (0.35%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 06:14:56 AM
วันพุธที่  22-02-55

4:03PM EST: 12,965.69  +15.82(0.12%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2012, 08:10:43 AM
วันพฤหัสบดีที่ 23-02-55

4:05PM EST: 12,938.67  -27.02(0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2012, 06:09:10 AM
วันศุกร์ที่ 24-02-55

4:05PM EST: 12,984.69  +46.02(0.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2012, 06:48:28 AM
วันเสาร์ที่ 25-02-55

4:05PM EST :  12,982.95  -1.74(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 07:45:25 AM
วันอังคารที่ 28-02-55

4:01PM EST: 12,981.51  -1.44 (0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 29, 2012, 06:35:33 AM
วันพุธที่  29-02-55

4:02PM EST: 13,005.12  +23.61(0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 01, 2012, 06:12:11 AM
วันพฤหัสบดีที่ 01-03-55

4:06PM EST: 12,952.07  -53.05(0.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 02, 2012, 06:20:37 AM
วันศุกร์ที่ 02-03-55

4:02PM EST: 12,980.30  +28.23(0.22%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 03, 2012, 06:51:22 AM
วันเสาร์ที่ 03-03-55

4:03PM EST : 12,977.57  -2.73(0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2012, 06:17:19 AM
วันอังคารที่ 06-03-55

4:02PM EST: 12,962.81  -14.76(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 07, 2012, 07:09:44 AM
วันพุธที่  07-03-55

4:02PM EST: 12,759.15  -203.66(1.57%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 08, 2012, 05:53:58 AM
วันพฤหัสบดีที่ 08-03-55

4:07PM EST: 12,837.33 +78.18(0.61%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มีนาคม 09, 2012, 05:50:35 AM
วันศุกร์ที่ 09-03-55

4:03PM EST:  12,907.94  +70.61(0.55%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 10, 2012, 06:18:33 AM
วันเสาร์ที่ 10-03-55

4:03PM EST : 12,922.02  +14.08(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มีนาคม 13, 2012, 05:20:14 AM
วันอังคารที่ื 13-03-55

4:02PM EDT: 12,959.71  +37.69(0.29%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 14, 2012, 06:55:23 AM
วันพุธที่  14-03-55

4:03PM EST: 13,177.68  +217.97(1.68%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 15, 2012, 06:08:53 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15-03-55

4:02PM EST: 13,194.10  +16.42(0.12%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 16, 2012, 06:53:37 AM
วันศุกร์ที่ 16-03-55

4:03PM EST: 13,252.76  +58.66(0.44%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 17, 2012, 07:40:01 AM
วันเสาร์ที่ 17-03-55

4:06PM EST : 13,232.62  -20.14(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มีนาคม 20, 2012, 06:13:03 AM
วันอังคารที่ 20-03-55

4:04PM EDT:13,239.13  +6.51(0.05%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 21, 2012, 06:06:21 AM
วันพุธที่  21-03-55

4:01PM EST: 13,170.19  -68.94(0.52%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 22, 2012, 06:12:01 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22-03-55

4:03PM EST: 13,124.62  -45.57(0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 23, 2012, 06:22:53 AM
วันศุกร์ที่ 23-03-55

4:02PM EST: 13,046.14  -78.48(0.60%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 24, 2012, 09:45:23 AM
วันเสาร์ที่ 24-03-55

4:03PM EST: 13,080.73  +34.59(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 27, 2012, 06:38:57 AM
วันอังคารที่ 27-03-55

4:05PM EDT: 13,241.63  +160.90(1.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 28, 2012, 06:40:46 AM
วันพุธที่  28-03-55

4:05PM EST: 13,197.73 -43.90(0.33%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 29, 2012, 06:29:41 AM
วันพฤหัสบดีที่ 29-03-55

4:03PM EST: 13,126.21  -71.52(0.54%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 30, 2012, 06:45:57 AM
วันศุกร์ที่ 30-03-55

4:05PM EST: 13,145.82  +19.61(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2012, 06:41:13 AM
วันเสาร์ที่ 31-03-55

4:05PM EST: 13,212.04  +66.22(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 03, 2012, 06:26:56 AM
วันอังคารที่ 03-04-55

4:01PM EDT: 13,264.49  +52.45(0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 04, 2012, 06:08:19 AM
วันพุธที่  04-04-55

4:03PM EST: 13,199.55  -64.94(0.49%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 05, 2012, 06:03:56 AM
วันพฤหัสบดีที่ 05-04-55

4:05PM EST: 13,074.75  -124.80(0.95%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 06, 2012, 03:49:37 AM
วันศุกร์ที่ 06-04-55

4:03PM EST: 13,060.14  -14.61(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 10, 2012, 06:12:54 AM
วันอังคารที่ 10-04-55

4:04PM EDT: 12,929.59  -130.55(1.00%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2012, 06:17:15 AM
วันพุธที่  11-04-55

4:04PM EST: 12,715.93  -213.66(1.65%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 12, 2012, 07:04:28 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12-04-55

4:04PM EST:  12,805.39  +89.46(0.70%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 13, 2012, 07:04:10 AM
วันศุกร์ที่ 13-04-55

4:05PM EST: 12,986.58  +181.19(1.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 14, 2012, 07:10:33 AM
วันเสาร์ที่ 14-04-55

4:02PM EST: 12,849.59  -136.99(1.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2012, 06:38:34 AM
วันอังคารที่ 17-04-55

4:03PM EDT: 12,921.41  +71.82(0.56%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2012, 06:30:01 AM
วันพุธที่  18-04-55

4:03PM EST: 13,115.54  +194.13(1.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 19, 2012, 06:15:02 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19-04-55

4:04PM EST:  13,032.75  -82.79(0.63%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 20, 2012, 06:56:03 AM
วันศุกร์ที่ 20-04-55

4:06PM EST: 12,964.10  -68.65(0.53%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 21, 2012, 02:51:28 PM
วันเสาร์ที่ 21-04-55

4:02PM EST: 13,029.26  +65.16(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 24, 2012, 06:59:25 AM
วันอังคารที่ 24-04-55

4:05PM EST: 12,927.17  -102.09(0.78%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 25, 2012, 07:01:22 AM
วันพุธที่ 25-04-55

4:05PM EST: 13,001.56  +74.39(0.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2012, 06:58:53 AM
วันพฤหัสบดีที่ 26-04-55

4:05PM EST: 13,090.72  +89.16(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: da-รวยทุกวัน ที่ เมษายน 27, 2012, 05:47:22 AM
วันศุกร์ที่ 27-04-55

4:04PM EDT 13,204.62 + 113.90(0.87%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 28, 2012, 06:47:55 AM
วันเสาร์ที่ 28-04-55

4:05PM EST: 13,228.31  +23.69(0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 01, 2012, 07:28:07 AM
วันอังคารที่ 01-05-55

4:03PM EST: 13,213.63  -14.68(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 02, 2012, 07:07:12 AM
วันพุธที่ 02-05-55

4:06PM EST: 13,279.32  +65.69(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ พฤษภาคม 03, 2012, 06:43:43 AM
วันพฤหัสบดีที่ 03-05-55

4:07PM EDT : 13,268.57  -10.75(0.08%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2012, 06:49:05 AM
วันศุกร์ที่ 04-05-55

4:02PM EST:  13,206.59  -61.98


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2012, 07:03:13 AM
วันเสาร์ที่ 05-05-55

4:06PM EST: 13,038.27  -168.32(1.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 08, 2012, 09:18:10 AM
วันอังคารที่ 08-05-55

4:04PM EST: 13,008.53  -29.74(0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 09, 2012, 06:51:49 AM
วันพุธที่ 09-05-55

4:05PM EST: 12,932.09  -76.44(0.59%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 10, 2012, 06:55:15 AM
วันพฤหัสบดีที่ 10-05-55

4:07PM EST: 12,835.06  -97.03(0.75%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2012, 06:49:15 AM
วันศุกร์ที่ 11-05-55

4:02PM EST: 12,855.04  +19.98(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 12, 2012, 07:03:59 AM
วันเสาร์ที่ 12-05-55

4:03PM EST: 12,820.60  -34.44(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2012, 06:51:17 AM
วันอังคารที่ 15-05-55

4:03PM EST: 12,695.35  -125.25(0.98%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 16, 2012, 05:33:32 AM
วันพุธที่ 16-05-55

4:03PM EST: 12,632.00  -63.35(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 17, 2012, 06:53:45 AM
วันพฤหัสบดีที่ 17-05-55

4:03PM EST: 12,598.55  -33.45(0.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ พฤษภาคม 18, 2012, 05:57:30 AM
วันศุกร์ที่ 18-05-55

 4:05PM EDT : 12,442.49  -156.06(1.24%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 19, 2012, 06:53:36 AM
วันเสาร์ที่ 19-05-55

4:02PM EDT : 12,369.38  -73.11(0.59%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ พฤษภาคม 22, 2012, 07:43:43 AM
วันอังคารที่ 22-05-55

4:02PM EDT: 12,504.48  +135.10(1.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ พฤษภาคม 23, 2012, 07:27:53 AM
วันพุธที่ 23-05-55

4:04PM EDT: 12,502.81  -1.67(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 23, 2012, 08:32:18 PM
วันพฤหัสบดีที่ 24-05-55

4:05PM EDT: 12,496.15  -6.66(0.05%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2012, 08:33:39 PM
วันศุกร์ที่ 25-05-55

4:05PM EDT   12,529.75  +33.60(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 26, 2012, 07:01:29 AM
วันเสาร์ที่ 26-05-55

4:05PM EDT :  12,454.83  -74.92(0.60%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 30, 2012, 03:02:20 AM
วันพุธทีี่ 30-05-55

4:02PM EDT: 12,580.69  +125.86(1.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 31, 2012, 06:46:28 AM
วันพฤหัสบดีทีี่ 31-05-55

4:03PM EDT: 12,419.86 - 160.83(1.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 31, 2012, 08:44:43 PM
วันศุกร์ที่ 01-06-55

4:06PM EDT: 12,393.45  -26.41(0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 02, 2012, 07:13:33 AM
วันเสาร์ที่ 02-06-55

4:04PM EDT: 12,118.57  -274.88(2.22%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2012, 09:08:59 PM
วันอังคารที่ 05-06-55

4:05PM EDT: 12,101.46  -17.11(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 05, 2012, 09:23:50 PM
วันพุธที่ 06-06-55

4:03PM EDT:12,127.95  +26.49(0.22%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2012, 08:32:47 PM
วันพฤหัสบดีที่ 07-06-55

4:06PM EDT: 12,414.79  + 286.84(2.37%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 07, 2012, 10:06:25 PM
วันศุกร์ที่ 08-06-55


 4:02PM EDT:12,460.96  + 46.17(0.37%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 09, 2012, 06:40:59 AM
วันเสาร์ที่ 09-06-55

4:06PM EDT:   12,554.20  +93.24(0.75%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 12, 2012, 05:44:05 PM
วันอังคารที่ 12-06-55

4:04PM EDT:   12,411.23  -142.97(1.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 12, 2012, 08:30:39 PM
วันพุธที่ 13-06-55

4:01PM EDT: 12,573.80  +162.57(1.31%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 13, 2012, 08:31:37 PM
 วันพฤหัสบดีที่ 14-06-55


4:03PM EDT: 12,496.38  -77.42(0.62%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 14, 2012, 08:29:15 PM
วันศุกร์ที่ 15-06-55


4:06PM EDT:  12,651.91   +155.53(1.24%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มิถุนายน 16, 2012, 05:49:57 AM
วันเสาร์ที่ 16-06-55


4:03PM EDT: 12,767.17  +115.26(0.91%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2012, 08:37:09 PM
วันอังคารที่ 19-06-55


4:04PM EDT:12,741.82   -25.35(0.20%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 19, 2012, 08:41:06 PM
วันพุธที่ 20-06-55

4:02PM EDT:   12837.33 +95.51‎ (0.75%‎)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 20, 2012, 08:34:47 PM
วันพฤหัสบดีที่ 21-06-55

4:04PM EDT: 12,824.39  -12.94(0.10%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 21, 2012, 08:29:36 PM
วันศุกร์ที่ 22-06-55

4:04PM EDT: 12,573.57 -250.82(1.96%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 22, 2012, 08:30:10 PM
วันเสาร์ที่ 23-06-55

4:12PM EDT:  12,640.78  +67.21(0.53%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 25, 2012, 08:35:36 PM
 วันอังคารที่ 26-06-55

4:04PM EDT : 12,502.66   -138.12(1.09%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: แอม ที่ มิถุนายน 27, 2012, 06:22:25 AM
วันพุธที่ 27-06-55


 4:02PM EDT : 12,534.67   +32.01(0.26%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2012, 08:41:11 PM
วันพฤหัสบดีที่ 28-06-55

4:08PM EDT : 12,627.01  +92.34(0.74%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 28, 2012, 09:02:21 PM
วันศุกร์ที่ 29-06-55

4:06PM EDT: 12,602.26  -24.75(0.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2012, 07:02:22 AM
วันเสาร์ที่ 30-06-55

4:03PM EDT: 12,880.09  +277.83(2.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2012, 09:00:03 PM
วันอังคารที่ 03-07-55

4:02PM EDT: 12,871.39  -8.70(0.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 05, 2012, 08:30:23 PM
วันศุกร์ที่ 06-07-55

4:02PM EDT: 12,896.67  -47.15(0.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 07, 2012, 07:22:04 AM
วันเสาร์ที่ 07-07-55

4:02PM EDT: 12,772.47  -124.20(0.96%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 09, 2012, 09:23:13 PM
วันอังคารที่ 10-07-55

4:05PM EDT: 12,736.29 - 36.18(0.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 10, 2012, 09:03:01 PM
วันพุธที่ 11-07-55

4:03PM EDT: 12,653.12  -83.17(0.65%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 11, 2012, 08:34:26 PM
วันพฤหัสบดีที่ 12-07-55

4:03PM EDT: 12,604.53  -48.59(0.38%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 12, 2012, 09:56:05 PM
วันศุกร์ที่ 13-07-55

4:02PM EDT: 12,573.27  -31.26(0.25%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 13, 2012, 08:34:35 PM
วันเสาร์ที่ 14-07-55

4:04PM EDT: 12,777.09  +203.82(1.62%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 16, 2012, 08:30:31 PM
วันอังคารที่ 17-07-55

4:02PM EDT: 12,727.21  -49.88(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 17, 2012, 08:35:38 PM
วันพุธที่ 18-07-55

4:08PM EDT: 12,805.54  +78.33(0.62%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 18, 2012, 08:29:56 PM
วันพฤหัสบดีที่ 19-07-55

4:03PM EDT:  12,908.70  +103.16(0.81%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2012, 07:01:43 AM
วันศุกร์ที่ 20-07-55

4:02PM EDT: 12,943.36  +34.66(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 21, 2012, 07:36:48 AM
วันเสาร์ที่ 21-07-55

4:04PM EDT: 12,822.57  -120.79(0.93%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2012, 08:15:01 AM
วันอังคารที่ 24-07-55

4:02PM EDT: 12,721.46  -101.11(0.79%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 25, 2012, 06:57:14 AM
วันพุธที่ 25-07-55

4:02PM EDT: 12,617.32  -104.14(0.82%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 26, 2012, 06:51:56 AM
วันพฤหัสบดีที่ 26-07-55

4:01PM EDT: 12,676.05  +58.73(0.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 27, 2012, 07:11:48 AM
วันศุกร์ที่ 27-07-55

4:07PM EDT: 12,887.93  +211.88(1.67%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 28, 2012, 07:53:36 AM
วันเสาร์ที่ 28-07-55

4:05PM EDT: 13,075.66 +187.73 (+1.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2012, 08:44:07 AM
วันอังคารที่ 31-07-55

4:03PM EDT: 13,073.01  -2.65(0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 01, 2012, 07:02:46 AM
วันพุธที่ 1-08-55

4:03PM EDT: 13,008.68  -64.33(0.49%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 02, 2012, 07:12:03 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2-08-55

4:05PM EDT: 12,971.06  -37.62(0.29%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 03, 2012, 07:38:41 AM
วันศุกร์ที่ 3-08-55

4:03PM EDT: 12,878.88  -92.18(0.71%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 04, 2012, 08:42:28 AM
วันเสาร์ที่ 4-08-55

4:07PM EDT: 13,096.17  +217.29(1.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 07, 2012, 06:40:03 AM
วันอังคารที่ 7-08-55

4:06PM EDT: 13,117.51  +21.34(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 08, 2012, 06:53:13 AM
วันพุธที่ 8-08-55

4:07PM EDT: 13,168.60  51.09(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2012, 06:43:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9-08-55

4:03PM EDT: 13,175.64  7.04(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2012, 06:13:01 AM
วันศุกร์ที่ 10-08-55

13,165.19  -10.45(0.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 11, 2012, 06:47:26 AM
วันเสาร์ที่ 11-08-55

4:02PM EDT: 13,207.95  +42.76(0.32%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 14, 2012, 06:58:44 AM
วันอังคารที่ 14-08-55

4:04PM EDT: 13,169.43  -38.52(0.29%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ สิงหาคม 15, 2012, 08:17:43 AM
วันพุธที่ 15-08-55

4:03PM EDT: 13,172.14 +2.71 (0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 16, 2012, 06:49:24 AM
วันพฤหัสบดีที่ 16-08-55

4:02PM EDT: 13,164.78  -7.36(0.06%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 17, 2012, 06:41:53 AM
วันศุกร์ที่ 17-08-55

4:01PM EDT: 13,250.11  +85.33(0.65%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 18, 2012, 06:57:57 AM
วันเสาร์ที่ 18-08-55

4:01PM EDT: 13,275.20  +25.09(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 21, 2012, 06:54:54 AM
วันอังคารที่ 21-08-55

4:02PM EDT: 13,271.64  -3.56(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 21, 2012, 09:11:01 PM
วันพุธที่ 22-08-55

4:02PM EDT:  13,203.58  -68.06(0.51%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2012, 10:23:18 PM
วันพฤหัสบดีที่ 23-08-55

4:06PM EDT: 13,172.76  -30.82(0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 24, 2012, 06:37:05 AM
วันศุกร์ที่ 24-08-55

4:02PM EDT: 13,057.46  -115.30(0.88%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 25, 2012, 06:51:31 AM
วันเสาร์ที่  25-08-55

4:01PM EDT: 13,157.97  +100.51(0.77%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2012, 06:33:39 AM
วันอังคารที่ 28-08-55

4:02PM EDT: 13,124.67  -33.30(0.25%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2012, 09:03:42 PM
วันพุธที่ 29-08-55

4:01PM EDT: 13,102.99  -21.68(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 29, 2012, 09:11:19 PM
วันพฤหัสบดีที่ 30-08-55

4:02PM EDT: 13,107.48  +4.49(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 31, 2012, 06:46:25 AM
วันศุกร์ที่ 31-08-55

4:03PM EDT: 13,000.71  -106.77(0.81%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 01, 2012, 07:29:15 AM
วันเสาร์ที่ 1-09-55

4:02PM EDT: 13,090.84  +90.13(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2012, 06:38:39 AM
วันพุธที่ 5-09-55

4:04PM EDT: 13,035.94  54.90(0.42%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2012, 08:34:33 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6-09-55

4:03PM EDT:  13,047.48  11.54(0.09%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 06, 2012, 09:05:12 PM
วันศุกร์ที่ 7-09-55

4:04PM EDT:  13,292.00  +244.52(1.87%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 07, 2012, 08:38:27 PM
วันเสาร์ที่ 8-09-55

4:01PM EDT: 13,306.64  +14.64(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 11, 2012, 06:31:41 AM
วันอังคารที่ 11-09-55

4:02PM EDT:  13,254.29  -52.35(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 11, 2012, 09:38:18 PM
วันพุธที่ 12-09-55

4:06PM EDT: 13,323.36  +69.07(0.52%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2012, 06:53:53 AM
วันพฤหัสบดีที่ 13-09-55

4:01PM EDT: 13,333.35 + 9.99(0.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 14, 2012, 06:28:03 AM
วันศุกร์ที่ 14-09-55

4:02PM EDT: 13,539.86 +206.51(1.55%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 15, 2012, 06:51:19 AM
วันเสาร์ที่ 15-09-55

4:02PM EDT:  13,593.37  53.51(0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 18, 2012, 08:24:54 AM
วันอังคารที่ 18-09-55

4:06PM EDT:  13,553.10  40.27(0.30%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2012, 08:30:47 AM
วันพุธที่ 19-09-55

4:05PM EDT:  13,564.64  +11.54(0.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2012, 08:53:03 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20-09-55

4:04PM EDT:  13,577.96  +13.32(0.10%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 21, 2012, 06:37:44 AM
วันศุกร์ที่ 21-09-55

4:09PM EDT: 13,596.93 +18.97(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 22, 2012, 07:49:06 AM
วันเสาร์ที่ 22-09-55

4:09PM EDT: 13,579.47  -17.46(0.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 25, 2012, 06:38:45 AM
วันอังคารที่ 25-09-55

4:03PM EDT: 13,558.92  -20.55(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 25, 2012, 09:03:17 PM
วันพุธที่ 26-09-55

4:04PM EDT: 13,457.55  -101.37(0.75%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 26, 2012, 10:10:49 PM
วันพฤหัสบดีที่ 27-09-55

4:03PM EDT:  13,413.51  -44.04(0.33%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 28, 2012, 07:51:52 AM
วันศุกร์ที่ 28-09-55

4:02PM EDT:  13,485.97  +72.46(0.54%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 29, 2012, 07:36:26 AM
วันเสาร์ที่ 29-09-55

4:05PM EDT: 13,437.13  -48.84(0.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 02, 2012, 07:00:45 AM
วันอังคารที่ 2-10-55

4:08PM EDT: 13,515.11  +77.98(0.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2012, 06:42:53 AM
วันพุธที่ 3-10-55

4:04PM EDT:  13,482.36  -32.75(0.24%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 04, 2012, 06:38:09 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4-10-55

4:03PM EDT: 13,494.61  +12.25(0.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 05, 2012, 06:43:51 AM
วันศุกร์ที่ 5-10-55

4:02PM EDT:  13,575.36  +80.75(0.60%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2012, 06:57:58 AM
วันเสาร์ที่  6-10-55

4:03PM EDT:  13,610.15  +34.79(0.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 09, 2012, 05:37:32 AM
วันอังคารที่ 9-10-55

4:03PM EDT: 13,583.65  26.50(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 10, 2012, 06:35:05 AM
วันพุธที่ 10-10-55

4:07PM EDT: 13,473.53  -110.12(0.81%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 11, 2012, 06:11:49 AM
วันพฤหัสบดีที่ 11-10-55

4:02PM EDT: 13,344.97  -128.56(0.95%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 12, 2012, 06:26:00 AM
วันศุกร์ที่ 12-10-55

4:05PM EDT: 13,326.39  18.58(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2012, 07:13:15 AM
วันเสาร์ที่ 13-10-55

4:03PM EDT:  13,328.85  +2.46(0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2012, 06:41:36 AM
วันอังคารที่ 16-10-55

4:03PM EDT: 13,424.23  +95.38(0.72%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 17, 2012, 07:23:37 AM
วันพุธที่ 17-10-55

4:02PM EDT: 13,551.78  +127.55(0.95%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2012, 06:25:22 AM
วันพฤหัสบดีที่ 18-10-55

4:03PM EDT: 13,557.00  +5.22(0.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2012, 10:19:41 PM
วันศุกร์ที่ 19-10-55

4:06PM EDT: 13,548.94  -8.06(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 19, 2012, 10:45:29 PM
วันเสาร์ที่ 20-10-55

4:08PM EDT: 13,343.51  -205.43(1.52%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 23, 2012, 05:45:28 AM
วันอังคารที่ 23-10-55

4:02PM EDT: 13,345.89  +2.38(0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 24, 2012, 05:41:31 AM
วันพุธที่ 24-10-55

4:06 PM EDT: 13,102.53  -243.36(1.82%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 25, 2012, 07:01:51 AM
วันพฤหัสบดีที่ 25-10-55

4:05PM EDT: 13,077.34  -25.19(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 26, 2012, 06:51:42 AM
วันศุกร์ที่ 26-10-55

4:03PM EDT:  13,103.68  +26.34(0.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2012, 10:25:46 AM
วันเสาร์ที่ 27-10-55

4:05PM EDT: 13,107.21  +3.53(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 01, 2012, 05:45:48 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1-11-55

4:10PM EDT: 13,096.46  -10.75(0.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 02, 2012, 06:42:20 AM
วันศุกร์ที่ 2-11-55

4:02PM EDT: 13,232.62  +136.16(1.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 03, 2012, 06:31:33 AM
วันเสาร์ที่ 03-11-55

4:02PM EDT: 13,093.16  139.46(1.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 06, 2012, 07:10:20 AM
วันอังคารที่ 06-11-55

4:02PM EDT: 13,112.44  +19.28(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 07, 2012, 06:58:47 AM
วันพุธที่ 07-11-55

4:02PM EDT: 13,245.68  +133.24(1.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 08, 2012, 06:08:59 AM
วันพฤหัสบดีที่ 8-11-55

4:02PM EDT: 12,932.73  -312.95(2.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2012, 07:01:50 AM
วันศุกร์ที่ 9-11-55

4:03PM EST:  12,811.32  -121.41(0.94%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2012, 09:32:45 PM
วันเสาร์ที่ 10-11-55

4:06PM EST: 12,815.39  +4.07(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2012, 06:44:01 AM
วันอังคารที่ 13-11-55

4:21PM EST: 12,815.08  -0.31(0.00%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 14, 2012, 06:13:47 AM
วันพุธที่ 14-11-55

4:02PM EST: 12,756.18  -58.90(0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 15, 2012, 06:44:49 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15-11-55

4:08PM EST: 12,570.95  -185.23(1.45%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 15, 2012, 09:31:20 PM
วันศุกร์ที่  16-11-55

4:08PM EST: 12,542.38  -28.57(0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 17, 2012, 07:17:14 AM
วันเสาร์ที่ 17-11-55

4:04PM EST: 12,588.31  +45.93(0.37%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2012, 09:30:37 PM
วันอังคารที่ 20-11-55

4:06PM EST: 12,795.96  +207.65(1.65%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 20, 2012, 09:31:51 PM
วันพุธที่ 21-11-55

4:02PM EST: 12,788.51  -7.45(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 21, 2012, 09:29:13 PM
วันพฤหัสบดีที่ 22-11-55

4:02PM EST: 12,836.89  +48.38(0.38%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 23, 2012, 09:31:13 PM
วันเสาร์ที่ 24-11-55

1:04PM EST: 13,009.68  +172.79(1.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 27, 2012, 08:24:00 AM
วันอังคารที่ 27-11-55

4:03PM EST: 12,967.37  -42.31(0.33%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2012, 08:51:56 AM
วันพุธที่ 28-11-55

4:04PM EST:  12,878.13  -89.24(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2012, 09:29:02 PM
วันพฤหัสบดีที่ 29-11-55

4:05PM EST:12,985.11  +106.98(0.83%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 29, 2012, 09:27:27 PM
วันศุกร์ที่ 30-11-55

4:02PM EST:13,021.82  +36.71(0.28%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 30, 2012, 09:39:05 PM
วันเสาร์ที่ 1-12-55

4:10PM EST: 13,025.58  +3.76(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 03, 2012, 09:30:03 PM
วันอังคารที่ 4-12-55

4:03PM EST:12,965.60  -59.98(0.46%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 04, 2012, 09:28:50 PM
วันพุธที่ 5-12-55

4:06PM EST: 12,951.78  -13.82(0.11%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 05, 2012, 09:27:43 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6-12-55

4:02PM EST:  13,034.49  +82.71(0.64%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2012, 09:27:53 PM
วันศุกร์ที่ 7-12-55

4:00PM EST: 13,074.04  +39.55(0.30%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 07, 2012, 09:29:44 PM
วันเสาร์ที่  8-12-55

4:02PM EST: 13,155.13  +81.09(0.62%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 10, 2012, 09:26:22 PM
วันอังคารที่ 11-12-55

4:03PM EST:  13,169.88  +14.75(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 11, 2012, 09:33:24 PM
วันพุธที่ 12-12-55

4:03PM EST: 13,248.44  +78.56(0.60%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 12, 2012, 09:31:54 PM
วันพฤหัสบดีที่  13-12-55

4:02PM EST: 13,245.45  -2.99(0.02%)

 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 13, 2012, 09:28:33 PM
วันศุกร์ที่ 14-12-55

4:03PM EST: 13,170.72  -74.73(0.56%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2012, 09:31:02 PM
วันเสาร์ที่ 15-12-55

4:05PM EST: 13,135.01  -35.71(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 18, 2012, 08:30:51 AM
วันอังคารที่  18-12-55

4:02PM EST:  13,235.39  +100.38(0.76%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 18, 2012, 09:49:46 PM
วันพุธที่ 19-12-55

4:02PM EST: 13,350.96  +115.57(0.87%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 20, 2012, 05:39:21 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20-12-55

4:04PM EST:  13,251.97  -98.99(0.74%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2012, 06:48:36 AM
วันศุกร์ที่ 21-12-55

4:02PM EST:  13,311.72  +59.75(0.45%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 22, 2012, 06:31:25 AM
วันเสาร์ที่  22-12-55

4:06PM EST:  13,190.84  -120.88(0.91%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 25, 2012, 07:32:20 AM
วันอังคารที่ 25-12-55

1:04PM EST: 13,139.08  -51.76(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2012, 08:24:18 PM
วันพฤหัสบดีที่ 27-12-55

4:03PM EST:  13,114.59  -24.49(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 27, 2012, 08:44:39 PM
วันศุกร์ที่  28-12-55

4:03PM EST: 13,096.31  -18.28(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 29, 2012, 08:50:49 AM
วันเสาร์ที่ 29-12-55

4:03PM EST:  12,938.11  -158.20(1.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 01, 2013, 10:30:50 PM
วันอังคารที่ 01-01-56

13,104.14  +166.03(1.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 02, 2013, 09:38:29 PM
วันพฤหัสบดีที่ 3-1-56

4:03PM EST: 13,412.55  +308.41(2.35%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 03, 2013, 09:40:08 PM
วันศุกร์ที่  4-1-56

4:03PM EST: 13,391.36  -21.19(0.16%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 05, 2013, 03:53:22 PM
วันเสาร์ที่ 5-1-56

4:03PM EST: 13,435.21  +43.85(0.33%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 08, 2013, 06:38:15 AM
วันอังคารที่ 8-1-56

4:04PM EST:  13,384.29  -50.92(0.38%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 09, 2013, 07:44:10 AM
วันพุธที่ 09-01-56

4:04PM EST: 13,328.85  -55.44(0.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 10, 2013, 07:48:46 AM
วันพฤหัสบดีที่ 10-1-56

4:02PM EST: 13,390.51  +61.66(0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 11, 2013, 07:22:20 AM
วันศุกร์ที่  11-01-56

4:02PM EST: 13,471.22  +80.71(0.60%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 12, 2013, 12:19:15 PM
วันเสาร์ที่  12-1-56

13,488.43  +17.21(0.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 15, 2013, 07:45:57 AM
วันอังคารที่ 15-1-56

4:41PM EST: 13,507.32  +18.89(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 16, 2013, 07:04:10 AM
วันพุธที่ 16-1-56

4:44PM EST:  13,534.89  +27.57(0.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 17, 2013, 06:40:11 AM
วันพฤหัสบดีที่ 17-1-56

4:38PM EST: 13,511.23  -23.66(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 18, 2013, 07:36:39 AM
วันศุกร์ที่  18-01-56

4:41PM EST: 13,596.02  +84.79(0.63%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 19, 2013, 09:15:02 AM
วันเสาร์ที่ 19-1-56

4:41PM EST: 13,649.70  +53.68(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 23, 2013, 06:41:21 AM
วันพุธที่ 23-1-56

4:35PM EST:  13,712.21  +62.51(0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 23, 2013, 09:33:46 PM
วันพฤหัสบดีที่ 24-1-56

4:36PM EST: 13,779.33  +67.12(0.49%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 24, 2013, 09:39:59 PM
วันศุกร์ที่  25-1-56

4:37PM EST:  13,825.33  +46.00(0.33%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 26, 2013, 09:15:41 AM
วันเสาร์ที่  26-1-56

4:51PM EST:  13,895.98  +70.65(0.51%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 29, 2013, 07:10:10 AM
วันอังคารที่ 29-1-56

4:34PM EST: 13,881.93  -14.05(0.10%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 30, 2013, 07:37:51 AM
วันพุธที่ 30-1-56

4:35PM EST: 13,954.42  +72.49(0.52%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2013, 09:55:31 PM
วันพฤหัสบดีที่ 31-1-56

4:36PM EST: 13,910.42  -44.00(0.32%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2013, 06:43:37 AM
วันศุกร์ที่ 1-2-56

4:36PM EST:  13,860.58  -49.84(0.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2013, 08:39:42 AM
วันเสาร์ที่ 2-2-56

4:36PM EST:  14,009.79  +149.21(1.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 06:51:54 AM
วันอังคารที่ 5-2-56

4:36PM EST: 13,880.08  -129.71(0.93%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2013, 07:30:40 AM
วันพุธที่ 6-2-56

4:36PM EST: 13,979.30  +99.22(0.71%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2013, 07:33:05 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7-2-56

4:36PM EST: 13,986.52  +7.22(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2013, 06:53:59 AM
วันศุกร์ที่ 8-2-56

4:35PM EST: 13,944.05  -42.47(0.30%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2013, 08:33:33 AM
วันเสาร์ที่ 9-2-56

4:35PM EST: 13,992.97  +48.92(0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2013, 07:38:19 AM
วันอังคารที่ 12-2-56

4:38PM EST: 13,971.24  -21.73(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2013, 09:29:43 PM
วันพุธที่ 13-2-56

4:35PM EST:  14,018.70 +47.46(0.34%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2013, 09:34:02 PM
วันพฤหัสบดีที่ 14-2-56

4:37PM EST: 13,982.91  -35.79(0.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2013, 07:09:14 AM
วันศุกร์ที่ 15-2-56

4:37PM EST: 13,973.39 -9.52(0.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2013, 09:15:59 AM
วันเสาร์ที่ 16-2-56

4:36PM EST:  13,981.76  +8.37(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 07:44:47 AM
วันพุธที่ 20-2-56

4:37PM EST: 14,035.67  +53.91(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 09:27:48 PM
วันพฤหัสบดีที่ 21-2-56

4:39PM EST: 13,927.54  -108.13(0.77%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2013, 07:55:12 AM
วันศุกร์ที่ 22-2-56

4:48PM EST: 13,880.62  -46.92(0.34%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2013, 09:31:48 AM
วันเสาร์ที่  23-2-56

4:41PM EST:  14,000.57  +119.95(0.86%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2013, 07:21:37 AM
วันอังคารที่ 26-2-56

4:45PM EST: 13,784.17  -216.40(1.55%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2013, 06:36:46 AM
วันพุธที่ 27-2-56

5:28PM EST: 13,900.13  +115.96(0.84%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2013, 07:26:13 AM
วันพฤหัสบดีที่ 28-2-56

4:35PM EST: 14,075.37  +175.24(1.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2013, 09:01:15 PM
วันศุกร์ที่ 1-3-56

4:35PM EST: 14,054.49  -20.88(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 01, 2013, 09:32:43 PM
วันเสาร์ที่ 2-3-56

4:37PM EST:  14,089.66  +35.17(0.25%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 04, 2013, 09:14:36 PM
วันอังคารที่ 5-3-56

4:33PM EST: 14,127.82  +38.16(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2013, 08:44:23 PM
วันพุธที่ 6-3-56

4:33PM EST: 14,253.77  +125.95(0.89%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2013, 07:25:37 PM
วันพฤหัสบดีที่ 7-3-56

4:35PM EST: 14,296.24  +42.47(0.30%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 07, 2013, 07:49:35 PM
วันศุกร์ที่ 8-3-56

4:35PM EST: 14,329.49  +33.25(0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 08, 2013, 08:18:55 PM
วันเสาร์ที่  9-3-56

4:37PM EST: 14,397.07  +67.58(0.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2013, 09:22:48 PM
วันอังคารที่ 12-3-56

4:34PM EDT: 14,447.29  +50.22(0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2013, 08:10:24 PM
วันพุธที่  13-3-56

4:37PM EDT: 14,450.06  +2.77(0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 13, 2013, 08:27:20 PM
วันพฤหัสบดีที่  14-3-56

4:39PM EDT: 14,455.28  +5.22(0.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 14, 2013, 09:22:33 PM
วันศุกร์ที่  15-3-56

4:38PM EDT: 14,539.14  +83.86(0.58%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 15, 2013, 09:11:47 PM
วันเสาร์ที่ 16-3-56

4:36PM EDT:  14,514.11  -25.03(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 18, 2013, 07:26:28 PM
วันอังคารที่  19-3-56

4:35PM EDT: 14,452.06  -62.05(0.43%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 19, 2013, 08:09:41 PM
วันพุธที่ 20-3-56

4:34PM EDT: 14,455.82  +3.76(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 20, 2013, 08:05:49 PM
วันพฤหัสบดีที่ 21-3-56

4:40PM EDT: 14,511.73  +55.91(0.39%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 22, 2013, 08:46:55 AM
วันศุกร์ที่  22-3-56

4:39PM EDT: 14,421.49  -90.24(0.62%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 22, 2013, 08:31:39 PM
วันเสาร์ที่  23-3-56

4:37PM EDT: 14,512.03  +90.54(0.63%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 25, 2013, 08:38:27 PM
วันอังคารที่  26-3-56

4:36PM EDT: 14,447.75  -64.28(0.44%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2013, 08:43:48 PM
วันพุธที่ 27-3-56

4:35PM EDT: 14,559.65  +111.90(0.77%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 27, 2013, 08:06:17 PM
วันพฤหัสบดีที่ 28-3-56

4:35PM EDT: 14,526.16  -33.49(0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 28, 2013, 08:49:02 PM
วันศุกร์ที่ 29-3-56

4:36PM EDT: 14,578.54  +52.38(0.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 02, 2013, 07:17:40 AM
วันอังคารที่  2-4-56

4:33PM EDT: 14,572.85  -5.69(0.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 03, 2013, 06:07:29 AM
วันพุธที่ 3-4-56

4:36PM EDT: 14,662.01  +89.16(0.61%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 04, 2013, 05:50:00 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4-4-56

4:37PM EDT: 14,550.35  -111.66(0.76%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 05, 2013, 06:47:01 AM
วันศุกร์ที่ 5-4-56

4:37PM EDT: 14,606.11  +55.76(0.38%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 06, 2013, 09:08:21 AM
วันเสาร์ที่ 6-4-56

4:36PM EDT: 14,565.25  -40.86(0.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2013, 08:41:20 PM
วันอังคารที่ 9-4-56

4:33PM EDT: 14,613.48  +48.23(0.33%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 09, 2013, 09:22:07 PM
วันพุธที่ 10-4-56

4:38PM EDT: 4,673.46  +59.98(0.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2013, 06:51:54 AM
วันพฤหัสบดีที่ 11-4-56

4:38PM EDT: 14,802.24  +128.78(0.88%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 12, 2013, 06:26:51 AM
วันศุกร์ที่ 12-4-56

4:35PM EDT:  14,865.14  +62.90(0.42%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 13, 2013, 09:32:01 PM
วันเสาร์ที่ 13-4-56

14,865.06  -0.08(0.00%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 16, 2013, 11:02:40 AM
วันอังคารที่ 16-4-56

14,599.20  -265.86(1.79%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 17, 2013, 07:20:48 AM
วันพุธที่ 17-4-56

4:36PM EDT: 14,756.78  +157.58(1.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2013, 08:20:04 PM
วันพฤหัสบดีที่ 18-4-56

4:37PM EDT: 14,618.59  -138.19(0.94%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2013, 08:25:24 PM
วันศุกร์ที่  19-4-56

4:48PM EDT: 14,537.14  -81.45(0.56%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 19, 2013, 07:03:04 PM
วันเสาร์ที่ 20-4-56

4:36PM EDT: 14,547.51  +10.37(0.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 22, 2013, 07:18:35 PM
วันอังคารที่ 23-4-56

4:39PM EDT: 14,567.17  +19.66(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 23, 2013, 07:06:04 PM
วันพุธที่  24-4-56

4:37PM EDT:14,719.46  +152.29(1.05%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 25, 2013, 06:23:13 AM
วันพฤหัสบดีที่ 25-4-56

4:39PM EDT: 14,676.30 -43.16(0.29%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2013, 06:38:22 AM
วันศุกร์ที่ 26-4-56

4:39PM EDT: 14,700.80  +24.50(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 27, 2013, 07:04:25 AM
วันเสาร์ที่ 27-4-56

4:39PM EDT: 14,712.55 +11.75(0.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 29, 2013, 07:56:21 PM
วันอังคารที่  30-4-56

4:56PM EDT: 14,818.75 +106.20(0.72%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2013, 07:30:40 PM
วันพุธที่ 1-5-56

4:45PM EDT: 14,839.80  +21.05(0.14%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 02, 2013, 06:40:40 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2-5-56

4:39PM EDT: 14,700.95  -138.85(0.94%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 03, 2013, 06:25:00 AM
วันศุกร์ที่ 3-5-56

4:49PM EDT: 14,831.58 +130.63(0.89%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2013, 07:08:20 AM
วันเสาร์ที่ 4-5-56

4:40PM EDT: 14,973.96  +142.38(0.96%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 07, 2013, 06:59:19 AM
วันอังคารที่  7-5-56

4:36PM EDT: 14,968.89  -5.07(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 07, 2013, 06:57:56 PM
วันพุธที่ 8-5-56

4:51PM EDT: 15,056.20 +87.31(0.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 09, 2013, 06:27:35 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9-5-56

4:41PM EDT: 15,105.12 +48.92(0.32%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 10, 2013, 06:57:46 AM
วันศุกร์ที่ 10-5-56

7:32PM EDT: 15,082.62 -22.50(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2013, 07:21:09 AM
วันเสาร์ที่  11-5-56

4:39PM EDT: 15,118.49  +35.87(0.24%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 14, 2013, 06:57:06 AM
วันอังคารที่  14-5-56

4:36PM EDT: 15,091.68 -26.81(0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2013, 06:46:41 AM
วันพุธที่  15-5-56

4:36PM EDT: 15,215.25  +123.57(0.82%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2013, 08:30:03 PM
วันพฤหัสบดีที่  16-5-56

4:37PM EDT: 15,275.69  +60.44(0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 06:49:29 AM
วันศุกร์ที่ 17-5-56

4:42PM EDT: 15,233.22  -42.47(0.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 17, 2013, 09:20:45 PM
วันเสาร์ที่  18-5-56

4:40PM EDT: 15,354.40  +121.18(0.80%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 21, 2013, 06:51:35 AM
วันอังคารที่  21-5-56

4:36PM EDT: 15,335.28  -19.12(0.12%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 22, 2013, 07:11:58 AM
วันพุธที่  22-5-56

4:36PM EDT:  15,387.58  +52.30(0.34%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 23, 2013, 06:50:44 AM
วันพฤหัสบดีที่  23-5-56

4:44PM EDT: 15,307.17  -80.41(0.52%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 23, 2013, 10:19:49 PM
วันศุกร์ที่ 24-5-56

4:53PM EDT: 15,294.50  -12.67(0.08%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 25, 2013, 08:39:10 AM
วันเสาร์ที่  25-5-56

4:36PM EDT: 15,303.10 +8.60(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 29, 2013, 06:40:49 AM
วันพุธที่  29-5-56

4:33PM EDT: 15,409.39 +106.29(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 30, 2013, 05:40:55 AM
วันพฤหัสบดีที่  30-5-56

4:36PM EDT: 15,302.80 -106.59(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 30, 2013, 08:32:11 PM
วันศุกร์ที่ 31-5-56

4:37PM EDT: 15,324.53  +21.73(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 01, 2013, 08:04:27 AM
วันเสาร์ที่  1-6-56

5:06PM EDT: 15,115.57  -208.96(1.36%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2013, 06:49:15 AM
วันอังคารที่ 4-6-56

4:36PM EDT: 15,254.03  +138.46(0.92%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 05, 2013, 06:28:50 AM
วันพุธที่ 5-6-56

4:38PM EDT:  15,177.54  -76.49(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 05, 2013, 08:28:43 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6-6-56

4:37PM EDT: 14,960.59  -216.95(1.43%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2013, 08:37:02 PM
วันศุกร์ที่  7-6-56

4:36PM EDT: 15,040.62  +80.03(0.53%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 08, 2013, 09:21:30 AM
วันเสาร์ที่ 8-6-56

4:39PM EDT:  15,248.12  +207.50(1.38%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2013, 08:29:36 PM
วันอังคารที่ 11-6-56

4:36PM EDT:  15,238.59  -9.53(0.06%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2013, 08:37:02 PM
วันพุธที่  12-6-56

4:43PM EDT: 15,122.02  -116.57(0.76%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 13, 2013, 06:45:50 AM
วันพฤหัสบดีที่ 13-6-56

4:33PM EDT: 14,995.23 -126.79(0.84%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 13, 2013, 08:27:21 PM
วันศุกร์ที่  14-6-56

4:33PM EDT: 15,176.08 +180.85(1.21%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 15, 2013, 06:35:20 AM
วันเสาร์ที่  15-6-56

4:34PM EDT:  15,070.18  -105.90(0.70%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 17, 2013, 08:28:16 PM
วันอังคารที่  18-6-56

4:33PM EDT: 15,179.85 +109.67(0.73%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 19, 2013, 06:32:47 AM
วันพุธที่  19-6-56

4:34PM EDT: 15,318.23  +138.38(0.91%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 19, 2013, 08:37:54 PM
วันพฤหัสบดีที่  20-6-56

4:52PM EDT: 15,112.19  -206.04(1.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 20, 2013, 08:28:58 PM
วันศุกร์ที่  21-6-56

4:34PM EDT: 14,758.32  -353.87(2.34%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 21, 2013, 08:26:31 PM
วันเสาร์ที่  22-6-56

14,799.40 +41.08(0.28%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 24, 2013, 08:45:50 PM
วันอังคารที่  25-6-56

4:32PM EDT: 14,659.56 -139.84(0.94%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 26, 2013, 06:35:57 AM
วันพุธที่  26-6-56

4:32PM EDT: 14,760.31 +100.75(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2013, 06:47:22 AM
วันพฤหัสบดีที่  27-6-56

4:39PM EDT: 14,910.14  +149.83(1.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 28, 2013, 06:52:16 AM
วันศุกร์ที่  28-6-56

4:33PM EDT: 15,024.49 +114.35(0.77%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 29, 2013, 09:51:05 AM
วันเสาร์ที่  29-6-56

4:39PM EDT:  14,909.60  -114.89(0.76%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 02, 2013, 06:58:51 AM
วันอังคารที่  2-7-56

4:36PM EDT: 14,974.96 +65.36(0.44%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 03, 2013, 12:36:57 AM
วันพุธที่  3-7-56

4:35PM EDT: 14,932.41 -42.55(0.28%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 04, 2013, 06:38:55 AM
วันพฤหัสบดีที่  4-7-56

2:05PM EDT:  14,988.55  +56.14(0.38%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 06, 2013, 06:49:50 AM
วันเสาร์ที่  6-7-56

4:34PM EDT:  15,135.84  +147.29(0.98%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 09, 2013, 05:54:12 AM
วันอังคารที่  9-7-56

4:36PM EDT: 15,224.69 +88.85(0.59%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 09, 2013, 08:34:39 PM
วันพุธที่  10-7-56

4:38PM EDT: 15,300.34  +75.65(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 11, 2013, 07:06:16 AM
วันพฤหัสบดีที่  11-7-56

4:36PM EDT: 15,291.66 -8.68(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 12, 2013, 06:46:09 AM
วันศุกร์ที่  12-7-56

4:34PM EDT:  15,460.92   +169.26(1.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 13, 2013, 09:05:03 AM
วันเสาร์ที่  13-7-56

4:34PM EDT:  15,464.30  +3.38(0.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 16, 2013, 06:40:30 AM
วันอังคารที่ 16-7-56

4:39PM EDT:  15,484.26 +19.96(0.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 17, 2013, 06:39:40 AM
วันพุธที่  17-7-56

4:35PM EDT: 15,451.85 -32.41(0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 18, 2013, 06:35:36 AM
วันพฤหัสบดีที่  18-7-56

4:35PM EDT:  15,470.52  +18.67(0.12%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 19, 2013, 06:47:06 AM
วันศุกร์ที่  19-7-56

4:34PM EDT: 15,548.54 +78.02(0.50%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2013, 06:20:08 AM
วันเสาร์ที่  20-7-56

4:33PM EDT: 15,543.74   -4.80(0.03%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 23, 2013, 06:54:22 AM
วันอังคารที่  23-7-56

4:32PM EDT:  15,545.55  +1.81(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2013, 06:27:28 AM
วันพุธที่  23-7-56

4:33PM EDT: 15,567.74 +22.19(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 25, 2013, 06:31:30 AM
วันพฤหัสบดีที่  25-7-56

4:33PM EDT: 15,542.24 -25.50(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 25, 2013, 09:10:56 PM
วันศุกร์ที่  26-7-56

4:32PM EDT: 15,555.61 +13.37(0.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 27, 2013, 06:37:02 AM
วันเสาร์ที่  27-7-56

4:32PM EDT: 15,558.83   +3.22(0.02%) 
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 30, 2013, 06:29:08 AM
วันอังคารที่  30-7-56

4:33PM EDT: 15,521.97 -36.86(0.24%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2013, 06:52:19 AM
วันพุธที่  31-7-56

4:32PM EDT: 15,520.59 -1.38(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2013, 08:59:33 PM
วันพฤหัสบดีที่  1-8-56

4:38PM EDT:  15,499.54 -21.05(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 01, 2013, 09:04:27 PM
วันศุกร์ที่ 2-8-56

4:38PM EDT:  15,628.02 +128.48(0.83%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 03, 2013, 06:34:14 AM
วันเสาร์ที่  3-8-56

4:33PM EDT: 15,658.36  +30.34(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 05, 2013, 08:55:22 PM
วันอังคารที่ 6-8-56

4:32PM EDT:15,612.13 -46.23(0.30%) หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2013, 08:51:46 PM
วันพุธที่  7-8-56

4:34PM EDT: 15,518.74 -93.39(0.60%)

หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 07, 2013, 08:39:05 PM
วันพฤหัสบดีที่ 8-8-56

4:34PM EDT: 15,470.67 -48.07(0.31%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 08, 2013, 08:58:24 PM
วันศุกร์ที่ 9-8-56

4:33PM EDT: 15,498.32 +27.65(0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2013, 07:08:51 AM
วันเสาร์ที่  10-8-56

4:34PM EDT:15,425.51 -72.81(0.47%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2013, 08:55:20 PM
วันอังคารที่  13-8-56

4:36PM EDT: 15,419.68  -5.83(0.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 13, 2013, 08:40:26 PM
วันพุธที่  14-8-56

4:38PM EDT:  15,451.01 +31.33(0.20%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2013, 12:42:42 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15-8-56

4:33PM EDT: 15,337.66 -113.35(0.73%)   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 16, 2013, 06:23:03 AM
วันศุกร์ที่  16-8-56

4:36PM EDT: 15,112.19 -225.47(1.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 17, 2013, 09:30:30 AM
วันเสาร์ที่  17-8-56

4:35PM EDT: 15,081.47 -30.72(0.20%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 20, 2013, 06:33:06 AM
วันอังคารที่ 20-8-56

4:35PM EDT: 15,010.74 -70.73(0.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 21, 2013, 06:55:09 AM
วันพุธที่ 21-8-56

4:34PM EDT: 15,002.99 -7.75(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2013, 06:32:49 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22-8-56

4:33PM EDT: 14,897.55 -105.44(0.70%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 23, 2013, 03:18:52 AM
วันศุกร์ที่ 23-8-56

4:14PM EDT: 14,963.74  +66.19(0.44%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 24, 2013, 07:02:48 AM
วันเสาร์ที่  24-8-56

4:36PM EDT: 15,010.51 +46.77(0.31%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2013, 06:31:39 AM
วันอังคารที่ 27-8-56

4:35PM EDT: 14,946.46 - 64.05(0.43%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2013, 06:29:56 AM
วันพุธที่ 28-8-56

4:20PM ET: 14776.13 -170.33 (-1.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2013, 08:37:03 PM
วันพฤหัสบดีที่ 29-8-56

4:42PM EDT: 14,824.51 +48.38(0.33%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 29, 2013, 08:39:07 PM
วันศุกร์ที่ 30-8-56

4:40PM EDT: 14,840.95  +16.44(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 31, 2013, 09:12:43 AM
วันเสาร์ที่  31-8-56

4:38PM EDT: 14,810.31 -30.64(0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 03, 2013, 08:35:48 PM
วันพุธที่ 4-9-56

4:40PM EDT: 14,833.96 +23.65(0.16%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2013, 03:08:54 AM
วันพฤหัสบดีที่ 5-9-56

4:05PM EDT: 14,930.87 +96.91(0.65%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2013, 08:35:20 PM
วันศุกร์ที่ 6-9-56

4:35PM EDT: 14,937.48  +6.61(0.04%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 06, 2013, 08:34:54 PM
วันเสาร์ที่  7-9-56

4:34PM EDT: 14,922.50  -14.98(0.10%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 09, 2013, 08:35:29 PM
วันอังคารที่ 10-9-56

4:35PM EDT: 15,063.12  +140.62(0.94%)  


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2013, 08:37:35 PM
วันพุธที่  11-9-56

4:37PM EDT: 15,191.06  +127.94(0.85%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 11, 2013, 08:38:44 PM
วันพฤหัสบดีที่  12-9-56

4:35PM EDT: 15,326.60 + 135.54(0.89%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2013, 05:54:44 AM
วันศุกร์ที่  13-9-56

4:37PM EDT: 15,300.64  -25.96(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 14, 2013, 08:52:57 AM
วันเสาร์ที่ 14-9-56

4:35PM EDT: 15,376.06 +75.42(0.49%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 16, 2013, 08:37:01 PM
วันอังคารที่ 17-9-56

4:20PM EDT:  15,494.78  +118.72(0.77%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 18, 2013, 05:11:31 AM
วันพุธที่ 18-9-56

4:34PM EDT: 15,529.73  + 34.95(0.23%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2013, 05:09:55 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19-9-56

4:35PM EDT:15,676.94  +147.21(0.95%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2013, 04:37:25 AM
วันศุกร์ที่ 20-9-56

4:33PM EDT: 15,636.55  -40.39(0.26%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 21, 2013, 07:43:36 AM
วันเสาร์ที่ 21-9-56

4:39PM EDT: 15,451.09 -185.46(1.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 23, 2013, 08:37:04 PM
วันอังคารที่  24-9-56

4:35PM EDT: 15,401.38  -49.71(0.32%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 25, 2013, 03:09:13 AM
วันพุธที่  25-9-56

4:05PM EDT:  15,334.59  -66.79(0.43%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 26, 2013, 03:31:46 AM
วันพฤหัสบดีที่  26-9-56

4:20PM EDT: 15,273.26 -61.33(0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 27, 2013, 06:57:56 AM
วันศุกร์ที่ 27-9-56

4:35PM EDT: 15,328.30  +55.04(0.36%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 28, 2013, 07:38:19 AM
วันเสาร์ที่  28-9-56

4:41PM EDT: 15,258.24 -70.06(0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 01, 2013, 06:40:00 AM
วันอังคารที่  1-10-56

4:44PM EDT: 15,129.67 -128.57(0.84%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2013, 08:51:09 PM
วันพุธที่ 2-10-56

4:36PM EDT: 15,191.70 +62.03(0.41%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2013, 07:16:20 AM
วันพฤหัสบดีที่  3-10-56

4:34PM EDT: 15,133.14 -58.56(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 04, 2013, 06:23:46 AM
วันศุกร์ที่ 4-10-56

4:30PM EDT: 14,996.48 -136.66(0.90%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 05, 2013, 08:17:34 AM
วันเสาร์ที่  5-10-56

4:30PM EDT: 15,072.58 +76.10(0.51%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 07, 2013, 08:41:31 PM
วันอังคารที่  8-10-56

4:31PM EDT: 14,936.24 -136.34(0.90%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 08, 2013, 08:44:48 PM
วันพุธที่ 9-10-56

4:31PM EDT: 14,776.53 -159.71(1.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 10, 2013, 06:11:30 AM
วันอังคารที่  10-10-56

4:32PM EDT: 14,802.98 +26.45(0.18%)
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 11, 2013, 06:31:51 AM
วันศุกร์ที่ 11-10-56

4:31PM EDT: 15,126.07 +323.09(2.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 12, 2013, 09:01:24 AM
วันเสาร์ที่  12-10-56

4:32PM EDT: 15,237.11 +111.04(0.73%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 15, 2013, 08:23:48 AM
วันอังคารที่  15-10-56

4:31PM EDT: 15,301.26 +64.15(0.42%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 15, 2013, 08:36:18 PM
วันพุธที่  16-10-56

4:30PM EDT: 15,168.01 -133.25(0.87%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 17, 2013, 07:03:28 AM
วันพฤหัสบดีที่  17-10-56

4:37PM EDT: 15,373.83 +205.82(1.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2013, 07:05:14 AM
วันศุกร์ที่  18-10-56

4:32PM EDT: 5,371.65 -2.18(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 19, 2013, 07:45:44 AM
วันเสาร์ที่  19-10-56

4:33PM EDT: 15,399.65 +28.00(0.18%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 22, 2013, 07:15:18 AM
วันอังคารที่  22-10-56

4:32PM EDT: 15,392.20  -7.45(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 23, 2013, 06:10:56 AM
วันพุธที่  23-10-56

4:37PM EDT: 15,467.66 +75.46(0.49%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 24, 2013, 06:03:04 AM
วันพฤหัสบดีที่  24-10-56

4:32PM EDT: 15,413.33 -54.33(0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 25, 2013, 07:41:10 AM
วันศุกร์ที่  25-10-56

4:44PM EDT: 15,509.21 +95.88(0.62%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 26, 2013, 11:13:24 AM
วันเสาร์ที่  26-10-56

4:32PM EDT:  15,570.28  +61.07(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2013, 09:57:28 AM
วันอังคารที่  29-10-56

4:33PM EDT: 15,568.93 -1.35(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 30, 2013, 05:55:44 AM
วันพุธที่  30-10-56

4:30PM EDT: 15,680.35 +111.42(0.72%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ตุลาคม 31, 2013, 06:26:33 AM
วันพฤหัสบดีที่  31-10-56

4:48PM EDT: 15,618.76 -61.59(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 01, 2013, 06:12:57 AM
วันศุกร์ที่  1-11-56

4:30PM EDT: 15,545.75 -73.01(0.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 02, 2013, 11:41:27 AM
วันเสาร์ที่  2-11-56

4:32PM EDT: 15,615.55 +69.80(0.45%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 05, 2013, 07:29:24 AM
วันอังคารที่  5-11-56

4:33PM EDT: 15,639.12 +23.57(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 06, 2013, 07:29:55 AM
วันพุธที่  6-11-56

4:35PM EDT: 15,618.22 -20.90(0.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 07, 2013, 07:13:26 AM
วันพฤหัสบดีที่  7-11-56

4:37PM EST: 15,746.88 +128.66(0.82%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 08, 2013, 08:59:16 AM
วันศุกร์ที่  8-11-56

4:35PM EDT: 15,593.98 -152.90(0.97%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2013, 03:46:34 PM
วันเสาร์ที่  9-11-56

4:35PM EDT: 15,761.78  +167.80(1.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 09:13:39 AM
วันอังคารที่  12-11-56

4:36PM EDT: 15,783.10 +21.32(0.14%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 13, 2013, 08:52:26 AM
วันพุธที่  13-11-56

4:38PM EDT: 15,750.67 -32.43(0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 14, 2013, 07:07:58 AM
วันพฤหัสบดีที่  14-11-56

4:33PM EST: 15,821.63 +70.96(0.45%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 15, 2013, 07:26:27 AM
วันศุกร์ที่  15-11-56

4:32PM EDT: 15,876.22 +54.59(0.35%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 16, 2013, 09:04:16 AM
วันเสาร์ที่  16-11-56

4:30PM EDT: 15,961.70 +85.48(0.54%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2013, 07:20:21 PM
วันอังคารที่  19-11-56

4:32PM EDT: 15,976.02 +14.32(0.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2013, 07:04:44 PM
วันพุธที่ 20-11-56

4:31PM EST:  15,967.03 -8.99(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 21, 2013, 06:22:24 AM
วันพฤหัสบดีที่  21-11-56

4:29PM EST: 15,900.82 -66.21(0.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 22, 2013, 08:34:29 AM
วันศุกร์ที่  22-11-56

4:32PM EDT: 16,009.99 +109.17(0.69%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 23, 2013, 06:07:31 PM
วันเสาร์ที่  23-11-56

4:30PM EDT: 16,064.77 +54.78(0.34%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 26, 2013, 01:01:05 AM
วันอังคารที่  26-11-56

4:30PM EDT: 16,072.54 +7.77(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2013, 08:37:28 AM
วันพุธที่  27-11-56

4:30PM EDT: 16,072.80 + 0.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤศจิกายน 28, 2013, 06:30:29 AM
วันพฤหัสบดีที่  28-11-56

4:31PM EST: 16,097.33 +24.53(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 30, 2013, 11:34:15 AM
วันเสาร์ที่  30-11-56

4:31PM EST: 16,086.41  -10.92


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 03, 2013, 07:52:43 AM
วันอังคารที่  3-12-56

4:34PM EDT: 16,008.77 -77.64(0.48%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 04, 2013, 07:04:56 AM
วันพุธที่  4-12-56

4:30PM EDT: 15,914.62 -94.15(0.59%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 05, 2013, 07:38:02 AM
วันพฤหัสบดีที่  5-12-56

4:29PM EST: 15,889.77 -24.85(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 06, 2013, 07:32:59 AM
วันศุกร์ที่  6-12-56

4:30PM EDT: 15,821.51 -68.26(0.43%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 07, 2013, 04:48:15 PM
วันเสาร์ที่ 7-12-56

4:30PM EDT: 16,020.20 +198.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 10, 2013, 07:18:46 AM
วันอังคารที่  10-12-56

4:30PM EDT: 16,025.53 +5.33(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 11, 2013, 07:37:40 AM
วันพุธที่  11-12-56

4:29PM EDT: 15,973.13 -52.40(0.33%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 12, 2013, 07:01:21 AM
วันพฤหัสบดีที่  12-12-56

4:29PM EDT:  18843.53  -129.60


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 13, 2013, 06:52:10 AM
วันศุกร์ที่  13-12-56

4:29PM EDT:  15,739.43  -104.10


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2013, 08:54:19 AM
วันเสาร์ที่  14-12-56

4:31PM EST: 15,755.36   +15.93(0.10%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 17, 2013, 09:37:53 AM
วันอังคารที่  17-12-56

4:32PM EDT: 15,884.57 +129.21(0.82%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 17, 2013, 06:03:35 PM
วันพุธที่  18-12-56

4:30PM EDT: 15,875.26 -9.31(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ ธันวาคม 18, 2013, 07:48:59 PM
วันพฤหัสบดีที่  19-12-56

4:29PM EST: 16,167.97+292.71


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ ธันวาคม 19, 2013, 08:28:24 PM
วันศุกร์ที่  20-12-56

4:32PM EDT: 16,179.08 +11.11(0.07%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ ธันวาคม 20, 2013, 08:16:38 PM
วันเสาร์ที่ 21-12-56

4:30PM EST: 16,221.14 +42.06(0.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ ธันวาคม 23, 2013, 06:36:46 PM
วันอังคารที่  24-12-2556

4:29PM  EDT:  16,294.61 +73.47(0.45%) 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ ธันวาคม 24, 2013, 09:51:43 PM
วันพุธที่  25-12-56

1:41PM EDT: 16,357.55 +62.94(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2013, 06:15:44 PM
วันศุกร์ที่  27-12-56

4:29PM  EST:  16,479.88  +122.33(0.75%)หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 28, 2013, 07:56:37 AM
วันเสาร์ที่ 28-12-56

4:29PM EST: 16,478.41 -1.47(0.01%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ ธันวาคม 31, 2013, 10:14:54 AM
วันอังคารที่  31-12-2556

4:30PM EST: 16,504.29 +25.88(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 01, 2014, 09:20:12 AM
วันพุธที่  1-1-57

4:30PM EST: 16,576.66 +72.37(0.44%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 03, 2014, 08:35:33 AM
วันศุกร์ที่  3-1-57

4:33PM EST: 16,441.35 -135.31(0.82%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 04, 2014, 12:26:34 PM
วันเสาร์ที่  4-1-57

4:33PM EST:  16,469.99   +28.64(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 07, 2014, 08:31:39 AM
วันอังคารที่  7-1-56

4:33PM EST:  16,425.10 -44.89(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 08, 2014, 07:16:33 AM
วันพุธที่  8-1-57

4:29PM EST: 16,530.94 +105.84(0.64%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 09, 2014, 09:38:28 AM
วันพฤหัสบดีที่  9-1-57

4:32PM EST: 16,462.74 -68.20(0.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 10, 2014, 09:28:48 AM
วันศุกร์ที่  10-1-57

4:28PM EST: 16,444.76 -17.98(0.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 11, 2014, 02:58:45 PM
วันเสาร์ที่  11-1-57

4:28PM EST: 16,437.05  -7.71(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 14, 2014, 06:52:19 AM
วันอังคารที่  14-1-57

4:28PM EST: 16,257.94  -179.11(1.09%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2014, 09:14:33 AM
วันพุธที่  15-1-57

4:28PM EST: 16,373.86   +115.92(0.71%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2014, 07:14:20 PM
วันพฤหัสบดีที่  16-1-57

4:29PM EST: 16,481.94  +108.08(0.66%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 17, 2014, 08:54:14 AM
วันศุกร์ที่  17-1-57

4:31PM EST: 16,417.01  -64.93(0.39%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 18, 2014, 04:59:37 PM
วันเสาร์ที่  18-1-57

4:28PM EST: 16,458.56 +41.55(0.25%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 22, 2014, 07:58:36 AM
วันพุธที่  22-1-57

4:30PM EST: 16,414.44 -44.12(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 23, 2014, 07:36:46 AM
วันพฤหัสบดีที่  23-1-57

4:30PM EST: 16,373.34 -41.10(0.25%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 24, 2014, 09:11:26 AM
วันศุกร์ที่  24-1-57

4:29PM EST: 16,197.35 -175.99(1.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 25, 2014, 09:10:59 PM
วันเสาร์ที่  25-1-57

4:30PM EST: 15,879.11 -318.24(1.96%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 28, 2014, 07:58:36 AM
วันอังคารที่  28-1-57

4:30PM EST: 15,837.88 -41.23(0.26%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มกราคม 29, 2014, 09:26:52 AM
วันพุธที่  29-1-57

4:31PM EST: 15,928.56 +90.68(0.57%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ มกราคม 29, 2014, 08:48:22 PM
วันพฤหัสบดีที่  30-1-57

4:30 PM EST:15738.79 - 189.77


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: โซดาซ่าร์ ที่ มกราคม 30, 2014, 06:42:56 PM
วันศุกร์ที่ 31-1-57

4:31PM EST: 15,848.61 +109.82(0.70%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2014, 07:18:16 PM
วันเสาร์ที่  1-2-57

4:30PM EST: 15,698.85 -149.76(0.94%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2014, 07:39:10 AM
วันอังคารที่  4-2-57

4:29PM EST: 15,372.80 -326.05(2.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2014, 07:45:55 AM
วันพุธที่  5-2-57

4:37PM EST: 15,445.24 +72.44(0.47%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2014, 07:52:21 AM
วันพฤหัสบดีที่  6-2-57

4:31 PM EST: 15,440.23 -5.01(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2014, 09:21:15 AM
วันศุกร์ที่ 7-2-57

4:22PM EST: 15,628.53 +188.30(1.22%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2014, 09:29:41 AM
วันเสาร์ที่  8-2-57

4:29PM EST: 15,794.08 +165.55(1.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2014, 07:09:14 PM
วันอังคารที่  11-2-57

4:30PM EST: 15,801.79 +7.71(0.05%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2014, 11:53:06 PM
วันพุธที่  12-2-57

4:37PM EST: 15,994.77 +192.98(1.22%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2014, 07:46:58 PM
วันพฤหัสบดีที่  13-2-57

4:34PM EST: 15,963.94 -30.83(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2014, 06:05:27 PM
วันศุกร์ที่  14-2-57

4:30PM EST: 16,027.59 +63.65(0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2014, 01:02:07 PM
วันเสาร์ที่  15-2-57

4:30PM EST: 16,154.39 +126.80(0.79%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2014, 07:22:06 PM
วันพุธที่  19-2-57

4:30PM EST: 16,130.40 -23.99(0.15%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2014, 06:53:56 PM
วันพฤหัสบดีที่  20-2-57

4:30PM EST: 16,040.56 -89.84(0.56%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2014, 07:05:44 PM
วันศุกร์ที่  21-2-57

4:29PM EST: 16,133.23 +92.67(0.58%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2014, 10:06:06 PM
วันเสาร์ที่  22-2-57

4:30PM EST: 16,103.30 -29.93(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2014, 10:16:22 PM
วันอังคารที่  25-2-57

4:30PM EST: 16,207.14 +103.84(0.64%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2014, 06:18:21 AM
วันพุธที่  26-2-57

4:30PM EST: 16,179.66  -27.48


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2014, 07:02:33 PM
วันพฤหัสบดีที่  27-2-57

4:31PM EST: 16,198.41 +18.75(0.12%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2014, 12:08:07 AM
วันศุกร์ที่  28-2-57

4:30PM EST: 16,272.65 +74.24(0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2014, 10:42:56 PM
วันเสาร์ที่  1-3-57

4:30PM EST: 16,321.71 +49.06


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 03, 2014, 06:57:31 PM
วันอังคารที่  4-3-57

4:30PM EST: 16,168.03 -153.68(0.94%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 04, 2014, 08:10:43 PM
วันพุธที่  5-3-57

4:30PM EST: 16,395.88 +227.85(1.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2014, 07:19:44 PM
วันพฤหัสบดีที่  6-3-57

4:29PM EST: 16,360.18 -35.70(0.22%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2014, 06:00:09 PM
วันศุกร์ที่  7-3-57

4:30PM EST: 16,421.89 +61.71(0.38%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 08, 2014, 10:27:09 AM
วันเสาร์ที่  8-3-57

4:30PM EST: 16,452.72 +30.83(0.19%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 10, 2014, 05:37:58 PM
วันอังคารที่  11-3-57

4:30PM EST: 16,418.68 -34.04(0.21%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2014, 07:22:53 PM
วันพุธที่  12-3-57

4:30PM EST: 16,351.25 -67.43(0.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2014, 06:46:47 PM
วันพฤหัสบดีที่  13-3-57

4:34PM EST: 16,340.08 -11.17(0.07%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 13, 2014, 06:16:14 PM
วันศุกร์ที่  14-3-57

4:30PM EST: 16,108.89 -231.19(1.41%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 14, 2014, 07:27:14 PM
วันเสาร์ที่  15-3-57

4:30PM EST: 16,065.67  -43.22(0.27%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 17, 2014, 09:34:35 PM
วันอังคารที่  18-3-57

4:30PM EST:  16,247.22  +181.55(1.13%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 18, 2014, 06:40:38 PM
วันพุธที่  19-3-57

4:36PM EST: 16,336.19 +88.97(0.55%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 19, 2014, 07:33:08 PM
วันพฤหัสบดีที่  20-3-57

4:30PM EST: 16,222.17 -114.02(0.70%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 20, 2014, 07:28:44 PM
วันศุกร์ที่  21-3-57

4:30PM EST: 16,331.05 +108.88(0.67%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 22, 2014, 07:07:19 AM
วันเสาร์ที่  22-3-57

4:30PM EST: 16,302.77 -28.28(0.17%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 24, 2014, 06:44:11 PM
วันอังคารที่  25-3-57

4:28PM EST: 16,276.69 -26.08(0.16%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 25, 2014, 06:45:46 PM
วันพุธที่  26-3-57

4:31PM EST: 16,367.88 +91.19(0.56%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 26, 2014, 07:32:58 PM
วันพฤหัสบดีที่  27-3-57

4:44PM EST: 16,268.99 -98.89(0.60%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 27, 2014, 09:39:39 PM
วันศุกร์ที่  28-3-57

4:32PM EST: 16,264.23 -4.76(0.03%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 29, 2014, 02:24:10 PM
วันเสาร์ที่  29-3-57

4:30PM EST: 16,323.06 +58.83(0.36%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มีนาคม 31, 2014, 06:49:25 PM
วันอังคารที่  1-4-57

4:33PM EST: 16,457.66 +134.60(0.82%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 01, 2014, 05:59:18 PM
วันพุธที่  2-4-57

4:30PM EST: 16,532.61 +74.95(0.46%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 02, 2014, 11:17:42 PM
วันพฤหัสบดีที่  3-4-57

4:30PM EST: 16,573.00 +40.39(0.24%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 03, 2014, 08:58:29 PM
วันศุกร์ที่  4-4-57

4:30PM EST: 16,572.55 -0.45(0.00%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 05, 2014, 08:45:29 AM
วันเสาร์ที่  5-4-57

4:30PM EST: 16,412.71 -159.84(0.96%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 08, 2014, 12:24:51 AM
วันอังคารที่  8-4-57

4:36PM EST: 16,245.87 -166.84(1.02%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 08, 2014, 08:00:20 PM
วันพุธที่  9-4-57

4:33PM EST: 16,256.14 +10.27(0.06%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 09, 2014, 11:04:53 PM
วันพฤหัสบดีที่  10-4-57

4:30PM EST: 16,437.18 +181.04(1.11%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 10, 2014, 10:47:45 PM
วันศุกร์ที่  11-4-57

4:32PM EST: 16,170.22 -266.96(1.62%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 12, 2014, 08:45:59 AM
วันเสาร์ที่  12-4-57

4:30PM EST: 16,026.75 -143.47(0.89%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 14, 2014, 11:41:55 PM
วันอังคารที่  15-4-57

4:29PM EST: 16,173.24 +146.49(0.91%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 16, 2014, 09:34:29 AM
วันพุธที่  16-4-57

4:34PM EST: 16,262.56 +89.32(0.55%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 17, 2014, 12:49:16 AM
วันพฤหัสบดีที่  17-4-57

4:31PM EST: 16,424.85 +162.29(1.00%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 17, 2014, 09:14:05 PM
วันศุกร์ที่  18-4-57

4:30PM EST: 16,408.54 -16.31(0.10%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 21, 2014, 06:50:41 PM
วันอังคารที่  22-4-57

4:30PM EST: 16,449.25 +40.71(0.25%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 22, 2014, 09:38:22 PM
วันพุธที่  23-4-57

4:30PM EST: 16,514.37 +65.12(0.40%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 23, 2014, 08:24:44 PM
วันพฤหัสบดีที่  24-4-57

4:30PM EST: 16,501.65 -12.72(0.08%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 24, 2014, 08:17:47 PM
วันศุกร์ที่  25-4-57

Close: 16,501.65 +0.00


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 25, 2014, 10:26:14 PM
วันเสาร์ที่  26-4-57

Close: 16,361.46 -140.19


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 29, 2014, 06:56:38 AM
วันอังคารที่  29-4-57

Close: 16,448.74 +87.28


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 30, 2014, 12:29:50 AM
วันพุธที่  30-4-57

Close: 16,535.37 +86.63


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ เมษายน 30, 2014, 10:56:55 PM
วันพฤหัสบดีที่  1-5-57

Close: 16,580.84 +45.47


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤษภาคม 02, 2014, 07:21:05 AM
วันศุกร์ที่  2-5-57

Close: 16,558.87 -21.97


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 02, 2014, 08:49:21 PM
วันเสาร์ที่  3-5-57

Close: 16,512.89 -45.98


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 06, 2014, 06:21:59 AM
วันอังคารที่  6-5-57

Close: 16,530.55 +17.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 06, 2014, 11:45:13 PM
วันพุธที่  7-5-57

Close: 16,401.02 -129.53


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 07, 2014, 07:12:22 PM
วันพฤหัสบดีที่  8-5-57

Close: 16,518.54 +117.52


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 08, 2014, 11:59:44 PM
วันศุกร์ที่  9-5-57

Close: 16,550.97 +32.43


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 10, 2014, 09:53:48 AM
วันเสาร์ที่  10-5-57

Close: 16,583.34 +32.37


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 13, 2014, 12:37:29 AM
วันอังคารที่  13-5-57

Close: 16,695.47 +112.13


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 13, 2014, 11:53:42 PM
วันพุธที่  14-5-57

Close: 16,715.44 +19.97


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 14, 2014, 10:52:05 PM
วันพฤหัสบดีที่  15-5-57

Close: 16,613.97 -101.47


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 15, 2014, 11:43:03 PM
วันศุกร์ที่  16-5-57

Close: 16,446.81 -167.16


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 17, 2014, 06:30:59 PM
วันเสาร์ที่  17-5-57

Close: 16,491.31 +44.50


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 19, 2014, 11:57:16 PM
วันอังคารที่  20-5-57

Close: 16,511.86 +20.55


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 20, 2014, 11:42:38 PM
วันพุธที่  21-5-57

Close: 16,374.31 -137.55


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 21, 2014, 10:56:43 PM
วันพฤหัสบดีที่  22-5-57

Close: 16,533.06 +158.75


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 23, 2014, 01:19:23 AM
วันศุกร์ที่  23-5-57

Close: 16,543.08 +10.02


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 24, 2014, 09:57:54 AM
วันเสาร์ที่  24-5-57

Close: 16,606.27 +63.19


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 28, 2014, 01:09:22 AM
วันพุธที่  28-5-57

Close: 16,675.50 +69.23(0.42%)


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 29, 2014, 01:31:01 AM
วันพฤหัสบดีที่  29-5-57

Close: 16,633.18 -42.32


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 30, 2014, 01:35:53 AM
วันศุกร์ที่  30-5-57

Close: 16,698.74 +65.56


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ พฤษภาคม 31, 2014, 08:54:38 AM
วันเสาร์ที่  31-5-57

Close: 16,717.17 +18.43


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 03, 2014, 01:20:50 AM
วันอังคารที่  3-6-57

Close: 16,743.63 +26.46


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 04, 2014, 06:38:00 AM
วันพุธที่  4-6-57

Close: 16,722.34 -21.29


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 04, 2014, 11:50:06 PM
วันพฤหัสบดีที่  5-6-57

Close: 16,737.53 +15.19


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 06, 2014, 06:28:48 AM
วันศุกร์ที่  6-6-57

Close: 16,836.11 +98.58


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 06, 2014, 11:53:07 PM
วันเสาร์ที่  7-6-57

Close: 16,924.28 +88.17


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 10, 2014, 06:38:21 AM
วันอังคารที่  10-6-57

Close: 16,943.10 +18.82


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 11, 2014, 06:52:28 AM
วันพุธที่  11-6-57

Close: 16,945.92 +2.82


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 12, 2014, 12:50:18 AM
วันพฤหัสบดีที่  12-6-57

Close: 16,843.88 -102.04


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 13, 2014, 07:02:48 AM
วันศุกร์ที่  13-6-57

Close: 16,734.19 -109.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 13, 2014, 09:29:34 PM
วันเสาร์ที่  14-6-57

Close: 16,775.74 +41.55


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 17, 2014, 08:36:02 AM
วันอังคารที่  17-6-57

Close: 16,781.01 +5.27


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 18, 2014, 12:30:56 AM
วันพุธที่  18-6-57

Close: 16,808.49 +27.48


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 19, 2014, 06:54:35 AM
วันพฤหัสบดีที่  19-6-57

Close: 16,906.62 +98.13


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 20, 2014, 01:18:21 AM
วันศุกร์ที่  20-6-57

Close: 16,921.46 +14.84


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 20, 2014, 11:42:47 PM
วันเสาร์ที่  21-6-57

Close: 16,947.08 +25.62


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 24, 2014, 12:34:41 AM
วันอังคารที่  24-6-57

Close: 16,937.26 -9.82


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 24, 2014, 10:34:19 PM
วันพุธที่  25-6-57

Close: 16,818.13 -119.13


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 26, 2014, 08:42:28 AM
วันพฤหัสบดีที่  26-6-57

Close: 16,867.51 +49.38


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 26, 2014, 09:33:00 PM
วันศุกร์ที่  27-6-57

Close: 16,846.13 -21.38


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ มิถุนายน 27, 2014, 11:59:15 PM
วันเสาร์ที่  28-6-57

Close: 16,851.84 +5.71


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 01, 2014, 12:38:46 AM
วันอังคารที่  1-7-57

Close: 16,826.60 -25.24


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 01, 2014, 11:59:52 PM
วันพุธที่  2-7-57

Close: 16,956.07 +129.47


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 03, 2014, 12:39:41 AM
วันพฤหัสบดีที่  3-7-57

Close: 16,976.24 +20.17


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 04, 2014, 01:27:34 AM
วันศุกร์ที่  4-7-57

Close: 17,068.26 +92.02


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 08, 2014, 12:33:42 AM
วันอังคารที่  8-7-57

Close: 17,024.21 -44.05


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 09, 2014, 02:34:12 AM
วันพุธที่  9-7-57

Close: 16,906.62 -117.59


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 12:38:10 AM
วันพฤหัสบดีที่  10-7-57

Close: 16,985.61 +78.99


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 10, 2014, 11:41:50 PM
วันศุกร์ที่  11-7-57

Close: 16,915.07 -70.54


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 11, 2014, 11:42:57 PM
วันเสาร์ที่  12-7-57

Close: 16,943.81 +28.74


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 15, 2014, 12:28:13 AM
วันอังคารที่  15-7-57

Close: 17,055.42 +111.61


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 15, 2014, 11:16:56 PM
วันพุธที่  16-7-57

Close: 17,060.68 +5.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 17, 2014, 12:44:23 AM
วันพฤหัสบดีที่  17-7-57

Close: 17,138.20 +77.52


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 18, 2014, 01:15:45 AM
วันศุกร์ที่  18-7-57

Close: 16,976.81 -161.39


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 18, 2014, 10:28:52 PM
วันเสาร์ที่  19-7-57

Close: 17,100.18 +123.37


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 22, 2014, 12:35:54 AM
วันอังคารที่  22-7-57

Close: 17,051.73 -48.45


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 23, 2014, 01:14:43 AM
วันพุธที่  23-7-57

Close: 17,113.54 +61.81


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 24, 2014, 12:39:08 AM
วันพฤหัสบดีที่  24-7-57

Close: 17,086.63 -26.91


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 25, 2014, 12:35:36 AM
วันศุกร์ที่  25-7-57

Close: 17,083.80 -2.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 26, 2014, 09:00:24 PM
วันเสาร์ที่  26-7-57

Close: 16,960.57 -123.23


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 29, 2014, 12:45:59 AM
วันอังคารที่  29-7-57

Close: 16,982.59 +22.02


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 30, 2014, 12:51:33 AM
วันพุธที่  30-7-57

Close: 16,912.11 -70.48


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กรกฎาคม 30, 2014, 11:38:46 PM
วันพฤหัสบดีที่  31-7-57

Close: 16,880.36 -31.75


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 01, 2014, 12:38:27 AM
วันศุกร์ที่  1-8-57

Close: 16,563.30 -317.06


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 02, 2014, 01:45:35 AM
วันเสาร์ที่  2-8-57

Close: 16,493.37 -69.93


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 05, 2014, 12:34:17 AM
วันอังคารที่  5-8-57

Close: 16,569.28 +75.91


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 06, 2014, 12:20:24 AM
วันพุธที่  6-8-57

Close: 16429.47 -139.81


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 07, 2014, 01:04:56 AM
วันพฤหัสบดีที่  7-8-57

Close: 16,443.34 +13.87


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 08, 2014, 12:27:59 AM
วันศุกร์ที่  8-8-57

Close: 16,368.27 -75.07


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 08, 2014, 09:53:33 PM
วันเสาร์ที่  9-8-57

Close: 16,553.93 +185.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 11, 2014, 11:28:09 PM
วันอังคารที่  12-8-57

Close: 16,569.98 +16.05


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 13, 2014, 12:43:36 AM
วันพุธที่  13-8-57

Close: 16,560.54 -9.44


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 14, 2014, 12:44:36 AM
วันพฤหัสบดีที่  14-8-57

Close: 16,651.80 +91.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 15, 2014, 12:51:39 AM
วันศุกร์ที่  15-8-57

Close: 16,713.58 +61.78


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 16, 2014, 12:40:00 AM
วันเสาร์ที่  16-8-57

Close: 16,662.91 -50.67


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 18, 2014, 11:45:59 PM
วันอังคารที่  19-8-57

Close: 16,838.74 +175.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 19, 2014, 11:50:49 PM
วันพุธที่  20-8-57

Close: 16,919.59 +80.85


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 21, 2014, 07:09:49 AM
วันพฤหัสบดีที่  21-8-57

Close: 16,979.13 +59.54


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 22, 2014, 12:26:12 AM
วันศุกร์ที่  22-8-57

Close: 17,039.49 +60.36


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 22, 2014, 10:49:50 PM
วันเสาร์ที่  23-8-57

Close: 17,001.22 -38.27


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 26, 2014, 08:46:46 AM
วันอังคารที่  26-8-57

Close: 17,076.87 +75.65


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 27, 2014, 12:38:09 AM
วันพุธที่  27-8-57

Close: 17,106.70 +29.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 27, 2014, 09:50:34 PM
วันพฤหัสบดีที่  28-8-57

Close: 17,122.01 +15.31


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 29, 2014, 12:15:51 AM
วันศุกร์ที่  29-8-57

Close: 17,079.57 -42.44


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ สิงหาคม 29, 2014, 10:28:03 PM
วันเสาร์ที่  30-8-57

Close: 17,098.45 +18.88


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 02, 2014, 12:28:03 AM
วันพุธที่  3-9-57

Close: 17,067.56 -30.89


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: ขงเบ้ง ที่ กันยายน 04, 2014, 12:01:59 AM
วันพฤหัสบดีที่  4-9-57

Close: 17,078.28 +10.72


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 04, 2014, 08:57:57 PM
วันศุกร์ ที่  5-9-57

Close: 17,069.58   - 8.70


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 05, 2014, 08:06:30 PM
วันเสาร์ ที่  6-9-57

Close: 17,137.36 +67.78


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 08, 2014, 08:58:02 PM
วันอังคาร ที่  9-9-57

Close: 17,111.42   -25.94   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 09, 2014, 09:10:05 PM
วันพุธ ที่  10-9-57

Close: 17,013.87 -97.55
   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 10, 2014, 08:51:10 PM
วันพฤหัสบดี ที่  11-9-57

Close: 17,068.71 +54.84
   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 11, 2014, 08:55:37 PM
วันศุกร์ ที่  12-9-57

Close: 17,049.00 -19.71

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 12, 2014, 10:04:32 PM
วันเสาร์ ที่  13-9-57

Close: 16,987.51 -61.49

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 15, 2014, 09:10:25 PM
วันอังคาร ที่  16-9-57

Close: 17,031.14 +43.63

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 16, 2014, 09:27:16 PM
วันพุธ ที่  17-9-57

Close: 17,131.97 +100.83

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 17, 2014, 09:40:01 PM
วันพฤหัสบดี ที่  18-9-57

Close: 17,156.85 +24.88

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 18, 2014, 08:55:04 PM
วันศุกร์ ที่  19-9-57

Close: 17,265.99 +109.14

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 19, 2014, 09:10:50 PM
วันเสาร์ ที่  20-9-57

Close: 17,279.74 +13.75

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 22, 2014, 08:27:47 PM
วันอังคาร ที่  23-9-57

Close: 17,172.68 -107.06

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 23, 2014, 11:00:38 PM
วันพุธ ที่  24-9-57

Close: 17,055.87 -116.81

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 25, 2014, 07:08:31 AM
วันพฤหัสบดี ที่  25-9-57

Close: 17,210.06 +154.19

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 25, 2014, 06:42:45 PM
วันศุกร์ที่  26/9/57

Close: 16945.80 -264.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 26, 2014, 10:45:19 PM
วันเสาร์ที่  27/9/57

Close: 17,113.15 +167.35


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 29, 2014, 09:27:52 PM
วันอังคาร ที่  30-9-57

Close: 17,071.22 - 41.93

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กันยายน 30, 2014, 09:10:21 PM
วันพุธ ที่  1-10-57

Close: 17,042.90 -28.32

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 01, 2014, 09:55:28 PM
วันพฤหัสบดี ที่  2-10-57

Close: 16,804.71 -238.19

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 02, 2014, 09:14:03 PM
วันศุกร์ที่  3-10-57

Close: 16,801.05 -3.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 03, 2014, 09:10:31 PM
วันเสาร์ที่  4-10-57

Close: 17,009.69 +208.64


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 06, 2014, 08:41:29 PM
วันอังคาร ที่  07-10-57

Close: 16,991.91   -17.78

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 07, 2014, 08:44:12 PM
วันพุธ ที่  08-10-57

Close: 16,719.39 -272.52

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2014, 07:52:10 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9/10/57

Close:  16994.22 +274.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 09, 2014, 08:58:55 PM
วันศุกร์ที่  10-10-57

Close: 16,659.25 - 334.97


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 10, 2014, 11:11:26 PM
วันเสาร์ที่  11-10-57

Close: 16,544.10 -115.15


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 13, 2014, 08:42:08 PM
วันอังคาร ที่  14-10-57

Close: 16,321.07 - 223.03

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 14, 2014, 08:38:44 PM
วันพุธ ที่  15-10-57

Close: 16,315.19 - 5.88

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 15, 2014, 10:18:20 PM
วันพฤหัสบดี ที่  16-10-57

Close: 16,141.74 -173.45

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2014, 08:50:11 PM
วันศุกร์ที่ 17-10-57

Close: 16,117.24  -24.50


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 17, 2014, 09:59:35 PM
วันเสาร์ที่  18-10-57

Close: 16,380.41 +263.17


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 20, 2014, 08:36:49 PM
วันอังคาร ที่  21-10-57

Close: 16,399.67  +19.26
   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 21, 2014, 08:34:24 PM
วันพุธ ที่  22-10-57

Close:  16,614.81  +215.14

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 22, 2014, 09:12:42 PM
วันพฤหัสบดี ที่  23-10-57

Close: 16,461.32 -153.49

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 23, 2014, 09:33:38 PM
วันศุกร์ที่ 24-10-57

Close: 16,677.90 +216.58


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 24, 2014, 08:54:45 PM
วันเสาร์ที่  25-10-57

Close: 16,805.41  +127.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 27, 2014, 08:46:30 PM
วันอังคาร ที่  28-10-57

Close: 16,817.94 +12.53

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 28, 2014, 09:03:01 PM
วันพุธ ที่  29-10-57

Close:  17,005.75 +187.81

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 29, 2014, 09:01:23 PM
วันพฤหัสบดี ที่  30-10-57

Close: 16,974.31 -31.44

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ตุลาคม 30, 2014, 09:15:05 PM
วันศุกร์ที่ 31-10-57

Close: 17,195.42 +221.11


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 01, 2014, 08:15:01 AM
วันเสาร์ที่  1-11-57

Close: 17,390.52 +195.10


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 03, 2014, 09:36:49 PM
วันอังคาร ที่  04-11-57

Close: 17,366.24 - 24.28

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 04, 2014, 10:23:39 PM
วันพุธ ที่  05-11-57

Close:  17,383.84 +17.60

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 05, 2014, 10:57:39 PM
วันพฤหัสบดี ที่  06-11-57

Close: 17,484.53 +100.69

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 06, 2014, 10:42:09 PM
วันศุกร์ที่ 07-11-57

Close: 17,554.47 +69.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 07, 2014, 09:56:17 PM
วันเสาร์ที่ 08-11-57

Close: 17,573.93 +19.46


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 10, 2014, 09:49:54 PM
วันอังคาร ที่  11-11-57

Close: 17,613.74 +39.81

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 11, 2014, 09:52:50 PM
วันพุธ ที่  12-11-57

Close:  17614.90 +1.16

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 12, 2014, 11:18:44 PM
วันพฤหัสบดี ที่  13-11-57

Close: 17,612.20 -2.70

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 13, 2014, 10:20:26 PM
วันศุกร์ที่ 14-11-57

Close: 17,652.79 +40.59


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 14, 2014, 10:11:47 PM
วันเสาร์ที่ 15-11-57

Close: 17,634.74 -18.05


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 17, 2014, 10:42:23 PM
วันอังคาร ที่  18-11-57

Close: 17,647.75 +13.01

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 18, 2014, 09:45:08 PM
วันพุธ ที่  19-11-57

Close:  17,687.82 +40.07

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 19, 2014, 09:34:25 PM
วันพฤหัสบดี ที่  20-11-57

Close: 17,685.73 -2.09

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 20, 2014, 09:43:43 PM
วันศุกร์ที่ 21-11-57

Close: 17,719.00 +33.27


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 21, 2014, 09:44:51 PM
วันเสาร์ที่ 22-11-57

Close: 17,810.06 +91.06


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 24, 2014, 09:36:40 PM
วันอังคาร ที่  25-11-57

Close: 17,817.90 +7.84

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 25, 2014, 10:17:31 PM
วันพุธ ที่  26-11-57

Close:  17,814.94 -2.96


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 26, 2014, 09:54:18 PM
วันพฤหัสบดี ที่  27-11-57

Close: 17827.75 +12.81

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ พฤศจิกายน 28, 2014, 09:49:43 PM
วันเสาร์ที่ 29-11-57

Close: 17,828.24 +0.49


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 01, 2014, 11:38:32 PM
วันอังคาร ที่  01-12-57

Close: 17,776.80 -51.44

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 02, 2014, 09:50:10 PM
วันพุธ ที่  03-12-57

Close: 17,879.55  +102.75

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 03, 2014, 09:42:14 PM
วันพฤหัสบดี ที่  04-12-57

Close: 17,912.62 +33.07

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 04, 2014, 10:11:15 PM
วันศุกร์ที่ 05-12-57

Close:  17,900.10 -12.52


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 06, 2014, 08:30:49 AM
วันเสาร์ที่ 06-12-57

Close: 17,958.79 +58.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 08, 2014, 09:58:28 PM
วันอังคาร ที่  09-12-57

Close: 17,852.48 -106.31

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 09, 2014, 10:47:17 PM
วันพุธ ที่  10-12-57

Close: 17,801.20 -51.28

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 10, 2014, 10:10:00 PM
วันพฤหัสบดี ที่  11-12-57

Close:  17,533.15 -268.05

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 11, 2014, 10:10:50 PM
วันศุกร์ที่ 12-12-57

Close: 17,596.34 +63.19


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 12, 2014, 09:43:51 PM
วันเสาร์ที่ 13-12-57

Close:  17,280.83 -315.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 15, 2014, 10:38:37 PM
วันอังคาร ที่  16-12-57

Close: 17,180.84 -99.99

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 16, 2014, 11:08:32 PM
วันพุธ ที่  17-12-57

Close:  17,068.87 -111.97

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 17, 2014, 09:49:55 PM
วันพฤหัสบดี ที่  18-12-57

Close: 17,356.87 + 288.00

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 18, 2014, 10:20:10 PM
วันศุกร์ที่ 19-12-57

Close: 17,778.15 +421.28


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 19, 2014, 10:41:59 PM
วันเสาร์ที่ 20-12-57

Close:  17,804.80 +26.65


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 22, 2014, 09:56:59 PM
วันอังคาร ที่  23-12-57

Close: 17,959.44 +154.64

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 23, 2014, 10:02:12 PM
วันพุธ ที่  24-12-57

Close:  18,024.17 +64.73

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 24, 2014, 09:52:32 PM
วันพฤหัสบดี ที่  25-12-57

Close: 18,030.21 +6.04

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 26, 2014, 10:14:59 PM
วันเสาร์ที่ 27-12-57

Close: 18,053.71 + 23.50


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 29, 2014, 09:53:27 PM
วันอังคาร ที่  30-12-57

Close: 18,038.23 -15.48

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ ธันวาคม 31, 2014, 09:07:28 AM
วันพุธ ที่  31-12-57

Close:  17,983.07 -55.16

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 03, 2015, 09:52:33 AM
วันเสาร์ที่ 03-01-58

Close: 17,832.99 +9.92


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 05, 2015, 11:51:00 PM
วันอังคาร ที่  06-01-58

Close: 17,501.65 -331.34

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 06, 2015, 09:59:19 PM
วันพุธ ที่  07-01-58

Close:  17,371.64 -130.01

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 07, 2015, 09:47:24 PM
วันพฤหัสบดี ที่  08-01-58

Close: 17,584.52 +212.88

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 09, 2015, 12:10:41 AM
วันศุกร์ที่ 09-01-58

Close: 17,907.87 +323.35


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 09, 2015, 09:47:43 PM
วันเสาร์ที่ 10-01-58

Close: 17,737.37 -170.50หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 12, 2015, 10:10:41 PM
วันอังคาร ที่  13-01-58

Close: 17,640.84 -96.53

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 13, 2015, 10:37:55 PM
วันพุธ ที่  14-01-58

Close:  17,613.68 -27.16

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 14, 2015, 10:25:53 PM
วันพฤหัสบดี ที่  15-01-58

Close: 17,427.09 -186.59

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 15, 2015, 10:20:31 PM
วันศุกร์ที่ 16-01-58

Close: 17,320.71  -106.38


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 17, 2015, 12:04:40 AM
วันเสาร์ที่ 17-01-58

Close: 17,511.57 + 190.86หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 20, 2015, 09:57:25 PM
วันพุธ ที่  21-01-58

Close:  17,515.23 +3.66

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 21, 2015, 09:37:27 PM
วันพฤหัสบดี ที่  22-01-58

Close: 17,554.28 +39.05

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 22, 2015, 10:45:00 PM
วันศุกร์ที่ 23-01-58

Close: 17,81 3.98 +259. 70


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 23, 2015, 10:18:26 PM
วันเสาร์ที่ 24-01-58

Close: 17,6 72.60 - 141.38หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 27, 2015, 11:36:42 AM
วันอังคาร ที่  27-01-58

Close: 17,678.70 +6.10

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 27, 2015, 09:33:39 PM
วันพุธ ที่  28-01-58

Close:  17,387.21 -291.49

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 28, 2015, 09:40:53 PM
วันพฤหัสบดี ที่  29-01-58

Close: 17,191.37 -195.84

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 29, 2015, 09:39:29 PM
วันศุกร์ที่ 30-01-58

Close: 17,416.85 +225.48


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มกราคม 31, 2015, 02:54:18 PM
วันเสาร์ที่ 31-01-58

Close: 17,164.95 -251.90หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2015, 09:46:30 PM
วันอังคาร ที่  03-02-58

Close: 17,361.04 +196.09

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2015, 09:35:54 PM
วันพุธ ที่  04-02-58

Close:  17,666.40 +305.36

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 09:38:38 PM
วันพฤหัสบดี ที่  05-02-58

Close: 17,673.02 +6.62

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2015, 11:40:30 PM
วันศุกร์ที่ 06-02-58

Close: 17,884.88 +211.86หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2015, 12:18:52 AM
วันเสาร์ที่ 07-02-58

Close: 17,824.29 -60.59หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2015, 10:20:21 PM
วันอังคาร ที่  10-02-58

Close: 17,729.21 -95.08

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 11:21:15 PM
วันพุธ ที่  11-02-58

Close:  17,868.76 +139.55


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 11, 2015, 09:41:22 PM
วันพฤหัสบดี ที่  12-02-58

Close: 17,862.14 -6.62

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2015, 09:39:29 PM
วันศุกร์ที่ 13-02-58

Close: 17,972.38 +110.24หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2015, 10:57:34 PM
วันเสาร์ที่ 14-02-58

Close: 18,019.35 +46.97
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2015, 09:36:20 PM
วันพุธ ที่  18-02-58

Close:  18,047.58 +28.23


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2015, 09:56:04 PM
วันพฤหัสบดี ที่  19-02-58

Close: 18,029.85 -17.73

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2015, 08:32:04 AM
วันศุกร์ที่ 20-02-58

Close: 17,985.77 -44.08
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2015, 04:19:25 PM
วันเสาร์ที่ 21-02-58

Close: 18,140.44 +154.67

หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 09:51:37 PM
วันอังคาร ที่  24-02-58

Close: 18,116.84 -23.60


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2015, 08:37:21 AM
วันพุธ ที่  25-02-58

Close:  18,209.19 +92.35


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2015, 10:19:57 PM
วันพฤหัสบดี ที่  26-02-58

Close: 18,224.57 +15.38


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2015, 09:35:43 PM
วันศุกร์ที่ 27-02-58

Close: 18,214.42 -10.15
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2015, 10:17:05 PM
วันเสาร์ที่ 28-02-58

Close: 18,132.70 -81.72

หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 02, 2015, 11:18:20 PM
วันอังคาร ที่  03-03-58

Close:  18,288.63 +155.93


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 03, 2015, 09:59:07 PM
วันพุธ ที่  04-03-58

Close:  18,203.37 -85.26

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 04, 2015, 09:41:32 PM
วันพฤหัสบดี ที่  05-03-58

Close: 18,096.90 -106.47


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 05, 2015, 09:09:53 PM
วันศุกร์ที่ 06-03-58

Close: 18,135.72 +38.82


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 06, 2015, 11:35:06 PM
วันเสาร์ที่ 07-03-58

Close: 17,856.78 -278.94หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 09, 2015, 11:00:55 PM
วันอังคาร ที่  10-03-58

Close:  17,995.72 +138.94


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 10, 2015, 10:41:13 PM
วันพุธ ที่  11-03-58

Close:  17,662.94 - 332.78

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 11, 2015, 08:52:14 PM
วันพฤหัสบดี ที่  12-03-58

Close: 17,635.39 -27.55

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 12, 2015, 08:44:23 PM
วันศุกร์ที่ 13-03-58

Close: 17,895.22 +259.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 14, 2015, 03:29:19 PM
วันเสาร์ที่ 14-03-58

Close: 17,749.31 -145.91


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 16, 2015, 09:48:04 PM
วันอังคาร ที่  17-03-58

Close:  17,977.42 +228.11


   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 17, 2015, 11:30:40 PM
วันพุธ ที่  18-03-58

Close:  17,849.08 -128.34

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 18, 2015, 09:42:58 PM
วันพฤหัสบดี ที่  19-03-58

Close: 18,076.19 +227.11

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 19, 2015, 06:29:55 PM
วันศุกร์ที่ 20-03-58

Close: 17,959.03 -117.16หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 20, 2015, 10:57:03 PM
วันเสาร์ที่ 21-03-58

Close: 18,127.65 +168.62หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 23, 2015, 09:40:15 PM
วันอังคาร ที่  24-03-58

Close:  18,116.04 -11.61   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 24, 2015, 08:50:37 PM
วันพุธ ที่  25-03-58

Close:  18,011.14 -104.90

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 25, 2015, 08:40:48 PM
วันพฤหัสบดี ที่  26-03-58

Close: 17,718.54 -292.60

   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 26, 2015, 08:41:36 PM
วันศุกร์ที่ 27-03-58

Close: 17,678.23 -40.31หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 27, 2015, 09:54:02 PM
วันเสาร์ที่ 28-03-58

Close: 17,712.66 +34.43หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: moosa ที่ มีนาคม 31, 2015, 08:15:32 AM
วันอังคาร ที่  31-03-58

Close:  17,976.31 + 263.65   


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2015, 07:53:07 PM
วันพุธที่ 1/4/58

Close: 17,776.12 -200.19


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 01, 2015, 07:19:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2/4/58

Close: 17,698.18 -77.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 02, 2015, 07:08:22 AM
วันศุกร์ที่ 3/4/58

Close: 17,763.24 + 65.06


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 03, 2015, 06:59:30 AM
วันอังคารที่ 7/4/58

Close:  17,880.85 +117.61


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 07, 2015, 07:13:06 AM
วันพุธที่ 8/4/58

Close:  17,875.42 - 5.43


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2015, 06:55:58 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9/4/58

Close:  17,902.51 +27.09


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 09, 2015, 07:11:22 AM
วันศุกร์ที่ 10/4/58

Close:   17,958.73 +56.22


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 10, 2015, 07:11:01 AM
วันเสาร์ที่ 11/4/58

Close: 18,057.65 +98.92 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2015, 07:22:02 AM
วันอังคารที่ 14/4/58

Close: 17,977.04 -80.61


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 13, 2015, 08:53:53 PM
วันพุธที่ 15/4/58

Close: 18,036.70 +59.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 14, 2015, 06:39:04 PM
วันพฤหัสบดีที่  16/4/58

Close: 18,112.61 +75.91


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 15, 2015, 07:39:02 PM
วันศุกร์ที่  17/4/58

Close: 18,105.77 - 6.84หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2015, 07:26:12 AM
วันเสาร์ที่  18/4/58

Close: 17,826.30 -279.47
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2015, 08:45:25 AM
วันอังคารที่  21/4/58

Close: 17,841.18+14.88
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 21, 2015, 07:08:24 AM
วันพุธที่  22/4/58

Close: 17,949.59 - 85.34
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 22, 2015, 07:21:35 AM
วันพฤหัสบดีที่  23/4/58

Close: 18,038.27 + 88.68


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 23, 2015, 07:23:31 AM
วันศุกร์ที่  24/4/58

Close: 18,058.69 + 20.42


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 23, 2015, 07:09:47 PM
วันเสาร์ที่  25/4/58

Close: 18,080.14 +21.45
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 25, 2015, 07:09:35 AM
วันอังคารที่  28/4/58

Close: 18,037.97 - 42.17
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 25, 2015, 07:10:44 AM
วันพุธที่  29/4/58

Close: 18,110.14 + 72.17
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 28, 2015, 07:11:28 AM
วันพฤหัสบดีที่  30/4/58

Close: 18,035.53 - 74.61
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 29, 2015, 07:01:13 AM
วันศุกร์ที่  1/5/58

Close: 17,840.52 -195.01
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 01, 2015, 07:13:18 AM
วันเสาร์ที่  2/5/58

Close: 18,024.06 +183.54
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 02, 2015, 07:37:44 AM
วันอังคารที่  5/5/58

Close: 18,070.40 +46.34
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2015, 07:01:41 AM
วันพุธที่  6/5/58

Close: 17,928.20 -142.20
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2015, 09:11:23 PM
วันพฤหัสบดีที่ 7/5/58

Close: 17,841.98 -86.22


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 06, 2015, 08:41:12 PM
วันศุกร์ที่ 8/5/58

Close: 17,924.06 +82.08


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 08, 2015, 06:56:45 AM
วันเสาร์ที่ 9/5/58

Close: 18,191.11 +267.05


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 09, 2015, 07:22:15 AM
วันอังคารที่ 12/5/58

Close: 18,105.17 - 85.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2015, 07:01:09 PM
วันพุธที่ 13/5/58

Close: 18,068.23 -36.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 12, 2015, 08:31:08 PM
วันพฤหัสบดีที่ 14/5/58

Close: 18,060.49 -7.74


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 13, 2015, 06:59:10 AM
วันศุกร์ที่ 15/5/58

Close: 18,252.24 +191.75


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 13, 2015, 09:03:31 PM
วันเสาร์ที่ 16/5/58

Close: 18,272.56 + 20.32


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 17, 2015, 06:51:47 PM
วันอังคารที่  19/5/58

Close: 18,298.88 +26.32


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 17, 2015, 06:52:17 PM
วันพุธที่  20/5/58

Close: 18,312.39 + 13.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2015, 08:10:12 PM
วันพฤหัสบดีที่  21/5/58

Close: 18,285.40-26.99


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 20, 2015, 05:52:27 PM
วันศุกร์ที่  22/5/58

Close: 18,285.74 +0.34


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 21, 2015, 08:38:58 PM
วันเสาร์ที่  23/5/58

Close: 18,232.02 -53.72


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 25, 2015, 08:45:18 AM
วันพุธที่ 27/5/58

Close: 18,041.54 -190.48


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 26, 2015, 08:40:48 PM
วันพฤหัสบดีที่ 28/5/58

Close: 18,162.99 +121.45


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2015, 03:01:14 AM
วันศุกร์ที่ 29/5/58

Close: 18,126.12 - 36.87


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2015, 08:45:09 AM
วันเสาร์ที่ 30/5/58

Close: 18,010.68 - 115.44


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 30, 2015, 07:58:02 AM
วันอังคารที่ 2/6/58

Close: 18,040.37 +29.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 02, 2015, 06:28:35 AM
วันพุธที่ 3/6/58

Close: 18,011.94-28.43


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 02, 2015, 09:59:12 PM
วันพฤหัสบดีที่ 4/6/58

Close: 18,076.27 + 64.33


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2015, 04:07:02 AM
วันศุกร์ที่ 5/6/58

Close: 17,905.58 - 170.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 05, 2015, 10:47:53 AM
วันเสาร์ที่ 6/6/58

Close: 17,849.46 - 56.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2015, 07:34:24 AM
วันอังคารที่ 9/6/58

Close:


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 08, 2015, 08:25:28 PM
วันพุธที่ 10/6/58

Close: 17,764.04 -2.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2015, 06:16:19 AM
วันพฤหัสบดีที่ 11/6/58

Close: 18,000.40 + 236.36


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2015, 08:55:28 PM
วันศุกร์ที่ 12/6/58

Close: 18,039.37 + 38.97


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 13, 2015, 02:57:34 PM
วันเสาร์ที่ 13/6/58

Close: 17,898.84 -140.53


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 13, 2015, 02:59:01 PM
วันอังคารที่ 16/6/58

Close: 17,791.17 -107.67


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2015, 06:28:05 AM
วันพุธที่ 17/6/58

Close: 17,904.48 +113.31


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2015, 08:45:32 PM
วันพฤหัสบดีที่ 18/6/58

Close: 17,935.74 +31.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2015, 09:10:48 AM
วันศุกร์ที่ 19/6/58

Close: 18,115.84 + 180.10


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 19, 2015, 08:16:21 AM
วันเสาร์ที่ 20/6/58

Close: 18,015.95 -99.89


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 21, 2015, 07:04:04 PM
วันอังคารที่  23/6/58

Close: 18,119.78 +103.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 24, 2015, 06:16:34 AM
วันพุธที่  24/6/58

Close: 18,144.07 +24.29


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 25, 2015, 08:52:29 AM
วันพฤหัสบดีที่  25/6/58

Close: 17,966.07-178.00


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 25, 2015, 08:53:34 AM
วันศุกร์ที่  26/6/58

Close: 17,890.36 -75.71


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2015, 07:32:48 AM
วันเสาร์ที่ 27/6/58

Close: 17,946.68 +56.32


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2015, 07:34:03 AM
วันอังคารที่ 30/6/58

Close: 17,596.35 - 350.33


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2015, 08:41:48 AM
วันพุธที่ 1/7/58

Close: 17,619.51 + 23.16


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2015, 08:42:41 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2/7/58

Close: 17,757.91 +138.40


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2015, 06:40:56 AM
วันศุกร์ที่ 3/7/58

Close: 17,730.11 - 27.80


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2015, 08:50:00 PM
วันอังคารที่ 7/7/58

Close: 17,683.58 -46.53


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 07, 2015, 05:44:25 AM
วันพุธที่ 8/7/58

Close: 17,776.91 - 93.33


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 08, 2015, 07:00:16 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9/7/58

Close: 17,515.42 -261.49หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 09, 2015, 08:34:49 AM
วันศุกร์ที่ 10/7/58

Close: 17,548.62 +33.20หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 09, 2015, 08:35:56 AM
วันเสาร์ที่ 11/7/58

Close: 17,760.41 +211.79หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 11, 2015, 08:13:34 AM
วันอังคารที่ 14/7/58

Close:หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 13, 2015, 03:22:55 PM
วันพุธที่ 15/7/58

Close: 18,053.58 +75.90


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 14, 2015, 09:19:22 PM
วันพฤหัสบดีที่ 16/7/58

Close: 18,050.17 -3.41


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 16, 2015, 06:09:48 AM
วันศุกร์ที่ 17/7/58

Close:18,120.25 +70.08


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 17, 2015, 09:21:00 PM
วันเสาร์ที่ 18/7/58

Close: 18,086.45 - 33.80


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 17, 2015, 09:22:05 PM
วันอังคารที่ 21/7/58

Close: 18,100.41 +13.96


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2015, 11:15:39 AM
วันพุธที่ 22/7/58

Close: 17,919.29-181.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 21, 2015, 08:44:10 AM
วันพฤหัสบดีที่ 23/7/58

Close: 17,851.04 - 68.25


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 23, 2015, 06:33:46 AM
วันศุกร์ที่ 24/7/58

Close: 17,731.92  -119.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 23, 2015, 06:35:24 AM
วันเสาร์ที่ 25/7/58

Close: 17,568.53 - 163.39


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2015, 08:34:18 AM
วันอังคารที่ 28/7/58

Close: 17,440.59 -127.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 26, 2015, 08:27:24 PM
วันพุธที่ 29/7/58

Close: 17,630.27+189.68


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 29, 2015, 07:19:55 AM
วันพฤหัสบดีที่ 30/7/58

Close: 17,751.39 + 121.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 29, 2015, 07:21:05 AM
วันศุกร์ที่ 31/7/58

Close: 17,751.39+121.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2015, 07:29:04 AM
วันเสาร์ที่ 1/8/58

Close: 17,689.86 -56.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 01, 2015, 07:28:19 AM
วันอังคารที่ 4/8/58

Close: 17,598.20 - 91.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 02, 2015, 02:55:19 PM
วันพุธที่ 5/8/58

Close: 17,550.69 -47.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 04, 2015, 08:39:10 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6/8/58

Close: 20768.77+154.71


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 05, 2015, 08:50:31 PM
วันศุกร์ที่ 7/8/58

Close: 17,419.75-120.72


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2015, 08:54:28 PM
วันเสาร์ที่ 8/8/58

Close:  17,373.38 -46.37


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 08, 2015, 09:42:57 AM
วันอังคารที่ 11/8/58

Close: 20,761.03 -47.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2015, 08:34:41 PM
วันพุธที่ 12/8/58

Close: 17,402.84 - 212.33


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2015, 08:35:39 PM
วันพฤหัสบดีที่ 13/8/58

Close: 17,402.51 -0.33


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2015, 08:36:45 PM
วันศุกร์ที่ 14/8/58

Close: 17,408.25 +5.74


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2015, 08:37:44 PM
วันเสาร์ที่ 15/8/58

Close: 17,477.40+ 69.15


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 13, 2015, 08:54:01 PM
วันอังคารที่ 18/8/58

Close: 17454.18+67.78


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2015, 08:23:00 AM
วันพุธที่ 19/8/58

Close: 17,511.34 -33.84


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2015, 08:24:38 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20/8/58

Close: 17,348.73 -162.61


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2015, 08:25:33 AM
วันศุกร์ที่ 21/8/58

Close: 16,990.69 -358.04


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2015, 08:26:24 AM
วันเสาร์ที่ 22/8/58

Close: 16,459.75 -530.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 20, 2015, 08:46:00 PM
วันอังคารที่ 25/8/58

Close: 15,871.35 -588.40


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2015, 07:26:46 AM
วันพุธที่ 26/8/58

Close: 15,666.44 -204.91


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2015, 07:28:01 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27/8/58

Close: 16,285.51 + 619.07


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2015, 07:28:58 AM
วันศุกร์ที่ 28/8/58

Close: 16,654.77 + 369.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2015, 07:29:50 AM
วันเสาร์ที่ 29/8/58

Close: 16,643.01-11.76


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 26, 2015, 08:59:31 PM
วันอังคารที่ 1/9/58

Close: 16,528.03 -114.98


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2015, 07:55:56 PM
วันพุธที่ 2/9/58

Close: 16,058.35 -469.68


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2015, 07:57:57 PM
วันพฤหัสบดีที่ 3/9/58

Close: 16,351.38+293.03


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2015, 07:59:04 PM
วันศุกร์ที่ 4/9/58

Close: 16,374.76 +23.38


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2015, 08:02:21 PM
วันเสาร์ที่ 5/9/58

Close: 16,102.38-272.38


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2015, 06:22:21 PM
วันพุธที่ 9/9/58

Close: 16,492.68 + 390.30


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2015, 06:23:01 PM
วันพฤหัสบดีที่ 10/9/58

Close:16,253.57-239.11


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2015, 06:23:52 PM
วันศุกร์ที่ 11/9/58

Close: 16,330.40+76.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2015, 06:24:45 PM
วันเสาร์ที่ 12/9/58

Close: 16,433.09+102.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 11, 2015, 06:32:43 AM
วันอังคารที่ 15/9/58

Close: 16,370.96-62.13


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2015, 10:04:26 AM
วันพุธที่ 16/9/58

Close: 16,599.85 + 228.89


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2015, 10:05:09 AM
วันพฤหัสบดีที่ 17/9/58

Close: 16,739.95 + 140.10


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2015, 10:05:55 AM
วันศุกร์ที่ 18/9/58

Close: 16,674.74-65.21


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2015, 10:06:32 AM
วันเสาร์ที่ 19/9/58

Close: 16,384.58 -290.16


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2015, 10:07:15 AM
วันอังคารที่ 22/9/58

Close: 16,510.19+125.61


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2015, 08:15:35 AM
วันพุธที่ 23/9/58

Close: 16,330.47 -179.72


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2015, 08:17:09 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/9/58

Close: 16279.89-50.58


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2015, 08:17:55 AM
วันศุกร์ที่ 25/9/58

Close: 16,201.32-78.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2015, 08:19:07 AM
วันเสาร์ที่ 26/9/58

Close: 16,314.67 + 113.35


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2015, 08:35:10 AM
วันอังคารที่ 29/9/58

Close: 16,001.89 - 312.78


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 28, 2015, 08:33:18 AM
วันพุธที่ 30/9/58

Close: 16,049.13+47.24


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 28, 2015, 08:34:11 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1/10/58

Close:  16,284.70+235.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 28, 2015, 08:34:58 AM
วันศุกร์ที่ 2/10/58

Close: 16,272.01-12.69


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 28, 2015, 08:35:49 AM
วันเสาร์ที่ 3/10/58

Close: 16,472.37 + 200.36


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 30, 2015, 01:42:36 PM
วันอังคารที่ 6/10/58

Close: 16,776.43+304.06


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2015, 08:00:05 AM
วันพุธที่ 7/10/58

Close: 16,790.19 + 13.76


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2015, 08:02:07 AM
วันพฤหัสบดีที่ 8/10/58

Close: 16,912.29 +122.10


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2015, 08:03:42 AM
วันศุกร์ที่ 9/10/58

Close: 17,050.75 + 138.46


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2015, 08:05:01 AM
วันเสาร์ที่ 10/10/58

Close: 17,084.49 + 33.74


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 07, 2015, 07:32:41 AM
วันอังคารที่ 13/10/58

Close: 17,131.86+ 47.37


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2015, 07:19:44 AM
วันพุธที่ 14/10/58

Close: 17,081.89 - 49.97
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2015, 07:20:36 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15/10/58

Close: 16,924.75 -157.14
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2015, 07:21:25 AM
วันศุกร์ที่ 16/10/58

Close: 17,141.75 +217.00
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2015, 07:22:16 AM
วันเสาร์ที่ 17/10/58

Close: 17,215.97+74.22
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2015, 07:23:05 AM
วันอังคารที่ 20/10/58

Close: 17,230.54 + 14.57
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 17, 2015, 07:20:34 AM
วันพุธที่ 21/10/58

Close: 17,217.11 -13.43


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2015, 09:19:32 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/10/58

Close: 17,168.61-48.50


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2015, 09:20:17 AM
วันศุกร์ที่ 23/10/58

Close: 17,489.16 +320.55


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2015, 09:21:59 AM
วันเสาร์ที่ 24/10/58

Close: 17,646.70+157.54


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 18, 2015, 09:23:40 AM
วันอังคารที่ 27/10/58

Close: 17,623.05 - 23.65


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 24, 2015, 07:44:04 AM
วันพุธที่ 28/10/58

Close: 17,581.43-41.62


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 24, 2015, 07:44:59 AM
วันพฤหัสบดีที่ 29/10/58

Close:  17,779.52+ 198.09


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 24, 2015, 07:45:51 AM
วันศุกร์ที่ 30/10/58

Close: 17,755.80 - 23.72


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 24, 2015, 07:47:34 AM
วันเสาร์ที่ 31/10/58

Close: 17,663.54-92.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 24, 2015, 07:53:34 AM
วันอังคารที่ 3/11/58

Close: 17,828.76 + 165.22


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2015, 09:03:30 PM
วันพุธที่ 4/11/58

Close:17,918.15 +89.39


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2015, 09:04:23 PM
วันพฤหัสบดีที่ 5/11/58

Close:17,867.58-50.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2015, 09:05:37 PM
วันศุกร์ที่ 6/11/58

Close:17,863.43-4.15


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2015, 09:07:00 PM
วันเสาร์ที่ 7/11/58

Close: 17,910.33 +46.90


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2015, 09:01:33 AM
วันอังคารที่ 10/11/58

Close: 17,730.48-179.85


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2015, 09:02:20 AM
วันพุธที่ 11/11/58

Close: 17,758.21 +27.73


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2015, 09:12:17 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12/11/58

Close:17,702.22 -55.99


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2015, 09:15:48 AM
วันศุกร์ที่ 13/11/58

Close: 17,448.07-254.15


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2015, 09:16:49 AM
วันเสาร์ที่ 14/11/58

Close:17,245.24-202.83


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2015, 09:18:02 AM
วันอังคารที่ 17/11/58

Close:17,483.01 + 237.77


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 09:30:50 PM
วันพุธที่ 18/11/58

Close:17,489.50 +6.49


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 09:31:51 PM
วันพฤหัสบดีที่ 19/11/58

Close:17,737.16 +247.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 09:32:57 PM
วันศุกร์ที่ 20/11/58

Close:17,732.75 - 4.41


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 09:33:49 PM
วันเสาร์ที่ 21/11/58

Close:17,823.81+ 91.06


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2015, 09:35:05 PM
วันอังคารที่ 24/11/58

Close:17,792.68 -31.13


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2015, 06:29:49 PM
วันพุธที่ 25/11/58

Close:17,812.19 + 19.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2015, 06:30:37 PM
วันพฤหัสบดีที่ 26/11/58

Close:17,813.39 + 1.20


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2015, 06:32:05 PM
วันเสาร์ที่ 28/11/58

Close:17798.48-14.90


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 22, 2015, 10:26:14 AM
วันอังคารที่ 1/12/58

Close:17,719.92 -78.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 22, 2015, 10:27:59 AM
วันพุธที่ 2/12/58

Close:17,888.35 + 168.43


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 22, 2015, 10:29:21 AM
วันพฤหัสบดีที่  3/12/58

Close: 17,729.68 -158.67


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 22, 2015, 10:38:38 AM
วันศุกร์ที่  4/12/58

Close:17,477.67 -252.01


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 22, 2015, 10:43:02 AM
วันเสาร์ที่  5/12/58

Close:17847.63+369.96


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 01:33:26 PM
วันอังคารที่  8/12/58

Close:17,730.51 - 117.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 01:34:57 PM
วันพุธที่  9/12/58

Close:17,568.00-162.51


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 01:36:00 PM
วันพฤหัสบดีที่  10/12/58

Close:17,492.30-75.70


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 01:37:13 PM
วันศุกร์ที่  11/12/58

Close:17,574.75 + 82.45


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 01:38:31 PM
วันเสาร์ที่  12/12/58

Close: 17,265.21-309.54


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2015, 01:40:15 PM
วันอังคารที่  15/12/58

Close:17,368.50+103.29


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2015, 07:30:05 PM
วันพุธที่  16/12/58

Close:17,524.91 + 156.41


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2015, 07:30:56 PM
วันพฤหัสบดีที่  17/12/58

Close:17,749.09+ 224.18


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2015, 07:31:48 PM
วันศุกร์ที่  18/12/58

Close:17,495.84 + 253.25


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2015, 07:32:35 PM
วันเสาร์ที่  19/12/58

Close:17,128.55 - 367.29


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2015, 07:33:24 PM
วันอังคารที่ 22/12/58

Close:17,251.62 + 123.07


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2015, 09:33:28 AM
วันพุธที่ 23/12/58

Close:17,417.27 + 165.65


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2015, 09:34:19 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/12/58

Close:17,602.61 + 185.34


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2015, 09:35:14 AM
วันศุกร์ที่ 25/12/58

Close:17,552.17 + 50.44


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2015, 09:37:21 AM
วันอังคารที่ 29/12/58

Close:17,528.27 - 23.90


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2015, 09:50:39 AM
วันพุธที่ 30/12/58

Close:17,720.98 + 192.71


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2015, 09:52:54 AM
วันพฤหัสบดีที่ 31/12/58

Close:17,603.87 - 117.11


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2015, 09:54:18 AM
วันศุกร์ที่ 1/1/59

Close: 17425.03-178.84
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2015, 09:57:08 AM
วันอังคารที่ 4/1/59

Close: 17,148.94 + 276.09


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 05, 2016, 09:05:16 AM
วันพุธที่ 5/1/59

Close: 17,158.66 + 9.72
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 06, 2016, 09:18:37 AM
วันพฤหัสบดีที่ 6/1/59

Close: 16,906.51 - 252.15


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 07, 2016, 09:35:19 AM
วันศุกร์ที่ 8/1/59

Close:16,514.10-392.41


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 07, 2016, 09:40:14 AM
วันเสาร์ที่ 9/1/59

Close:16,346.45 - 167.65


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 08, 2016, 08:36:45 AM
วันอังคารที่ 12/1/59

Close: 16,398.57+52.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 12, 2016, 08:40:31 AM
วันพุธที่ 13/1/59

Close: 16,516.22+117.65


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 13, 2016, 08:43:35 AM
วันพฤหัสบดีที่ 14/1/59

Close: 16,151.41-364.81


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 14, 2016, 10:06:03 AM
วันศุกร์ที่ 15/1/59

Close: 16379.05+227.64
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2016, 09:14:19 AM
วันเสาร์ที่ 16/1/59

Close: 15,988.08-390.97
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 16, 2016, 07:44:18 AM
วันพุธที่ 20/1/59

Close: 16,016.02 + 27.94
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 16, 2016, 07:45:27 AM
วันพฤหัสบดีที่ 21/1/59

Close:  15,766.74 - 249.28
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 20, 2016, 09:32:27 AM
วันศุกร์ที่ 22/1/59

Close: 15,882.68 + 115.94
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 21, 2016, 08:50:15 AM
วันเสาร์ที่ 23/1/59

Close:  16,093.51 + 210.83
หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 22, 2016, 08:53:57 AM
วันอังคารที่ 26/1/59

Close:  15,885.22 - 208.29


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 23, 2016, 10:21:59 AM
วันพุธที่ 27/1/59

Close: 16,167.23+282.01 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 26, 2016, 09:36:48 AM
วันพฤหัสบดีที่ 28/1/59

Close:  15,944.46 + 222.77


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 27, 2016, 08:52:31 AM
วันศุกร์ที่ 29/1/59

Close: 16,069.64+125.18


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 27, 2016, 07:08:24 PM
วันเสาร์ที่ 30/1/59

Close: 16,466.30+396.66
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 28, 2016, 08:47:41 AM
วันอังคารที่ 2/2/59

Close:  16,449.18 - 17.12


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2016, 11:12:03 AM
วันพุธที่ 3/2/59

Close: 16,153.54 -295.64 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2016, 11:13:04 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4/2/59

Close: 16,336.66+183.12 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2016, 08:47:47 AM
วันศุกร์ที่ 5/2/59

Close: 16,416.58 + 79.92


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2016, 08:48:46 AM
วันเสาร์ที่ 6/2/59

Close: 16,204.97 - 211.61


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2016, 08:58:23 AM
วันอังคารที่ 9/2/59

Close: 16,027.05 - 177.92


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2016, 03:35:33 PM
วันพุธที่ 10/2/59

Close: 16,014.38 - 12.67


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2016, 03:36:22 PM
วันพฤหัสบดีที่ 11/2/59

Close: 15,914.74-99.64


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2016, 03:37:12 PM
วันศุกร์ที่ 12/2/59

Close: 15,660.18 - 254.56


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2016, 03:38:15 PM
วันเสาร์ที่ 13/2/59

Close: 15,973.84+313.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2016, 12:10:11 PM
วันพุธที่ 17/2/59

Close: 16,196.41 +222.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2016, 12:17:56 PM
วันพฤหัสบดีที่ 18/2/59

Close: 16,453.83 + 257.42


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2016, 12:18:44 PM
วันศุกร์ที่ 19/2/59

Close: 16,413.43-40.40


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2016, 12:19:41 PM
วันเสาร์ที่ 20/2/59

Close: 16,391.99-21.44


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2016, 12:20:30 PM
วันอังคารที่ 23/2/59

Close: 16,620.66+228.67


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 09:01:11 AM
วันพุธที่ 24/2/59

Close: 16,431.78-188.88


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 09:02:51 AM
วันพฤหัสบดีที่ 25/2/59

Close: 16418.84-12.94


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 09:03:49 AM
วันศุกร์ที่ 26/2/59

Close: 16,697.29 +212.30


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 09:04:40 AM
วันเสาร์ที่ 27/2/59

Close: 16,639.97-57.32


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2016, 09:06:08 AM
วันอังคารที่ 1/3/59

Close: 16,516.50-123.47


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 09:15:01 AM
วันพุธที่ 2/3/59

Close: 16,865.08-348.58


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 09:15:45 AM
วันพฤหัสบดีที่ 3/3/59

Close: 16,899.32 + 34.24


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 09:16:36 AM
วันศุกร์ที่ 4/3/59

Close: 16,943.90 + 44.58


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 09:17:33 AM
วันเสาร์ที่ 5/3/59

Close: 17,006.77 + 62.87


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2016, 09:18:32 AM
วันอังคารที่ 8/3/59

Close: 17,073.95 + 67.18


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2016, 06:47:22 PM
วันพุธที่ 9/3/59

Close: 16,964.10- 109.85


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2016, 06:48:13 PM
วันพฤหัสบดีที่ 10/3/59

Close: 17,000.36 + 36.26


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2016, 06:49:05 PM
วันศุกร์ที่ 11/3/59

Close: 16,995.13-5.23


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2016, 06:50:40 PM
วันเสาร์ที่ 12/3/59

Close: 17,213.31+218.18


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2016, 06:51:06 PM
วันอังคารที่ 15/3/59

Close: 17,229.13 + 15.82


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2016, 08:17:36 AM
วันพุธที่ 16/3/59

Close: 17,251.53 + 22.40


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2016, 08:18:42 AM
วันพฤหัสบดีที่ 17/3/59

Close: 17,325.76 +74.23


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2016, 08:20:38 AM
วันศุกร์ที่ 18/3/59

Close: 17,481.49 + 155.73


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2016, 08:21:18 AM
วันเสาร์ที่ 19/3/59

Close: 17,602.30 + 120.81


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2016, 08:22:10 AM
วันอังคารที่ 22/3/59

Close: 17,623.87+21.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 16, 2016, 07:25:34 AM
วันพุธที่ 23/3/59

Close: 17,582.57 - 41.30
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 16, 2016, 07:26:24 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/3/59

Close: 17,502.59 - 79.98
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 17, 2016, 07:08:54 AM
วันศุกร์ที่ 25/3/59

Close: 17,515.73 + 13.14
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 17, 2016, 07:10:40 AM
วันอังคารที่ 29/3/59

Close: 17,535.39 + 19.66
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 19, 2016, 07:26:40 AM
วันพุธที่ 30/3/59

Close: 17,633.11+97.72


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 22, 2016, 06:57:21 AM
วันพฤหัสบดีที่ 31/3/59

Close: 17,716.66 + 83.55


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 23, 2016, 08:10:51 AM
วันศุกร์ที่ 1/4/59

Close: 17,685.09 -31.57


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 24, 2016, 06:51:49 AM
วันเสาร์ที่ 2/4/59

Close:17,792.75 + 107.66


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 24, 2016, 06:55:15 AM
วันอังคารที่ 5/4/59

Close: 17,737.00 - 55.75


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 29, 2016, 07:07:24 AM
วันพุธที่ 6/4/59

Close: 17603.32-133.68


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 29, 2016, 07:08:11 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7/4/59

Close: 17,716.05+112.73


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 30, 2016, 08:27:01 AM
วันศุกร์ที่ 8/4/59

Close: 17687.28 - 28.77


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2016, 07:01:35 AM
วันเสาร์ที่ 9/4/59

Close: 17,576.96 +35.00
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 01, 2016, 07:48:52 AM
วันอังคารที่ 12/4/59

Close: 17,556.41-20.55
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 05, 2016, 07:17:01 AM
วันพุธที่ 13/4/59

Close:17,721.25 + 164.84
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 05, 2016, 07:17:46 AM
วันพฤหัสบดีที่ 14/4/59

Close:17,908.28 + 187.03
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 05, 2016, 07:18:33 AM
วันศุกร์ที่ 15/4/59

Close: 17,926.43 + 18.15
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 05, 2016, 07:19:18 AM
วันเสาร์ที่ 16/4/59

Close:17,897.46 -28.97
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 07, 2016, 07:22:58 AM
วันอังคารที่ 19/4/59

Close:  18,004.16 + 106.70


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 07, 2016, 07:24:00 AM
วันพุธที่ 20/4/59

Close:  18,053.60 +49.44


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 07, 2016, 07:25:34 AM
วันพฤหัสบดีที่ 21/4/59

Close:  18,096.27 + 42.67


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 13, 2016, 06:16:13 AM
วันศุกร์ที่ 22/4/59

Close: 17,982.52+ 113.75 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 13, 2016, 06:17:20 AM
วันเสาร์ที่ 23/4/59

Close:  18,003.75 + 21.23


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 14, 2016, 09:35:11 AM
วันอังคารที่ 26/4/59

Close: 17,977.24-26.51
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2016, 07:11:02 PM
วันพุธที่ 27/4/59

Close: 17,990.32+13.08


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2016, 08:21:45 PM
วันพฤหัสบดีที่ 28/4/59

Close: 18,041.55 + 51.23
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2016, 08:22:39 PM
วันศุกร์ที่ 29/4/59

Close: 17,830.76 - 210.79
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 21, 2016, 06:53:25 AM
วันเสาร์ที่ 30/4/59

Close: 17,773.64 - 57.12
 


หัวข้อ: Re: ผลการออกรางวัล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 21, 2016, 06:54:37 AM
วันอังคารที่ 3/5/59

Close: 17,891.16 + 117.52
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 23, 2016, 12:42:24 PM
วันพุธที่ 4/5/59

Close: 17,750.91 - 140.25
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2016, 08:27:14 AM
วันพฤหัสบดีที่ 5/5/59

Close: 17,651.26 -99.65
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2016, 08:28:09 AM
วันศุกร์ที่ 6/5/59

Close: 17,660.71 + 9.45
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2016, 08:28:49 AM
วันเสาร์ที่ 7/5/59

Close: 17,740.63 +79.92
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2016, 08:29:31 AM
วันอังคารที่ 10/5/59

Close: 17,705.91 - 34.72
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2016, 08:13:46 AM
วันพุธที่ 11/5/59

Close: 17,928.35 +222.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2016, 08:14:47 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12/5/59

Close: 17,711.12 -217.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2016, 08:15:36 AM
วันศุกร์ที่ 13/5/59

Close: 17,720.50+9.38


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2016, 08:24:16 AM
วันเสาร์ที่ 14/5/59

Close: 17,535.32 -185.18


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2016, 08:25:00 AM
วันอังคารที่ 17/5/59

Close: 17,710.71+175.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2016, 07:10:08 AM
วันพุธที่ 18/5/59

Close: 17,529.98-180.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2016, 07:10:59 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19/5/59

Close: 17,526.62-3.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2016, 07:11:43 AM
วันศุกร์ที่ 20/5/59

Close: 17,435.40 - 91.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2016, 07:12:24 AM
วันเสาร์ที่ 21/5/59

Close: 17,500.94 +65.54


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 04, 2016, 07:13:12 AM
วันอังคารที่ 24/5/59

Close: 17,492.93 - 8.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2016, 07:03:25 AM
วันพุธที่ 25/5/59

Close: 17,706.05+213.12หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2016, 07:04:11 AM
วันพฤหัสบดีที่ 26/5/59

Close: 17,851.51 + 145.46หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2016, 07:04:54 AM
วันศุกร์ที่ 27/5/59

Close: 17,828.29 -23.22หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2016, 07:05:48 AM
วันเสาร์ที่ 28/5/59

Close: 17,873.22 +44.93หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 06:21:51 AM
วันพุธที่ 1/6/59

Close: 17,787.20 -86.02


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 06:22:35 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2/6/59

Close: 17,789.67 +2.47


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 06:23:18 AM
วันศุกร์ที่ 3/6/59

Close: 17,838.56+48.89


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 06:24:43 AM
วันเสาร์ที่ 4/6/59

Close: 17,807.06- 31.50
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2016, 06:25:33 AM
วันอังคารที่ 7/6/59

Close: 17,920.33 +113.27
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2016, 07:18:26 AM
วันพุธที่ 8/6/59

Close: 17,938.28 + 17.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2016, 07:19:22 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9/6/59

Close: 18,005.05 +66.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2016, 07:20:06 AM
วันศุกร์ที่ 10/6/59

Close: 17,985.19 -19.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2016, 07:20:46 AM
วันเสาร์ที่ 11/6/59

Close: 17,865.34 - 119.85


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2016, 07:21:33 AM
วันอังคารที่ 14/6/59

Close: 17,732.48 - 132.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2016, 04:50:17 PM
วันพุธที่ 15/6/59

Close: 17,674.82 - 57.66


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2016, 04:51:11 PM
วันพฤหัสบดีที่ 16/6/59

Close: 17,640.17-34.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2016, 04:52:00 PM
วันศุกร์ที่ 17/6/59

Close: 17,733.10 + 92.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2016, 04:52:47 PM
วันเสาร์ที่ 18/6/59

Close: 17,675.16 - 57.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 04, 2016, 04:53:38 PM
วันอังคารที่ 21/6/59

Close: 17,804.87 + 129.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2016, 08:09:14 AM
วันพุธที่ 22/6/59

Close: 17,829.73 + 24.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2016, 08:09:59 AM
วันพฤหัสบดีที่ 23/6/59

Close: 17,780.83-48.90


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2016, 08:10:59 AM
วันศุกร์ที่ 24/6/59

Close: 18,011.07+230.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2016, 08:12:08 AM
วันเสาร์ที่ 25/6/59

Close: 17,400.75 - 610.32


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2016, 08:12:52 AM
วันอังคารที่ 28/6/59

Close: 17,140.24-260.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2016, 10:27:59 AM
วันพุธที่ 29/6/59

Close: 17,409.72 +269.48


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2016, 10:28:44 AM
วันพฤหัสบดีที่ 30/6/59

Close: 17,694.68+284.96


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2016, 10:29:28 AM
วันศุกร์ที่ 1/7/59

Close: 17,929.99 +235.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2016, 10:30:23 AM
วันเสาร์ที่ 2/7/59

Close: 6,577.83+73.50


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2016, 04:05:11 AM
วันพุธที่ 6/7/59

Close: 17,840.62-108.75


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2016, 04:06:01 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7/7/59

Close: 17,918.62+78.00


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2016, 04:06:49 AM
วันศุกร์ที่ 8/7/59

Close: 17,895.88-22.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2016, 04:07:42 AM
วันเสาร์ที่ 9/7/59

Close: 18,146.74+250.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2016, 04:08:45 AM
วันอังคารที่ 12/7/59

Close: 18,226.93+80.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2016, 11:10:14 AM
วันพุธที่ 13/7/59

Close: 18,347.67 +120.74
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2016, 11:11:57 AM
วันพฤหัสบดีที่ 14/7/59

Close: 18,372.12 +24.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2016, 11:12:54 AM
วันศุกร์ที่ 15/7/59

Close: 18,506.41+134.29
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2016, 11:13:46 AM
วันเสาร์ที่ 16/7/59

Close: 18,516.55 +10.14
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 02, 2016, 11:14:32 AM
วันอังคารที่ 19/7/59

Close: 18,533.05+16.50


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 05, 2016, 08:50:31 AM
วันพุธที่ 20/7/59

Close:18,559.01+25.96


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 05, 2016, 08:52:14 AM
วันพฤหัสบดีที่ 21/7/59

Close: 18595.03+36.02


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 06, 2016, 09:39:54 AM
วันศุกร์ที่ 22/7/59

Close: 18,517.23-77.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 08, 2016, 08:58:54 AM
วันเสาร์ที่ 23/7/59

Close: 18,570.85 +53.62หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 08, 2016, 08:59:40 AM
วันอังคารที่ 26/7/59

Close: 18,493.06-77.79หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 08, 2016, 09:00:19 AM
วันพุธที่ 27/7/59

Close: 18,473.75-19.31หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 11, 2016, 09:24:24 AM
วันพฤหัสบดีที่ 28/7/59

Close: 18,472.17-1.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 11, 2016, 09:25:07 AM
วันศุกร์ที่ 29/7/59

Close: 18,456.35-15.82


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 07:38:05 AM
วันเสาร์ที่ 30/7/59

Close: 18,432.24-24.11


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 16, 2016, 07:39:04 AM
วันอังคารที่ 2/8/59

Close: 18,404.51-27.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2016, 12:26:22 AM
วันพุธที่ 3/8/59

Close: 18,313.77-90.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2016, 12:27:12 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4/8/59

Close: 18,355.00+41.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2016, 12:27:58 AM
วันศุกร์ที่ 5/8/59

Close: 18,352.05-2.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2016, 12:28:42 AM
วันเสาร์ที่ 6/8/59

Close: 18,543.53+191.48


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2016, 12:29:25 AM
วันอังคารที่ 9/8/59

Close: 18,529.29-14.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2016, 07:58:10 PM
วันพุธที่ 10/8/59

Close:  18,533.05+3.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2016, 07:58:59 PM
วันพฤหัสบดีที่ 11/8/59

Close: 18,495.66-37.39
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2016, 07:59:44 PM
วันศุกร์ที่ 12/8/59

Close: 18,613.52+117.86
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2016, 08:01:01 PM
วันเสาร์ที่ 13/8/59

Close: 18,576.47-37.05
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2016, 08:01:39 PM
วันอังคารที่ 16/8/59

Close: 18,636.05+59.58
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 01:39:07 PM
วันพุธที่ 17/8/59

Close: 18,552.02-84.03


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 01:39:52 PM
วันพฤหัสบดีที่ 18/8/59

Close: 18,573.94+21.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 01:40:40 PM
วันศุกร์ที่ 19/8/59

Close: 18,597.70+23.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 01:41:26 PM
วันเสาร์ที่ 20/8/59

Close: 18,552.57-45.13


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2016, 01:42:15 PM
วันอังคารที่ 23/8/59

Close: 18,529.42-23.15


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2016, 08:43:12 PM
วันพุธที่ 24/8/59

Close: 18,547.30+17.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2016, 08:44:10 PM
วันพฤหัสบดีที่ 25/8/59

Close: 18,481.48-65.82
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2016, 08:45:01 PM
วันศุกร์ที่ 26/8/59

Close: 18,448.41-33.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2016, 08:45:48 PM
วันเสาร์ที่ 27/8/59

Close: 18,395.40-53.01
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2016, 08:46:46 PM
วันอังคารที่ 30/8/59

Close: 18,502.99+107.59


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:18:37 PM
วันพุธที่ 31/8/59

Close: 18,454.30-48.69


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:21:16 PM
วันพฤหัสบดีที่ 1/9/59

Close: 18,400.88-53.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:22:07 PM
วันศุกร์ที่ 2/9/59

Close: 18,419.30+18.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:22:56 PM
วันเสาร์ที่ 3/9/59

Close: 18,491.96+72.66


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:24:27 PM
วันพุธที่ 7/9/59

Close: 18,538.12+46.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:25:14 PM
วันพฤหัสบดีที่ 8/9/59

Close: 18,526.14-11.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:26:00 PM
วันศุกร์ที่ 9/9/59

Close: 18,479.91-46.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:26:56 PM
วันเสาร์ที่ 10/9/59

Close: 18,085.45 -394.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 12, 2016, 10:27:53 PM
วันอังคารที่ 13/9/59

Close: 18,325.07+239.62


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2016, 07:41:33 PM
วันพุธที่ 14/9/59

Close: 18,066.75-258.32
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2016, 07:43:37 PM
วันพฤหัสบดีที่ 15/9/59

Close: 18,034.77-31.98
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2016, 07:44:22 PM
วันศุกร์ที่ 16/9/59

Close: 18,212.48+177.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2016, 07:46:11 PM
วันเสาร์ที่ 17/9/59

Close: 18123.80-88.68
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2016, 07:47:15 PM
วันอังคารที่ 20/9/59

Close: 18,120.17-3.63


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:20:44 AM
วันพุธที่ 21/9/59

Close: 18,129.96+9.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:21:35 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/9/59

Close: 18,293.70+163.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:22:22 AM
วันศุกร์ที่ 23/9/59

Close: 16,759.84-47.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:23:21 AM
วันเสาร์ที่ 24/9/59

Close: 18,261.45-131.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2016, 08:24:11 AM
วันอังคารที่ 27/9/59

Close: 18,094.83-166.62


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2016, 10:49:37 AM
วันพุธที่ 28/9/59

Close: 18,228.30+133.47


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2016, 10:50:30 AM
วันพฤหัสบดีที่ 29/9/59

Close: 18,339.24+110.94
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2016, 10:51:15 AM
วันศุกร์ที่ 30/9/59

Close: 18,143.45-195.79
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2016, 10:52:03 AM
วันเสาร์ที่ 1/10/59

Close: 18,308.15+164.70
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2016, 10:52:53 AM
วันอังคารที่ 4/10/59

Close: 18,253.85-54.30


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2016, 09:53:50 AM
วันพุธที่ 5/10/59

Close: 18,168.45-85.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2016, 09:54:37 AM
วันพฤหัสบดีที่ 6/10/59

Close: 18,281.03+112.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2016, 09:55:23 AM
วันศุกร์ที่ 7/10/59

Close: 18,268.50-12.53


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2016, 10:49:37 AM
วันเสาร์ที่ 8/10/59

Close: 18,240.49-28.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2016, 10:50:24 AM
วันอังคารที่ 11/10/59

Close: 18,329.04+88.55


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2016, 06:50:16 AM
วันพุธที่ 12/10/59

Close: 18,128.66-200.38


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2016, 06:51:04 AM
วันพฤหัสบดีที่ 13/10/59

Close: 18,144.20+15.54


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2016, 06:51:57 AM
วันศุกร์ที่ 14/10/59

Close: 18,098.94-45.26


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2016, 06:52:46 AM
วันเสาร์ที่ 15/10/59

Close: 18,138.38+39.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2016, 06:53:38 AM
วันอังคารที่ 18/10/59

Close: 18,086.40-51.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2016, 01:25:09 PM
วันพุธที่ 19/10/59

Close: 18,161.94+75.54


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2016, 01:26:28 PM
วันพฤหัสบดีที่ 20/10/59

Close: 18,202.62+40.68
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2016, 01:27:37 PM
วันศุกร์ที่ 21/10/59

Close: 18,162.35-40.27
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2016, 01:28:27 PM
วันเสาร์ที่ 22/10/59

Close: 18,145.71-16.64


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2016, 01:29:17 PM
วันอังคารที่ 25/10/59

Close: 18,223.03+77.32
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2016, 02:51:45 PM
วันพุธที่ 26/10/59

Close: 18,169.27-53.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2016, 02:53:14 PM
วันพฤหัสบดีที่ 27/10/59

Close: 18,199.33+30.06


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2016, 02:54:02 PM
วันศุกร์ที่ 28/10/59

Close: 18,169.68-29.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2016, 02:54:45 PM
วันเสาร์ที่ 29/10/59

Close: 18,161.19-8.49


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2016, 02:55:37 PM
วันอังคารที่ 1/11/59

Close: 18,142.42-18.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2016, 09:30:41 PM
วันพุธที่ 2/11/59

Close: 18,037.10-105.32
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2016, 09:41:08 PM
วันพฤหัสบดีที่ 3/11/59

Close: 17,959.64-77.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2016, 09:42:05 PM
วันศุกร์ที่ 4/11/59

Close: 17,930.67-28.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2016, 09:42:57 PM
วันเสาร์ที่ 5/11/59

Close: 17,888.28-42.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2016, 09:44:01 PM
วันอังคารที่ 8/11/59

Close: 18,332.74+73.14


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2016, 06:49:15 PM
วันพุธที่ 9/11/59

Close: 18,589.69+256.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2016, 06:50:17 PM
วันพฤหัสบดีที่ 10/11/59

Close: 18,807.88+218.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2016, 06:50:58 PM
วันศุกร์ที่ 11/11/59

Close: 18,847.66+39.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2016, 06:51:38 PM
วันเสาร์ที่ 12/11/59

Close: 18,868.69+21.03


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 16, 2016, 06:53:20 PM
วันอังคารที่ 15/11/59

Close: 18,868.69+21.03


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:38:06 PM
วันพุธที่ 16/11/59

Close: 18,923.06+54.37
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:38:51 PM
วันพฤหัสบดีที่ 17/11/59

Close: 18,868.14-54.92
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:39:36 PM
วันศุกร์ที่ 18/11/59

Close: 18,903.82+35.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:40:23 PM
วันเสาร์ที่ 19/11/59

Close: 18,867.93-35.89
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 29, 2016, 12:41:10 PM
วันอังคารที่ 22/11/59

Close: 18,956.69+88.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 08, 2016, 06:40:36 AM
วันพุธที่ 23/11/59

Close:  19,023.87+67.18


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 08, 2016, 06:41:16 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/11/59

Close:   11,550.31 +30.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 08, 2016, 06:43:15 AM
วันเสาร์ที่ 26/11/59

Close:  19,152.14+68.96


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 08, 2016, 06:43:56 AM
วันอังคารที่ 29/11/59

Close:  19,097.90-54.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2016, 11:12:59 AM
วันพุธที่ 30/11/59

Close: 19,121.60+23.70
  


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2016, 11:13:48 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1/12/59

Close: 19,123.58+1.98
  


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2016, 11:14:57 AM
วันศุกร์ที่ 2/12/59

Close: 19,191.93+68.35
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2016, 11:16:47 AM
วันเสาร์ที่ 3/12/59

Close: 19,170.42-21.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2016, 11:17:30 AM
วันอังคารที่ 6/12/59

Close: 19,216.24+45.82
  


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2016, 05:32:23 PM
วันพุธที่ 7/12/59

Close: 19,251.78+35.54
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2016, 05:33:10 PM
วันพฤหัสบดีที่ 8/12/59

Close: 19,549.62+297.84
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2016, 05:33:57 PM
วันศุกร์ที่ 9/12/59

Close: 19,614.81+65.19
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2016, 05:34:47 PM
วันเสาร์ที่ 10/12/59

Close: 19,756.85+142.04
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2016, 05:35:41 PM
วันอังคารที่ 13/12/59

Close: 19,796.43+39.58
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 08:36:40 PM
วันพุธที่ 14/12/59

Close:  19,911.21+114.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 08:38:52 PM
วันพฤหัสบดีที่ 15/12/59

Close:  19,792.53-118.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 08:39:45 PM
วันศุกร์ที่ 16/12/59

Close:  19,852.24+59.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 08:40:29 PM
วันเสาร์ที่ 17/12/59

Close:  19,843.41-8.83


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2016, 08:41:21 PM
วันอังคารที่ 20/12/59

Close:  19,883.06+39.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 05, 2016, 10:01:23 AM
วันพุธที่ 21/12/59

Close: 19,974.62+91.56
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 05, 2016, 10:02:12 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/12/59

Close: 19,941.96-32.66
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 05, 2016, 10:02:56 AM
วันศุกร์ที่ 23/12/59

Close:  19,918.88-23.08


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 05, 2016, 10:03:50 AM
วันเสาร์ที่ 24/12/59

Close: 19,933.81+14.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 10, 2016, 01:48:14 PM
วันพุธที่ 28/12/59

Close:  19,945.04+11.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 10, 2016, 01:48:55 PM
วันพฤหัสบดีที่ 29/12/59

Close:  19,833.68-111.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 10, 2016, 01:49:42 PM
วันศุกร์ที่ 30/12/59

Close:  19,819.78-13.90


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 10, 2016, 01:50:25 PM
วันเสาร์ที่ 31/12/59

Close:  19,762.60-57.18


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 20, 2016, 09:15:18 AM
วันพุธที่ 4/1/60

Close:  19,881.76+119.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2016, 08:55:53 AM
วันพฤหัสบดีที่ 5/1/60

Close: 19,942.16+60.40
  


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 22, 2016, 09:27:58 AM
วันศุกร์ที่ 6/1/60

Close: 19,899.29-42.87
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 23, 2016, 09:19:07 AM
วันเสาร์ที่ 7/1/60

Close: 19,963.80+64.51
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 29, 2016, 09:48:04 AM
วันอังคารที่ 10/1/60

Close: 19,887.38-76.42
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 29, 2016, 09:56:54 AM
วันพุธที่ 11/1/60

Close: 19,855.53-31.85
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 31, 2016, 07:47:40 PM
วันพฤหัสบดีที่ 12/1/60

Close: 19,954.28+98.75
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 31, 2016, 07:48:34 PM
วันศุกร์ที่ 13/1/60

Close: 19,891.00-63.28
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 04, 2017, 09:30:26 AM
วันเสาร์ที่ 14/1/60

Close:  19,885.73-5.27


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 04, 2017, 09:31:56 AM
วันพุธที่ 18/1/60

Close:  19,826.77-58.96


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 04, 2017, 09:32:38 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19/1/60

Close:  19,804.72-22.05


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 10, 2017, 09:21:04 AM
วันศุกร์ที่ 20/1/60

Close:  19,732.40-72.32


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 10, 2017, 09:21:48 AM
วันเสาร์ที่ 21/1/60

Close:  19,827.25+94.85


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 10, 2017, 09:22:40 AM
วันอังคารที่ 24/1/60

Close:  19799.85-27.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 13, 2017, 09:48:41 AM
วันพุธที่ 25/1/60

Close: 19,912.71+112.86
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2017, 06:06:24 PM
วันพฤหัสบดีที่ 26/1/60

Close: 20,068.51+155.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2017, 06:07:13 PM
วันศุกร์ที่ 27/1/60

Close: 20,100.91+32.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2017, 06:08:13 PM
วันเสาร์ที่ 28/1/60

Close: 20,093.78-7.13


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2017, 06:09:04 PM
วันอังคารที่ 31/1/60

Close: 19,971.13-122.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 19, 2017, 09:22:08 AM
วันพุธที่ 1/2/60

Close: 19,864.09-107.04
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 19, 2017, 09:23:01 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2/2/60

Close: 19,890.94+26.85


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 25, 2017, 10:57:52 AM
วันศุกร์ที่ 3/2/60

Close: 19,884.91-6.03


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 25, 2017, 10:58:36 AM
วันเสาร์ที่ 4/2/60

Close: 20071.46+186.55


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 25, 2017, 10:59:26 AM
วันอังคารที่ 7/2/60

Close: 20,052.42-19.04


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 27, 2017, 08:34:49 AM
วันพุธที่ 8/2/60

Close: 20,090.29+37.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2017, 10:12:04 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9/2/60

Close: 20,054.34-35.95
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2017, 10:12:53 AM
วันศุกร์ที่ 10/2/60

Close: 20,172.40+118.06
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2017, 10:13:37 AM
วันเสาร์ที่ 11/2/60

Close: 20,269.37+96.97
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2017, 10:15:24 AM
วันอังคารที่ 14/2/60

Close: 20,412.16+142.79
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2017, 11:30:30 AM
วันพุธที่ 15/2/60

Close: 20,504.41+92.25
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2017, 11:31:16 AM
วันพฤหัสบดีที่ 16/2/60

Close: 20,611.86+107.45
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2017, 11:32:03 AM
วันศุกร์ที่ 17/2/60

Close: 20,619.77+7.91
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2017, 11:32:46 AM
วันเสาร์ที่ 18/2/60

Close: 20,624.05+4.28
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2017, 12:27:50 PM
วันพุธที่ 22/2/60

Close: 20,743.00+118.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2017, 12:28:37 PM
วันพฤหัสบดีที่ 23/2/60

Close: 20,775.60+32.60


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2017, 01:01:49 PM
วันศุกร์ที่ 24/2/60

Close: 20,810.32+34.72
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2017, 01:02:30 PM
วันเสาร์ที่ 25/2/60

Close: 20,821.76+11.44
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2017, 01:03:40 PM
วันอังคารที่ 28/2/60

Close: 20,837.44+15.68
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2017, 12:04:24 PM
วันพุธที่ 1/3/60

Close: 20,812.24-25.20


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2017, 12:05:12 PM
วันพฤหัสบดีที่ 2/3/60

Close: 21,115.55+303.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2017, 12:05:59 PM
วันศุกร์ที่ 3/3/60

Close: 21,002.97-112.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2017, 12:06:48 PM
วันเสาร์ที่ 4/3/60

Close: 21,005.71+2.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2017, 12:07:36 PM
วันอังคารที่ 7/3/60

Close: 20,954.34-51.37


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2017, 11:31:17 PM
วันพุธที่ 8/3/60

Close: 20,924.76-29.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2017, 11:32:06 PM
วันพฤหัสบดีที่ 9/3/60

Close: 20,855.73-69.03


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2017, 11:32:50 PM
วันศุกร์ที่ 10/3/60

Close: 20,858.19+2.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2017, 11:33:36 PM
วันเสาร์ที่ 11/3/60

Close: 20,902.98+44.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2017, 11:34:22 PM
วันอังคารที่ 14/3/60

Close: 20,881.48-21.50


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2017, 04:25:46 PM
วันพุธที่ 15/3/60

Close: 20,837.37-44.11
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2017, 04:26:26 PM
วันพฤหัสบดีที่ 16/3/60

Close: 20,950.10+112.73
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2017, 04:27:07 PM
วันศุกร์ที่ 17/3/60

Close: 20,934.55-15.55
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2017, 04:27:54 PM
วันเสาร์ที่ 18/3/60

Close: 20,914.62-19.93
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2017, 04:28:41 PM
วันอังคารที่ 21/3/60

Close: 20,905.86-8.76
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2017, 05:08:11 PM
วันพุธที่ 22/3/60

Close: 20,668.01-237.85
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2017, 05:08:58 PM
วันพฤหัสบดีที่ 23/3/60

Close: 20,661.30-6.71
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2017, 05:09:50 PM
วันศุกร์ที่ 24/3/60

Close: 20,656.58-4.72


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2017, 05:10:35 PM
วันเสาร์ที่ 25/3/60

Close: 20,596.72-59.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2017, 05:11:17 PM
วันอังคารที่ 28/3/60

Close: 20,550.98-45.74
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 18, 2017, 09:28:43 AM
วันพุธที่ 29/3/60

Close: 20,701.50+150.52


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 18, 2017, 09:29:33 AM
วันพฤหัสบดีที่ 30/3/60

Close: 20,659.32-42.18


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 18, 2017, 09:30:21 AM
วันศุกร์ที่ 31/3/60

Close: 20,728.49+69.17


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 18, 2017, 09:31:11 AM
วันเสาร์ที่ 1/4/60

Close: 20,663.22-65.27


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 18, 2017, 09:34:37 AM
วันอังคารที่ 4/4/60

Close: 20,650.21-13.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2017, 02:28:46 PM
วันพุธที่ 5/4/60

Close: 20,689.24+39.03
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2017, 02:29:32 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6/4/60

Close: 20,648.15-41.09


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2017, 02:30:18 PM
วันศุกร์ที่ 7/4/60

Close: 20,662.95+14.80
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2017, 02:31:17 PM
วันเสาร์ที่ 8/4/60

Close: 20,656.10-6.85
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2017, 02:32:02 PM
วันอังคารที่ 11/4/60

Close: 20,658.02+1.92
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2017, 11:11:49 PM
วันพุธที่ 12/4/60

Close: 20,651.30-6.72


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2017, 11:12:35 PM
วันพฤหัสบดีที่ 13/4/60

Close: 20,591.86-59.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2017, 11:13:25 PM
วันศุกร์ที่ 14/4/60

Close: 20,453.25-138.61


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2017, 11:14:51 PM
วันอังคารที่ 18/4/60

Close: 20,636.92+183.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2017, 09:35:02 PM
วันพุธที่ 19/4/60

Close:  20,523.28-113.64


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2017, 09:35:46 PM
วันพฤหัสบดีที่ 20/4/60

Close:  20,404.49-118.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2017, 09:36:36 PM
วันศุกร์ที่ 21/4/60

Close:  20,578.71+174.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2017, 09:37:20 PM
วันเสาร์ที่ 22/4/60

Close:  20,547.76-30.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2017, 09:38:05 PM
วันอังคารที่ 25/4/60

Close:  20,763.89+216.13


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2017, 06:24:10 AM
วันพุธที่ 26/4/60

Close:  20,996.12+232.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2017, 06:25:00 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27/4/60

Close: 20,975.09-21.03
  


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 12, 2017, 09:15:14 AM
วันศุกร์ที่ 28/4/60

Close: 20,981.33+6.24
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 12, 2017, 11:13:27 PM
วันเสาร์ที่ 29/4/60

Close: 20,940.51 -40.82


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 14, 2017, 08:06:12 AM
วันอังคารที่ 2/5/60

Close: 20,913.46-27.05


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 16, 2017, 10:34:42 PM
วันพุธที่ 3/5/60

Close: 20,949.89+36.43


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2017, 09:22:30 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4/5/60

Close: 20,957.90+8.01
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2017, 09:18:47 PM
วันศุกร์ที่ 5/5/60

Close: 20,951.47-6.43
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 20, 2017, 09:36:07 AM
วันเสาร์ที่ 6/5/60

Close: 21,006.94+55.47


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 22, 2017, 07:22:59 AM
วันอังคารที่ 9/5/60

Close: 21,012.28 +5.34
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 25, 2017, 09:44:40 AM
วันพุธที่ 10/5/60

Close: 20,975.78-36.50
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2017, 04:54:48 AM
วันพฤหัสบดีที่ 11/5/60

Close: 20,943.11-32.67
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2017, 10:15:55 PM
วันศุกร์ที่ 12/5/60

Close: 20,919.42-23.69
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 28, 2017, 04:45:51 AM
วันเสาร์ที่ 13/5/60

Close: 20,896.61-22.81
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 29, 2017, 12:57:25 PM
วันอังคารที่ 16/5/60

Close: 20,981.94+85.33


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 01, 2017, 08:10:19 AM
วันพุธที่ 17/5/60

Close: 20,979.75-2.19
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 01, 2017, 09:17:24 PM
วันพฤหัสบดีที่ 18/5/60

Close: 20,606.93-372.82
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 02, 2017, 09:58:42 PM
วันศุกร์ที่ 19/5/60

Close: 20,663.02+56.09
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 03, 2017, 09:27:52 PM
วันเสาร์ที่ 20/5/60

Close: 20,804.84+141.82


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2017, 06:16:30 AM
วันอังคารที่ 23/5/60

Close: 20,894.83+89.99
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 02:46:35 PM
วันพุธที่ 24/5/60

Close: 20,937.91+43.08
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 12, 2017, 09:47:58 AM
วันพฤหัสบดีที่ 25/5/60

Close: 21,012.42+74.51
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 12, 2017, 09:48:45 AM
วันศุกร์ที่ 26/5/60

Close: 21,082.95+70.53
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 12, 2017, 09:49:34 AM
วันเสาร์ที่ 27/5/60

Close: 21,080.28-2.67
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2017, 09:45:04 AM
วันพุธที่ 31/5/60

Close: 21,029.47-50.81
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2017, 09:45:58 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1/6/60

Close: 21,008.65-20.82
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2017, 09:46:51 AM
วันศุกร์ที่ 2/6/60

Close: 21,144.18+135.53
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2017, 09:47:32 AM
วันเสาร์ที่ 3/6/60

Close: 21206.29+62.11
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2017, 06:47:53 AM
วันอังคารที่ 6/6/60

Close: 21,184.04-22.25
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2017, 06:48:34 AM
วันพุธที่ 7/6/60

Close: 21,136.23-47.81
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2017, 06:49:16 AM
วันพฤหัสบดีที่ 8/6/60

Close: 21,173.69+37.46
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2017, 06:49:56 AM
วันศุกร์ที่ 9/6/60

Close: 21,182.53+8.84
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2017, 06:50:35 AM
วันเสาร์ที่ 10/6/60

Close: 21,271.97+89.44
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2017, 06:51:17 AM
วันอังคารที่ 13/6/60

Close: 21,235.67-36.30
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 03:04:56 PM
วันพุธที่ 14/6/60

Close: 21,328.47+92.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 03:05:37 PM
วันพฤหัสบดีที่ 15/6/60

Close: 21,374.56+46.09
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 03:06:15 PM
วันศุกร์ที่ 16/6/60

Close: 21,359.90-14.66
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 03:06:53 PM
วันเสาร์ที่ 17/6/60

Close: 21,384.28+24.38
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2017, 03:07:36 PM
วันอังคารที่ 20/6/60

Close: 21,528.99+144.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 03, 2017, 08:55:41 AM
วันพุธที่ 21/6/60

Close: 21,467.14-61.85


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 03, 2017, 08:56:28 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/6/60

Close: 21,410.03-57.11


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 03, 2017, 08:57:15 AM
วันศุกร์ที่ 23/6/60

Close: 21,397.29-12.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 03, 2017, 08:57:56 AM
วันเสาร์ที่ 24/6/60

Close: 21,394.76-2.53


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 03, 2017, 08:58:35 AM
วันอังคารที่ 27/6/60

Close: 21,409.55+14.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 17, 2017, 01:21:32 PM
วันพุธที่ 28/6/60

Close: 21,310.66-98.89
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 24, 2017, 07:33:58 PM
วันพฤหัสบดีที่ 29/6/60

Close: 21,454.61+143.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 24, 2017, 07:34:59 PM
วันศุกร์ที่ 30/6/60

Close: 21,287.03-167.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 24, 2017, 07:35:45 PM
วันเสาร์ที่ 1/7/60

Close: 21,349.63+62.60


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 24, 2017, 07:36:26 PM
วันอังคารที่ 4/7/60

Close: 21,479.27+129.64


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2017, 09:09:45 AM
วันพฤหัสบดีที่ 6/7/60

Close: 21,478.17-1.10


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2017, 09:10:25 AM
วันศุกร์ที่ 7/7/60

Close: 21,320.04-158.13


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2017, 09:11:16 AM
วันเสาร์ที่ 8/7/60

Close: 21,414.34+94.30


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 30, 2017, 09:12:00 AM
วันอังคารที่ 11/7/60

Close: 21,408.52-5.82


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 09:02:42 AM
วันพุธที่ 12/7/60

Close: 21,409.07+0.55


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 04, 2017, 09:13:27 AM
วันพฤหัสบดีที่ 13/7/60

Close: 21,532.14+123.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 09:42:15 AM
วันศุกร์ที่ 14/7/60

Close: 21,553.09+20.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 06, 2017, 06:31:04 AM
วันเสาร์ที่ 15/7/60

Close: 21,637.74 +84.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 07, 2017, 09:12:04 AM
วันอังคารที่ 18/7/60

Close: 21,629.72-8.02


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 10, 2017, 07:24:30 AM
วันพุธที่ 19/7/60

Close: 21,574.73-54.99


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 08:41:04 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20/7/60

Close: 21,640.75+66.02


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 09:22:22 AM
วันศุกร์ที่ 21/7/60

Close: 21,611.78-28.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 13, 2017, 09:03:48 AM
วันเสาร์ที่ 22/7/60

Close: 21,580.07-31.71
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 14, 2017, 08:41:40 AM
วันอังคารที่ 25/7/60

Close: 21,513.17-66.90


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 15, 2017, 02:58:59 PM
วันพุธที่ 26/7/60

Close: 21,613.43+100.26


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 18, 2017, 02:58:27 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27/7/60

Close: 21,711.01+97.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 18, 2017, 08:52:45 PM
วันศุกร์ที่ 28/7/60

Close: 21796.55+85.54


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 19, 2017, 09:02:40 PM
วันเสาร์ที่ 29/7/60

Close: 21830.31+33.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 21, 2017, 06:59:36 AM
วันอังคารที่ 1/8/60

Close: 21,891.12+60.81


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 23, 2017, 07:26:19 AM
วันพุธที่ 2/8/60

Close: 21,963.92+72.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2017, 08:46:45 PM
วันพฤหัสบดีที่ 3/8/60

Close: 22,016.24+52.32


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 26, 2017, 09:10:41 AM
วันศุกร์ที่ 4/8/60

Close: 22,026.10+9.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 27, 2017, 08:39:34 AM
วันเสาร์ที่ 5/8/60

Close: 22,092.81+66.71
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 28, 2017, 08:26:59 AM
วันอังคารที่ 8/8/60

Close: 22,118.42+25.61


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 29, 2017, 06:54:57 PM
วันพุธที่ 9/8/60

Close: 22,085.34-33.08


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2017, 10:21:06 PM
วันพฤหัสบดีที่ 10/8/60

Close: 22,048.70-36.64


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 02, 2017, 08:59:31 AM
วันศุกร์ที่ 11/8/60

Close: 21,844.01-204.69


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 03, 2017, 08:29:41 AM
วันเสาร์ที่ 12/8/60

Close: 21,858.32+14.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 04, 2017, 06:44:26 AM
วันอังคารที่ 15/8/60

Close: 21,993.71+135.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2017, 09:31:06 PM
วันพุธที่ 16/8/60

Close: 21,998.99+5.28
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 07, 2017, 09:27:35 PM
วันพฤหัสบดีที่ 17/8/60

Close: 22,024.87+25.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2017, 06:39:28 AM
วันศุกร์ที่ 18/8/60

Close: 21,750.73-274.14


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2017, 08:46:51 AM
วันเสาร์ที่ 19/8/60

Close: 21,674.51-76.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 11, 2017, 09:17:08 AM
วันอังคารที่ 22/8/60

Close: 21,703.75+29.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 13, 2017, 01:51:40 PM
วันพุธที่ 23/8/60

Close: 21,899.89+196.14
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2017, 09:19:01 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/8/60

Close: 21,812.09-87.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 16, 2017, 04:27:25 AM
วันศุกร์ที่ 25/8/60

Close: 21,783.40-28.69


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 17, 2017, 09:34:13 AM
วันเสาร์ที่ 26/8/60

Close: 21813.67+30.27


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 18, 2017, 09:34:21 AM
วันอังคารที่ 29/8/60

Close: 21,808.40-5.27
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2017, 09:17:23 AM
วันพุธที่ 30/8/60

Close: 21,865.37+56.97
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2017, 09:17:51 AM
วันพฤหัสบดีที่ 31/8/60

Close: 21,892.43+27.06


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 23, 2017, 09:00:44 AM
วันศุกร์ที่ 1/9/60

Close: 21,948.10+55.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 23, 2017, 05:56:36 PM
วันเสาร์ที่ 2/9/60

Close: 21,987.56+39.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 26, 2017, 06:13:45 PM
วันพุธที่ 6/9/60

Close: 21,753.31-234.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2017, 08:42:39 PM
วันพฤหัสบดีที่ 7/9/60

Close: 21,807.64+54.33
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2017, 09:27:22 AM
วันศุกร์ที่ 8/9/60

Close: 21,784.78-22.86
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2017, 09:25:43 PM
วันเสาร์ที่ 9/9/60

Close: 21,797.79+13.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 31, 2017, 11:18:03 PM
วันอังคารที่ 12/9/60

Close: 22,057.37+259.58
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 02, 2017, 08:52:04 PM
วันพุธที่ 13/9/60

Close:
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2017, 08:24:50 AM
วันพฤหัสบดีที่ 14/9/60

Close: 22,158.18 +39.32
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2017, 10:33:24 PM
วันศุกร์ที่ 15/9/60

Close: 22,203.48+45.30
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 07, 2017, 06:51:00 AM
วันเสาร์ที่ 16/9/60

Close: 22,268.34+64.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 08, 2017, 09:04:33 AM
วันอังคารที่ 19/9/60

Close: 22,331.35 +63.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 09, 2017, 10:06:03 PM
วันพุธที่ 20/9/60

Close: 22,370.80+39.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 12, 2017, 08:45:54 AM
วันพฤหัสบดีที่ 21/9/60

Close: 22,412.59+41.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 12, 2017, 08:54:26 PM
วันศุกร์ที่ 22/9/60

Close: 22,359.23-53.36
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2017, 09:07:09 PM
วันเสาร์ที่ 23/9/60

Close: 22,349.59-9.64
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 14, 2017, 09:17:37 PM
วันอังคารที่ 26/9/60

Close: 22,296.09-53.50
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 16, 2017, 12:17:11 PM
วันพุธที่ 27/9/60

Close: 22,284.32-11.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 18, 2017, 06:20:44 PM
วันพฤหัสบดีที่ 28/9/60

Close: 22,340.71 +56.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2017, 08:29:47 AM
วันศุกร์ที่ 29/9/60

Close: 22,381.20+40.49
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2017, 08:41:24 PM
วันเสาร์ที่ 30/9/60

Open: 22,405.09 +23.89


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2017, 08:55:12 PM
วันอังคารที่ 3/10/9/60

Close: 22,557.60+152.51
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 21, 2017, 09:28:37 PM
วันพุธที่ 4/10/60

Close: 22,641.67+84.07
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2017, 08:04:36 PM
วันพฤหัสบดีที่ 5/10/60

Close: 22,661.64+19.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 26, 2017, 08:49:48 AM
วันศุกร์ที่ 6/10/60

Close: 22775.39+113.75


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 26, 2017, 08:17:05 PM
วันเสาร์ที่ 7/10/60

Close: 22,773.67 -1.721


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 27, 2017, 07:34:04 PM
วันอังคารที่ 10/10/60

Close: 22,761.07-12.60


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 02, 2017, 11:12:52 AM
วันพุธที่ 11/10/60

Close:  22,830.68+69.61


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2017, 09:09:41 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12/10/60

Close:  22,872.89+42.21


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 04, 2017, 09:18:51 AM
วันศุกร์ที่ 13/10/60

Close: 22,841.01-31.88
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 08, 2017, 01:42:35 PM
วันเสาร์ที่ 14/10/60

Close: 22,871.72+30.71
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 10, 2017, 07:16:06 AM
วันอังคารที่ 17/10/60

Close: 22,956.96+85.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 10, 2017, 07:25:07 AM
วันพุธที่ 18/10/60

Close: 22,997.44+40.48


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 11, 2017, 07:15:51 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19/10/60

Close: 23157.60+160.16
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 11, 2017, 07:16:34 AM
วันศุกร์ที่ 20/10/60

Close:  23,163.04+5.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 11, 2017, 07:21:42 AM
วันเสาร์ที่ 21/10/60

Close: 23,328.63+165.59


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2017, 01:24:22 PM
วันอังคารที่ 24/10/60

Close: 23,273.96-54.67
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2017, 01:25:39 PM
วันพุธที่ 25/10/60

Close: 23,441.76+167.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2017, 01:27:14 PM
วันพฤหัสบดีที่ 26/10/60

Close: 23,329.46-112.30


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2017, 01:29:04 PM
วันศุกร์ที่ 27/10/60

Close: 23,400.86+71.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2017, 01:30:11 PM
วันเสาร์ที่ 28/10/60

Close: 23,434.19+33.33
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2017, 01:38:56 PM
วันอังคารที่ 31/10/60

Close: 23,348.74-85.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 21, 2017, 09:04:30 PM
วันพุธที่ 1/11/60

Close: 23,377.24+28.50
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 21, 2017, 09:05:28 PM
วันพฤหัสบดีที่ 2/11/60

Close: 23,435.01+57.77
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 21, 2017, 09:06:15 PM
วันศุกร์ที่ 3/11/60

Close: 23,516.26+81.25
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 21, 2017, 09:07:09 PM
วันเสาร์ที่ 4/11/60

Close: 23,539.19+22.93
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 21, 2017, 09:07:50 PM
วันอังคารที่ 7/11/60

Close: 23,548.42+9.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 28, 2017, 02:02:53 PM
วันพุธที่ 8/11/60

Close: 23,557.23+8.81
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 28, 2017, 02:03:41 PM
วันพฤหัสบดีที่ 9/11/60

Close: 23,563.36+6.13
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 28, 2017, 02:04:23 PM
วันศุกร์ที่ 10/11/60

Close: 23,461.94-101.42
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 28, 2017, 02:05:04 PM
วันเสาร์ที่ 11/11/60

Close: 23,422.21-39.73
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 28, 2017, 02:06:08 PM
วันอังคารที่ 14/11/60

Close: 23,439.70+17.49
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2017, 05:26:09 PM
วันพุธที่ 15/11/60

Close: 23,409.47-30.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2017, 05:26:49 PM
วันพฤหัสบดีที่ 16/11/60

Close: 23,271.28-138.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2017, 05:27:35 PM
วันศุกร์ที่ 17/11/60

Close: 23,458.36+187.08


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2017, 05:28:15 PM
วันเสาร์ที่ 18/11/60

Close: 23,358.24-100.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 04, 2017, 05:28:56 PM
วันอังคารที่ 21/11/60

Close: 23,430.33+72.09


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 11, 2017, 09:15:16 PM
วันพุธที่ 22/11/60

Close: 23,590.83+160.50


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2017, 09:27:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 23/11/60

Close: 23,526.18-64.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2017, 09:28:56 AM
วันเสาร์ที่ 25/11/60

Close: 23,557.99+31.81


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2017, 09:29:44 AM
วันอังคารที่ 28/11/60

Close: 23,580.78+22.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 08:42:00 PM
วันพุธที่ 29/11/60

Close: 23,836.71+255.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 08:43:26 PM
วันพฤหัสบดีที่ 30/11/60

Close: 23,940.68+103.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 08:44:46 PM
วันศุกร์ที่ 1/12/60

Close: 24,272.35+331.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 08:46:06 PM
วันเสาร์ที่ 2/12/60

Close: 24,231.59-40.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 08:46:45 PM
วันอังคารที่ 5/12/60

Close: 24,290.05+58.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2017, 09:26:31 AM
วันพุธที่ 6/12/60

Close: 24,180.64 -109.41


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2017, 09:30:38 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7/12/60

Close: 24,140.91-39.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 29, 2017, 07:05:01 AM
วันศุกร์ที่ 8/12/60

Close: 24,211.48+70.57
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 29, 2017, 07:13:07 AM
วันเสาร์ที่ 9/12/60

Close: 24,329.16+117.68
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 30, 2017, 09:27:01 AM
วันอังคารที่ 12/12/60

Close: 24,386.03+56.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 01, 2017, 09:45:46 AM
วันพุธที่ 13/12/60

Close: 24,504.80+118.77
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2017, 07:32:04 AM
วันพฤหัสบดีที่ 14/12/60

Close: 24,585.43+80.63


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2017, 07:32:43 AM
วันศุกร์ที่ 15/12/60

Close: 24,631.01 +45.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2017, 07:33:36 AM
วันเสาร์ที่ 16/12/60

Close: 24,651.74+143.08


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2017, 07:34:14 AM
วันอังคารที่ 19/12/60

Close: 24,792.20+140.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 12, 2017, 07:54:15 AM
วันพุธที่ 20/12/60

Close: 24,754.75-37.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 13, 2017, 08:25:47 AM
วันพฤหัสบดีที่ 21/12/60

Close: 24,726.65-28.10


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 14, 2017, 08:09:12 AM
วันศุกร์ที่ 22/12/60

Close: 24,782.29+55.64
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 15, 2017, 06:52:44 AM
วันเสาร์ที่ 23/12/60

Close: 24,754.06-28.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 19, 2017, 09:46:15 AM
วันพุธที่ 27/12/60

Close: 24,746.21-7.85


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 20, 2017, 07:27:57 AM
วันพฤหัสบดีที่ 28/12/60

Close: 24774.30+28.09
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2017, 08:18:03 AM
วันศุกร์ที่ 29/12/60

Close: 24,837.51+63.21
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2017, 08:18:35 AM
วันเสาร์ที่ 30/12/60

Close: 24719.22-118.29
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2017, 09:38:14 AM
วันพุธที่ 3/1/61

Close: 24,824.01+104.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2017, 09:39:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4/1/61

Close: 24,922.68+98.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2017, 09:40:08 AM
วันศุกร์ที่ 5/1/61

Close: 25,075.13+152.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2017, 09:44:00 AM
วันเสาร์ที่ 6/1/61

Close: 25,295.87+220.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 26, 2017, 09:45:54 AM
วันอังคารที่ 9/1/61

Close: 25,283.00-12.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 02, 2018, 12:21:19 PM
วันพุธที่ 10/1/61

Close: 25,385.80+102.80
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 03, 2018, 07:29:34 AM
วันพฤหัสบดีที่ 11/1/61

Close: 25,369.13-16.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 04, 2018, 09:51:43 AM
วันศุกร์ที่ 12/1/61

Close: 25,574.73+205.60


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 05, 2018, 08:47:39 AM
วันเสาร์ที่ 13/1/61

Close: 25,803.19+228.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 10, 2018, 09:22:17 AM
วันพุธที่ 17/1/61

Close: 25,792.86-10.33


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 11, 2018, 07:10:50 AM
วันพฤหัสบดีที่ 18/1/61

Close: 26,115.65+322.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 11, 2018, 07:11:31 AM
วันศุกร์ที่ 19/1/61

Close: 26,017.81-97.84


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 11, 2018, 07:12:09 AM
วันเสาร์ที่ 20/1/61

Close: 26,071.72+53.91


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 11, 2018, 07:12:48 AM
วันอังคารที่ 23/1/61

Close: 26,214.60+142.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 14, 2018, 11:45:30 AM
วันพุธที่ 24/1/61

Close: 26,210.81-3.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 17, 2018, 08:01:51 AM
วันพฤหัสบดีที่ 25/1/61

Close: 26,252.12+41.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 18, 2018, 10:04:56 AM
วันศุกร์ที่ 26/1/61

Close: 26,392.79+140.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 19, 2018, 07:17:46 AM
วันเสาร์ที่ 27/1/61

Close: 26,616.71+223.92
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 23, 2018, 09:05:25 AM
วันอังคารที่ 30/1/61

Close: 26,439.48-177.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 23, 2018, 09:06:20 AM
วันพุธที่ 31/1/61

Close: 26,076.89-362.59
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 24, 2018, 07:52:42 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1/2/61

Close: 26,149.39 +72.50
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 25, 2018, 09:23:20 AM
วันศุกร์ที่ 2/2/61

Close: 26,186.71+37.32
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 26, 2018, 08:38:19 AM
วันเสาร์ที่ 3/2/61

Close: 25,520.96-665.75
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 27, 2018, 10:51:38 AM
วันอังคารที่ 6/2/61

Close: 24,345.75-1,175.21
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2018, 08:43:00 AM
วันพุธที่ 7/2/61

Close: 24,912.77+567.02
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2018, 08:43:41 AM
วันพฤหัสบดีที่ 8/2/61

Close: 24,893.35-19.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 31, 2018, 11:08:18 AM
วันศุกร์ที่ 9/2/61

Close: 23,860.46-1,032.89


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 31, 2018, 11:09:04 AM
วันเสาร์ที่ 10/2/61

Close: 24,190.90+330.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 07:59:17 AM
วันอังคารที่ 13/2/61

Close: 24,601.27+410.37


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2018, 08:31:33 AM
วันพุธที่ 14/2/61

Close: 24,640.45+39.18


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2018, 07:41:54 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15/2/61

Close: 24,893.49+253.04


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 08:31:07 AM
วันศุกร์ที่ 16/2/61

Close: 25,200.37+306.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 07:57:05 AM
วันเสาร์ที่ 17/2/61

Close: 25,219.38+19.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2018, 07:34:29 AM
วันพุธที่ 21/2/61

Close: 24,964.75-254.63


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2018, 11:30:02 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/2/61

Close: 24,797.78-166.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 09:44:54 AM
วันศุกร์ที่ 23/2/61

Close: 24,962.48+164.70
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2018, 09:33:50 AM
วันเสาร์ที่ 24/2/61

Close: 25,309.99+347.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2018, 10:14:59 PM
วันอังคารที่ 27/2/61

Close: 25,709.27+399.28
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2018, 09:34:45 PM
วันพุธที่ 28/2/61

Close: 25,410.03-299.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:32:07 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1/3/61

Close: 25,029.20-380.83


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2018, 07:33:49 AM
วันศุกร์ที่ 2/3/61

Close: 24,608.98-420.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2018, 05:16:10 AM
วันเสาร์ที่ 3/3/61

Close: 24,538.06-70.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2018, 05:12:35 PM
วันอังคารที่ 6/3/61

Close: 24,874.76+336.70


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2018, 09:25:50 AM
วันพุธที่ 7/3/61

Close: 24,884.12+9.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2018, 08:32:41 PM
วันพฤหัสบดีที่ 8/3/61

Close: 24,801.36-82.76


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2018, 09:12:47 PM
วันศุกร์ที่ 9/3/61

Close: 24,895.21+93.85
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 01, 2018, 08:11:02 AM
วันเสาร์ที่ 10/3/61

Close: 25,335.74+440.53
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 01, 2018, 10:18:04 PM
วันอังคารที่ 13/3/61

Close: 25,178.61-157.13
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 03, 2018, 09:17:33 AM
วันพุธที่ 14/3/61

Close: 25,007.03-171.58
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2018, 09:28:05 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15/3/61

Close: 24,758.12-248.91


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 06, 2018, 10:28:42 PM
วันศุกร์ที่ 16/3/61

Close: 24,873.66+115.54
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 07, 2018, 08:03:25 PM
วันเสาร์ที่ 17/3/61

Close: 24,946.51+72.85
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 08, 2018, 09:24:25 PM
วันอังคารที่ 20/3/61

Close: 24,610.91-335.60
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2018, 07:24:46 PM
วันพุธที่ 21/3/61

Close: 24,727.27+116.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 13, 2018, 07:23:15 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/3/61

Close: 24,873.66+115.54


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 14, 2018, 08:16:40 AM
วันศุกร์ที่ 23/3/61

Close: 23,957.89-724.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 14, 2018, 11:31:39 PM
วันเสาร์ที่ 24/3/61

Close: 23,533.20-424.69


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 16, 2018, 07:17:53 AM
วันอังคารที่ 27/3/61

Close: 24,202.60+669.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 17, 2018, 04:02:05 PM
วันพุธที่ 28/3/61

Close: 23,857.71-344.89
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 20, 2018, 08:02:55 AM
วันพฤหัสบดีที่ 29/3/61

Close: 23,848.42 -9.29
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 21, 2018, 07:00:49 AM
วันศุกร์ที่ 30/3/61

Close: 24,103.11+254.69
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 23, 2018, 09:40:47 AM
วันอังคารที่ 3/4/61

Close: 23,644.19-458.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 24, 2018, 10:37:00 AM
วันพุธที่ 4/4/61

Close: 24,033.36+389.17


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 27, 2018, 07:33:50 AM
วันพฤหัสบดีที่ 5/4/61

Close: 24,264.30+230.94
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 28, 2018, 08:00:50 AM
วันศุกร์ที่ 6/4/61

Close: 24,505.22+240.92
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 30, 2018, 07:32:24 AM
วันเสาร์ที่ 7/4/61

Close: 23,932.76-572.46
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2018, 09:56:34 PM
วันอังคารที่ 10/4/61

Close: 23,979.10+46.34
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 03, 2018, 08:01:48 AM
วันพุธที่ 11/4/61

Close: 24,408.00+428.90
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 04, 2018, 09:48:00 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12/4/61

Close: 24,189.45-218.55


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 06, 2018, 07:47:10 AM
วันศุกร์ที่ 13/4/61

Close: 24,483.05+293.60


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 06, 2018, 07:48:23 AM
วันเสาร์ที่ 14/4/61

Close: 24,360.14-122.91
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 08, 2018, 03:19:22 PM
วันอังคารที่ 17/4/61

Close: 24,573.04+212.90
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 10, 2018, 07:47:58 AM
วันพุธที่ 18/4/61

Close: 24,786.63+213.59
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2018, 07:24:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19/4/61

Close: 24,748.07-38.56
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2018, 04:26:50 PM
วันศุกร์ที่ 20/4/61

Close: 24,664.89-83.18


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 12, 2018, 09:16:44 AM
วันเสาร์ที่ 21/4/61

Close: 24,462.94-201.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 13, 2018, 07:51:47 AM
วันอังคารที่ 24/4/61

Close: 24,448.69-14.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 14, 2018, 02:37:22 PM
วันพุธที่ 25/4/61

Close: 24,024.13 -424.56
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2018, 01:55:26 PM
วันพฤหัสบดีที่ 26/4/61

Close: 24,083.83+59.70


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2018, 02:03:02 PM
วันศุกร์ที่ 27/4/61

Close: 24,322.34+238.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2018, 07:34:36 PM
วันเสาร์ที่ 28/4/61

Close: 24,311.19-11.15


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 20, 2018, 07:15:10 AM
วันอังคารที่ 1/5/61

Close: 24,163.15-148.04


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 21, 2018, 02:30:01 PM
วันพุธที่ 2/5/61

Close: 24,099.05-64.10


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 23, 2018, 11:13:03 PM
วันพฤหัสบดีที่ 3/5/61

Close: 23,924.98-174.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 24, 2018, 06:47:15 PM
วันศุกร์ที่ 4/5/61

Close: 23,930.15+5.17


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 25, 2018, 04:13:52 PM
วันเสาร์ที่ 5/5/61

Close: 24,262.51+332.36
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 27, 2018, 08:28:13 AM
วันอังคารที่ 8/5/61

Close: 24,357.32+94.81
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 28, 2018, 10:52:32 AM
วันพุธที่ 9/5/61

Close: 24,360.21+2.89
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2018, 09:39:02 AM
วันพฤหัสบดีที่ 10/5/61

Close: 24,542.54+182.33
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 02, 2018, 10:40:34 PM
วันศุกร์ที่ 11/5/61

Close: 24,739.53+196.99
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2018, 03:09:50 PM
วันเสาร์ที่ 12/5/61

Close: 24,831.17+91.64


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2018, 03:11:47 PM
วันอังคารที่ 15/5/61

Close: 24,899.41+68.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2018, 03:12:43 PM
วันพุธที่ 16/5/61

Close: 24,706.41-193.00


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 05, 2018, 03:13:32 PM
วันพฤหัสบดีที่ 17/5/61

Close: 24,768.93+62.52


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 08, 2018, 10:46:09 AM
วันศุกร์ที่ 18/5/61

Close: 24,713.98-54.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 08, 2018, 10:46:55 AM
วันเสาร์ที่ 19/5/61

Close: 24,715.09+1.11


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 11, 2018, 12:55:09 PM
วันอังคารที่ 22/5/61

Close: 25,013.29+298.20


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 12, 2018, 01:26:00 PM
วันพุธที่ 23/5/61

Close: 2,834.41 -178.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2018, 08:56:09 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/5/61

Close: 24,886.81+52.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2018, 08:57:08 AM
วันศุกร์ที่ 25/5/61

Close: 24,811.76-75.05


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2018, 08:58:06 AM
วันเสาร์ที่ 26/5/61

Close: 24,753.09 -58.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2018, 08:58:44 AM
วันอังคารที่ 29/5/61

Close: 24,361.45-391.64


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 20, 2018, 05:15:05 PM
วันพุธที่ 30/5/61

Close: 24,667.78+306.33


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 20, 2018, 05:15:56 PM
วันพฤหัสบดีที่ 31/5/61

Close: 24,415.84-251.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 20, 2018, 05:16:51 PM
วันศุกร์ที่ 1/6/61

Close: 24,415.84-251.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 20, 2018, 05:17:33 PM
วันเสาร์ที่ 2/6/61

Close: 24,635.21+219.37


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 20, 2018, 05:18:01 PM
วันอังคารที่ 5/6/61

Close: 24,813.69+178.48


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 27, 2018, 09:56:23 PM
วันพุธที่ 6/6/61

Close: 24,799.98-13.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 29, 2018, 07:41:24 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7/6/61

Close: 25,146.39+346.41
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 30, 2018, 09:45:47 AM
วันศุกร์ที่ 8/6/61

Close: 25,241.41+95.02


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 31, 2018, 06:15:52 AM
วันเสาร์ที่ 9/6/61

Close: 25,316.53+75.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2018, 09:21:34 AM
วันอังคารที่ 12/6/61

Close: 25,322.31+5.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2018, 09:22:30 AM
วันพุธที่ 13/6/61

Close: 25,320.73-1.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2018, 09:23:15 AM
วันพฤหัสบดีที่ 14/6/61

Close: 25,201.20-119.53


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2018, 09:24:32 AM
วันศุกร์ที่ 15/6/61

Close: 25,175.31-25.89


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2018, 09:25:25 AM
วันเสาร์ที่ 16/6/61

Close: 25,090.48-84.83


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 06, 2018, 09:27:18 AM
วันอังคารที่ 19/6/61

Close: 24,987.47-103.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2018, 04:23:55 PM
วันพุธที่ 20/6/61

Close: 24,700.21-287.26


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2018, 04:24:41 PM
วันพฤหัสบดีที่ 21/6/61

Close: 24,657.80-42.41


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2018, 04:25:35 PM
วันศุกร์ที่ 22/6/61

Close: 24,461.70-196.10


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2018, 04:26:22 PM
วันเสาร์ที่ 23/6/61

Close: 24,580.89+119.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 10, 2018, 04:27:08 PM
วันอังคารที่ 26/6/61

Close: 24,252.80-328.09


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2018, 03:27:52 PM
วันพุธที่ 27/6/61

Close: 24,283.11+30.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2018, 03:28:54 PM
วันพฤหัสบดีที่ 28/6/61

Close: 24,117.59-165.52
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2018, 03:29:45 PM
วันศุกร์ที่ 29/6/61

Close: 24,216.05+98.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2018, 03:31:00 PM
วันเสาร์ที่ 30/6/61

Close: 24,271.41+55.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 16, 2018, 03:32:29 PM
วันอังคารที่ 3/7/61

Close: 24,307.18+35.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 25, 2018, 10:56:48 AM
วันพุธที่ 4/7/61

Close: 24,174.82-132.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2018, 07:44:03 AM
วันศุกร์ที่ 6/7/61

Close: 24,356.74+181.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 28, 2018, 07:55:53 AM
วันเสาร์ที่ 7/7/61

Close: 24,456.48+99.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 28, 2018, 11:08:40 PM
วันอังคารที่ 10/7/61

Close: 24,776.59+320.11


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 01, 2018, 02:48:49 PM
วันพุธที่ 11/7/61

Close: 24,919.66+143.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 03, 2018, 09:12:13 AM
วันพฤหัสบดีที่ 12/7/61

Close: 24,700.45-219.21
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 04, 2018, 09:37:20 AM
วันศุกร์ที่ 13/7/61

Close: 24,924.89+224.44
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 05, 2018, 09:21:46 AM
วันเสาร์ที่ 14/7/61

Close: 25,019.41+94.52
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 06, 2018, 07:12:59 AM
วันอังคารที่ 17/7/61

Close: 25,064.36+44.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 07, 2018, 08:27:00 AM
วันพุธที่ 18/7/61

Close: 25,119.89+55.53
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 10, 2018, 09:23:06 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19/7/61

Close: 25,199.29+79.40
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 10, 2018, 10:54:31 PM
วันศุกร์ที่ 20/7/61

Close: 25,064.50-134.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 12, 2018, 07:26:04 AM
วันเสาร์ที่ 21/7/61

Close: 25,058.12-6.38หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 13, 2018, 09:27:53 AM
วันอังคารที่ 24/7/61

Close: 25,044.29-13.83


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 14, 2018, 05:27:33 PM
วันพุธที่ 25/7/61

Close: 25,241.94+197.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2018, 08:57:52 AM
วันพฤหัสบดีที่ 26/7/61

Close: 25,414.10+172.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2018, 08:58:54 AM
วันศุกร์ที่ 27/7/61

Close: 25,527.07+112.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2018, 08:59:39 AM
วันเสาร์ที่ 28/7/61

Close: 25,451.06-76.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2018, 09:00:21 AM
วันอังคารที่ 31/7/61

Close: 25,306.83-144.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 29, 2018, 05:26:55 PM
วันพุธที่ 1/8/61

Close: 25,415.19+108.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 29, 2018, 05:28:33 PM
วันพฤหัสบดีที่ 2/8/61

Close: 25,333.82-81.37


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 30, 2018, 10:57:47 AM
วันศุกร์ที่ 3/8/61

Close: 25,326.16-7.66


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2018, 10:48:17 PM
วันเสาร์ที่ 4/8/61

Close: 25,462.58+136.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2018, 10:49:01 PM
วันอังคารที่ 7/8/61

Close: 25,502.18+39.60


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 03, 2018, 09:57:08 AM
วันพุธที่ 8/8/61

Close: 25,628.91+126.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 05, 2018, 06:39:50 PM
วันพฤหัสบดีที่ 9/8/61

Close: 25,583.75-45.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2018, 10:35:26 AM
วันศุกร์ที่ 10/8/61

Close: 25,509.23 -74.52


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 07, 2018, 09:37:37 AM
วันเสาร์ที่ 11/8/61

Close: 25,313.14 -196.09


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 08, 2018, 08:13:56 AM
วันอังคารที่ 14/8/61

Close: 25,187.70-125.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 09, 2018, 08:11:05 AM
วันพุธที่ 15/8/61

Close: 25,299.92+112.22
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2018, 08:53:01 AM
วันพฤหัสบดีที่ 16/8/61

Close: 25,162.41-137.51
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2018, 08:53:52 AM
วันศุกร์ที่ 17/8/61

Close: 25,558.73 +396.32
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2018, 08:54:41 AM
วันเสาร์ที่ 18/8/61

Close: 25,669.32+110.59
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2018, 08:55:23 AM
วันอังคารที่ 21/8/61

Close: 25,758.69+89.37
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 11, 2018, 10:19:02 PM
วันพุธที่ 22/8/61

Close: 25,822.29+63.60
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 14, 2018, 07:35:10 AM
วันพฤหัสบดีที่ 23/8/61

Close: 25,733.60-88.69
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 14, 2018, 09:02:21 PM
วันศุกร์ที่ 24/8/61

Close: 25,656.98-76.62
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2018, 09:00:20 AM
วันเสาร์ที่ 25/8/61

Close: 25,790.35+133.37
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 16, 2018, 08:51:57 AM
วันอังคารที่ 28/8/61

Close: 26,049.64+259.29
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 20, 2018, 08:52:34 AM
วันพุธที่ 29/8/61

Close: 26,064.02+14.38
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 20, 2018, 08:53:29 AM
วันพฤหัสบดีที่ 30/8/61

Close: 26,124.57+60.55
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 21, 2018, 08:48:18 AM
วันศุกร์ที่ 31/8/61

Close: 25,986.92-137.65
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2018, 08:37:19 AM
วันเสาร์ที่ 1/9/61

Close: 25,964.82-22.10
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 24, 2018, 08:39:23 AM
วันพุธที่ 5/9/61

Close: 25,952.48-12.34
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 26, 2018, 12:00:25 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6/9/61

Close: 25,974.99+22.51
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 27, 2018, 09:19:26 AM
วันศุกร์ที่ 7/9/61

Close: 25,995.87+20.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2018, 08:33:15 AM
วันเสาร์ที่ 8/9/61

Close: 25,916.54-79.33


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 29, 2018, 09:51:15 AM
วันอังคารที่ 11/9/61

Close: 25,857.07-59.47


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2018, 09:06:54 AM
วันพุธที่ 12/9/61

Close: 25,971.06 +113.99


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 31, 2018, 08:39:21 AM
วันพฤหัสบดีที่ 13/9/61

Close: 25,998.92+27.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 01, 2018, 03:05:32 PM
วันศุกร์ที่ 14/9/61

Close: 26,145.99+147.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 07, 2018, 09:23:18 AM
วันเสาร์ที่ 15/9/61

Close: 26,154.67+8.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 07, 2018, 09:24:17 AM
วันอังคารที่ 18/9/61

Close: 26,062.12-92.55


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2018, 09:10:34 AM
วันพุธที่ 19/9/61

Close: 26,246.96+184.84
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 12, 2018, 09:30:36 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20/9/61

Close: 26,405.76+158.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2018, 08:52:54 AM
วันศุกร์ที่ 21/9/61

Close: 26,656.98+251.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 14, 2018, 09:02:49 AM
วันเสาร์ที่ 22/9/61

Close: 26,743.50+86.52


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 14, 2018, 09:03:42 AM
วันอังคารที่ 25/9/61

Close: 26,562.05-181.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 17, 2018, 10:15:35 AM
วันพุธที่ 26/9/61

Close: 26,492.21-69.84หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 18, 2018, 07:48:47 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27/9/61

Close: 26,385.28-106.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2018, 09:18:05 AM
วันศุกร์ที่ 28/9/61

Close: 26,439.93+54.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2018, 09:18:56 AM
วันเสาร์ที่ 29/9/61

Close: 26,458.31+18.38


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2018, 08:30:58 AM
วันอังคารที่ 2/10/61

Close: 26,651.21+192.90


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 21, 2018, 09:04:03 AM
วันพุธที่ 3/10/61

Close: 26,773.94+122.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 23, 2018, 09:08:12 PM
วันพฤหัสบดีที่ 4/10/61

Close: 26,828.39+54.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 25, 2018, 09:12:13 AM
วันศุกร์ที่ 5/10/61

Close: 26,627.48-200.91


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 26, 2018, 09:01:47 AM
วันเสาร์ที่ 6/10/61

Close: 26,447.05-180.43


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 27, 2018, 07:38:08 AM
วันอังคารที่ 9/10/61

Close: 26.486.78 +38.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 02, 2018, 08:28:39 AM
วันพุธที่ 10/10/61

Close: 26,430.57-56.21


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 02, 2018, 08:29:37 AM
วันพฤหัสบดีที่ 11/10/61

Close: 25,598.74-831.83


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2018, 08:23:48 AM
วันศุกร์ที่ 12/10/61

Close: 25,052.83 -545.91


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2018, 08:24:54 AM
วันเสาร์ที่ 13/10/61

Close: 25,339.99+287.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2018, 11:23:19 AM
วันอังคารที่ 16/10/61

Close: 25,250.55-89.44


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2018, 11:24:07 AM
วันพุธที่ 17/10/61

Close:  25,798.42 +547.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2018, 11:24:51 AM
วันพฤหัสบดีที่ 18/10/61

Close: 25,706.68-91.74 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2018, 11:25:39 AM
วันศุกร์ที่ 19/10/61

Close: 25.379.45-327.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2018, 11:26:44 AM
วันเสาร์ที่ 20/10/61

Close: 25,444.34+64.89


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 06, 2018, 11:27:27 AM
วันอังคารที่ 23/10/61

Close: 25,317.41-126.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2018, 05:32:45 PM
วันพุธที่ 24/10/61

Close: 25,191.43-125.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2018, 05:33:22 PM
วันพฤหัสบดีที่ 25/10/61

Close: 24,583.42-608.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2018, 05:34:20 PM
วันศุกร์ที่ 26/10/61

Close: 24,984.55+401.13


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2018, 05:35:23 PM
วันเสาร์ที่ 27/10/61

Close: 24,688.31-296.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 13, 2018, 05:36:07 PM
วันอังคารที่ 30/10/61

Close: 24,442.92-245.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 20, 2018, 10:53:52 AM
วันพุธที่ 31/10/61

Close: 24,874.64+431.72


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 20, 2018, 10:54:38 AM
วันพฤหัสบดีที่ 1/11/61

Close: 25,115.76+241.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 20, 2018, 10:55:27 AM
วันศุกร์ที่ 2/11/61

Close: 25,380.74+264.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 20, 2018, 10:56:09 AM
วันเสาร์ที่ 3/11/61

Close: 25,270.83-109.91


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 20, 2018, 10:56:50 AM
วันอังคารที่ 6/11/61

Close: 25,461.70+190.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2018, 11:28:44 AM
วันพุธที่ 7/11/61

Close: 25,635.01+173.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2018, 11:29:29 AM
วันพฤหัสบดีที่ 8/11/61

Close: 26,180.30+545.29


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2018, 11:30:11 AM
วันศุกร์ที่ 9/11/61

Close: 26,191.22+10.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2018, 11:33:32 AM
วันเสาร์ที่ 10/11/61

Close: 25,989.30-201.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 27, 2018, 11:34:11 AM
วันอังคารที่ 13/11/61

Close: 25,387.18-602.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 06, 2018, 08:56:01 AM
วันพุธที่ 14/11/61

Close: 25,286.49-100.69


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 06, 2018, 07:51:35 PM
วันพฤหัสบดีที่ 15/11/61

Close: 25,080.50-205.99
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 07, 2018, 09:18:18 AM
วันศุกร์ที่ 16/11/61

Close: 25,289.27+208.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 08, 2018, 07:09:07 AM
วันเสาร์ที่ 17/11/61

Close: 25,413.22+123.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 09, 2018, 09:33:49 AM
วันอังคารที่ 20/11/61

Close: 25,017.44 -395.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 11, 2018, 10:17:19 AM
วันพุธที่ 21/11/61

Close: 24,465.64 -551.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 13, 2018, 08:43:07 AM
วันพฤหัสบดีที่ 22/11/61

Close: 24,464.69-0.95


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 14, 2018, 10:10:24 PM
วันเสาร์ที่ 24/11/61

Close: 24,285.95-178.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 15, 2018, 09:31:32 AM
วันอังคารที่ 27/11/61

Close: 24,640.24+354.29


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 16, 2018, 09:58:09 AM
วันพุธที่ 28/11/61

Close: 24,748.73+108.49


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 17, 2018, 10:35:10 PM
วันพฤหัสบดีที่ 29/11/61

Close: 25,366.43+617.70


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 19, 2018, 09:49:36 AM
วันศุกร์ที่ 30/11/61

Close: 25,338.84-27.59


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 21, 2018, 10:16:36 PM
วันเสาร์ที่ 1/12/61

Close: 25,538.46+199.62


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 23, 2018, 08:06:04 AM
วันอังคารที่ 4/12/61

Close: 25,826.43+287.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 25, 2018, 07:58:50 PM
วันพุธที่ 5/12/61

Close: 25,027.07-799.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 27, 2018, 03:44:52 PM
วันศุกร์ที่ 7/12/61

Close: 24,947.67-79.40
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 28, 2018, 06:01:10 AM
วันเสาร์ที่ 8/12/61

Close: 24,388.95-558.72
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 29, 2018, 08:58:03 AM
วันอังคารที่ 11/12/61

Close: 24,423.26+34.31
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤศจิกายน 29, 2018, 03:47:39 PM
วันพุธที่ 12/12/61

Close: 24,370.24-53.02
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 02, 2018, 08:09:30 PM
วันพฤหัสบดีที่ 13/12/61

Close: 24,527.27+157.03
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 03, 2018, 03:30:42 PM
วันศุกร์ที่ 14/12/61

Close: 24,597.38+70.11
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 05, 2018, 09:11:21 AM
วันเสาร์ที่ 15/12/61

Close: 24,100.51-496.87
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 06, 2018, 09:48:02 AM
วันอังคารที่ 18/12/61

Close: 23,592.98-507.53
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 07, 2018, 08:08:31 AM
วันพุธที่ 19/12/61

Close: 23,675.64+82.66
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 07, 2018, 03:42:54 PM
วันพฤหัสบดีที่ 20/12/61

Close: 23,323.66-351.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2018, 05:03:50 PM
วันศุกร์ที่ 21/12/61

Close: 22,859.60-464.06


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2018, 05:04:41 PM
วันเสาร์ที่ 22/12/61

Close: 22,445.37-414.23


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 08, 2018, 05:05:27 PM
วันอังคารที่ 25/12/61

Close: 21,792.20-653.17


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 12, 2018, 07:11:06 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27/12/61

Close: 22,878.45+1,086.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 13, 2018, 11:03:44 AM
วันศุกร์ที่ 28/12/61

Close: 23,138.82+260.37


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 15, 2018, 10:45:32 AM
วันเสาร์ที่ 29/12/61

Close: 23,062.40-76.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 21, 2018, 09:43:55 AM
วันอังคารที่ 1/1/62

Close: 23,327.46+265.06


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 23, 2018, 11:40:39 AM
วันพฤหัสบดีที่ 3/1/62

Close: 23,346.24+18.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 23, 2018, 11:41:28 AM
วันศุกร์ที่ 4/1/62

Close: 22,686.22-660.02


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 25, 2018, 06:09:23 AM
วันเสาร์ที่ 5/1/62

Close: 23,433.16+746.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 31, 2018, 08:31:56 AM
วันอังคารที่ 8/1/62

Close: 23,531.35+98.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ธันวาคม 31, 2018, 08:32:41 AM
วันพุธที่ 9/1/62

Close: 23,787.45+256.10


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 01, 2019, 08:32:57 AM
วันพฤหัสบดีที่ 10/1/62

Close: 23,879.12+91.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 02, 2019, 10:06:45 PM
วันศุกร์ที่ 11/1/62

Close:  24,001.92+122.80


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 03, 2019, 09:35:44 AM
วันเสาร์ที่ 12/1/62

Close:  23,995.95-5.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 04, 2019, 08:51:03 AM
วันอังคารที่ 15/1/62

Close: 23,909.84-86.11
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 06, 2019, 12:09:38 PM
วันพุธที่ 16/1/62

Close: 24,065.59+155.75


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 08, 2019, 10:58:59 AM
วันพฤหัสบดีที่ 17/1/62

Close: 24,207.16+141.57


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 09, 2019, 09:40:42 AM
วันศุกร์ที่ 18/1/62

Close: 24,370.10+162.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 09, 2019, 10:51:20 PM
วันเสาร์ที่ 19/1/62

Close: 24,706.35+336.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 12, 2019, 04:05:28 PM
วันพุธที่ 23/1/62

Close: 24,404.48-301.87
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 15, 2019, 08:29:37 AM
วันพฤหัสบดีที่ 24/1/62

Close: 24,575.62+171.14


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 16, 2019, 07:28:05 AM
วันศุกร์ที่ 25/1/62

Close: 24,553.24-22.38


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 16, 2019, 10:09:13 PM
วันเสาร์ที่ 26/1/62

Close: 24,737.20+183.96


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 18, 2019, 05:36:57 AM
วันอังคารที่ 29/1/62

Close: 24,528.22-208.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 20, 2019, 10:05:42 AM
วันพุธที่ 30/1/62

Close: 24,579.96+51.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 22, 2019, 09:29:56 AM
วันพฤหัสบดีที่ 31/1/62

Close: 25,014.86+434.90


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 23, 2019, 09:01:11 AM
วันศุกร์ที่ 1/2/62

Close: 24,999.67-15.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 24, 2019, 09:26:50 AM
วันเสาร์ที่ 2/2/62

Close: 25,063.89+64.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 25, 2019, 09:12:28 AM
วันอังคารที่ 5/2/62

Close: 25,239.37+175.48


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 28, 2019, 08:45:01 AM
วันพุธที่ 6/2/62

Close: 25,411.52+172.15


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 29, 2019, 09:31:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7/2/62

Close: 25,390.30 -21.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 30, 2019, 10:10:21 AM
วันศุกร์ที่ 8/2/62

Close: 25,169.53-220.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มกราคม 31, 2019, 10:05:17 AM
วันเสาร์ที่ 9/2/62

Close: 25,106.33-63.20


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 06:31:16 AM
วันอังคารที่ 12/2/62

Close: 25,053.11-53.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2019, 02:51:32 PM
วันพุธที่ 13/2/62

Close: 25,425.76+372.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2019, 11:26:39 PM
วันพฤหัสบดีที่ 14/2/62

Close: 25,543.27+117.51
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2019, 10:49:35 PM
วันศุกร์ที่ 15/2/62

Close: 25,439.39 -103.91


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 08:51:10 AM
วันเสาร์ที่ 16/2/62

Close: 25,883.25+443.86


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2019, 07:00:43 PM
วันพุธที่ 20/2/62

Close: 25,891.32 +8.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2019, 09:05:30 AM
วันพฤหัสบดีที่ 21/2/62

Close: 25,954.44+63.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2019, 09:59:00 AM
วันศุกร์ที่ 22/2/62

Close: 25,850.63 -103.81


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 13, 2019, 11:30:58 PM
วันเสาร์ที่ 23/2/62

Close: 26,031.81+181.18
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2019, 08:51:44 AM
วันอังคารที่ 26/2/62

Close: 26,091.95 +60.14


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2019, 06:47:31 PM
วันพุธที่ 27/2/62

Close: 26,057.98 -33.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2019, 08:56:15 AM
วันพฤหัสบดีที่ 28/2/62

Close: 25,985.16-72.82


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 10:27:38 AM
วันศุกร์ที่ 1/3/62

Close: 25,916.00 -69.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 11:06:30 PM
วันเสาร์ที่ 2/3/62

Close: 26,026.32+110.32


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2019, 11:43:48 PM
วันอังคารที่ 5/3/62

Close: 25,819.65 -206.67


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2019, 10:37:53 PM
วันพุธที่ 6/3/62

Close: 25,806.63 -13.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 26, 2019, 09:00:22 AM
วันพฤหัสบดีที่ 7/3/62

Close: 25,673.46-133.17
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2019, 08:52:34 AM
วันศุกร์ที่ 8/3/62

Close: 25,473.23-200.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2019, 09:20:24 AM
วันเสาร์ที่ 9/3/62

Close: 25,450.24-22.99
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 01, 2019, 09:35:03 AM
วันอังคารที่ 12/3/62

Close: 25,650.88+200.64
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 03, 2019, 05:23:49 PM
วันพุธที่ 13/3/62

Close: 25,554.66 -96.22
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 03, 2019, 06:06:03 PM
วันพฤหัสบดีที่ 14/3/62

Close: 25,702.89 +148.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2019, 10:00:33 AM
วันศุกร์ที่ 15/3/62

Close: 25,709.94+7.05
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 05, 2019, 10:47:11 PM
วันเสาร์ที่ 16/3/62

Close: 25,848.87+138.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 09, 2019, 09:46:54 AM
วันอังคารที่ 19/3/62

Close: 25,914.10+65.23
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2019, 04:22:33 PM
วันพุธที่ 20/3/62

Close: 25,887.38-26.72


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 11, 2019, 04:23:07 PM
วันพฤหัสบดีที่ 21/3/62

Close: 25,745.67 -141.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 12, 2019, 05:54:04 AM
วันศุกร์ที่ 22/3/62

Close: 25,962.51+216.84


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 13, 2019, 01:37:40 AM
วันเสาร์ที่ 23/3/62

Close: 25,502.32-460.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 15, 2019, 08:56:26 AM
วันอังคารที่ 26/3/62

Close: 25,516.83 +14.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 16, 2019, 02:59:19 PM
วันพุธที่ 27/3/62

Close: 25,657.73 +140.90


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 19, 2019, 06:28:52 AM
วันพฤหัสบดีที่ 28/3/62

Close: 25,625.59-32.14


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 20, 2019, 08:51:42 AM
วันศุกร์ที่ 29/3/62

Close: 25,717.46+91.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 21, 2019, 07:49:17 AM
วันเสาร์ที่ 30/3/62

Close: 25,928.68+211.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 24, 2019, 02:21:46 PM
วันอังคารที่ 2/4/62

Close: 26,258.42+329.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 26, 2019, 09:24:30 AM
วันพุธที่ 3/4/62

Close: 26,179.13-79.29


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 27, 2019, 06:58:29 AM
วันพฤหัสบดีที่ 4/4/62

Close: 26,218.13+39.00


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 28, 2019, 05:39:06 AM
วันศุกร์ที่ 5/4/62

Close: 26,384.63+166.50


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 29, 2019, 07:24:18 AM
วันเสาร์ที่ 6/4/62

Close: 26,424.99+40.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 29, 2019, 07:25:01 AM
วันอังคารที่ 9/4/62

Close: 26,341.02-83.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2019, 10:12:48 PM
วันพุธที่ 10/4/62

Close: 26,150.58 -190.44
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มีนาคม 31, 2019, 10:13:28 PM
วันพฤหัสบดีที่ 11/4/62

Close: 26,157.16+6.56


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 02, 2019, 07:07:34 AM
วันศุกร์ที่ 12/4/62

Close: 26,143.05-14.11


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 02, 2019, 11:47:28 PM
วันเสาร์ที่ 13/4/62

Close: 26,412.30 +269.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 04, 2019, 11:41:13 PM
วันอังคารที่ 16/4/62

Close: 26,384.77-27.53


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 09, 2019, 07:34:49 AM
วันพุธที่ 17/4/62

Close: 26,452.66+67.89
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 11, 2019, 09:28:26 AM
วันพฤหัสบดีที่ 18/4/62

Close: 26,449.54-3.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 14, 2019, 01:10:49 PM
วันศุกร์ที่ 19/4/62

Close: 26,559.54+110.00


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 16, 2019, 07:15:09 AM
วันอังคารที่ 23/4/62

Close: 26,511.05 -48.49


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 17, 2019, 10:20:01 AM
วันพุธที่ 24/4/62

Close: 26,656.39 +145.34


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2019, 09:29:52 AM
วันพฤหัสบดีที่ 25/4/62

Close: 26,597.05 -59.34


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 18, 2019, 09:30:32 AM
วันศุกร์ที่ 26/4/62

Close: 26,462.08 -134.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 19, 2019, 09:23:02 AM
วันเสาร์ที่ 27/4/62

Close: 26,543.33 +81.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 19, 2019, 09:23:52 AM
วันอังคารที่ 30/4/62

Close: 26,554.39 +11.06


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 20, 2019, 07:11:44 AM
วันพุธที่ 1/5/62

Close: 26,592.91 +38.52


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 22, 2019, 08:52:14 AM
วันพฤหัสบดีที่ 2/5/62

Close: 26,430.14 -162.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 23, 2019, 09:23:56 AM
วันศุกร์ที่ 3/5/62

Close: 26,307.79-122.35


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 24, 2019, 09:20:08 AM
วันเสาร์ที่ 4/5/62

Close: 26,504.95 +197.16


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 24, 2019, 10:48:44 PM
วันอังคารที่ 7/5/62

Close: 26,438.48-66.47


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 26, 2019, 08:40:13 AM
วันพุธที่ 8/5/62

Close: 25,965.09-473.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 29, 2019, 10:07:43 AM
วันพฤหัสบดีที่ 9/5/62

Close: 25,967.33+2.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ เมษายน 30, 2019, 08:47:00 AM
วันศุกร์ที่ 10/5/62

Close: 25,828.36-138.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 01, 2019, 09:15:36 AM
วันเสาร์ที่ 11/5/62

Close: 25,942.37+114.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 02, 2019, 06:35:51 AM
วันอังคารที่ 14/5/62

Close: 25,324.99-617.38


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 03, 2019, 07:29:52 AM
วันพุธที่ 15/5/62

Close: 25,532.05 +207.06


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 13, 2019, 11:08:03 PM
วันพฤหัสบดีที่ 16/5/62

Close: 25,648.02+115.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 15, 2019, 07:51:40 AM
วันศุกร์ที่ 17/5/62

Close: 25,862.68+214.66
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 16, 2019, 09:15:01 AM
วันเสาร์ที่ 18/5/62

Close: 25,764.00-98.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 16, 2019, 10:33:54 PM
วันอังคารที่ 21/5/62

Close: 25,679.90-84.10


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 18, 2019, 05:35:00 PM
วันพุธที่ 22/5/62

Close: 25,877.33+197.43


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 21, 2019, 09:27:20 AM
วันพฤหัสบดีที่ 23/5/62

Close: 25,776.61-100.72


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 22, 2019, 07:09:40 AM
วันศุกร์ที่ 24/5/62

Close: 25,490.47-286.14
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 23, 2019, 09:26:14 AM
วันเสาร์ที่ 25/5/62

Close: 25,585.69+95.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 24, 2019, 04:40:52 AM
วันพุธที่ 29/5/62

Close: 25,347.77-237.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 25, 2019, 11:17:02 PM
วันพฤหัสบดีที่ 30/5/62

Close: 25,126.41-221.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 28, 2019, 10:28:21 PM
วันศุกร์ที่ 31/5/62

Close: 25,169.88+43.47


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 30, 2019, 09:19:14 AM
วันเสาร์ที่ 1/6/62

Close: 24,815.04-354.84


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ พฤษภาคม 31, 2019, 07:37:53 AM
วันอังคารที่ 4/6/62

Close: 24,819.78+4.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 01, 2019, 05:41:33 AM
วันพุธที่ 5/6/62

Close: 25,332.18+512.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 03, 2019, 11:00:03 PM
วันพฤหัสบดีที่ 6/6/62

Close: 25,539.57+207.39


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 05, 2019, 09:03:49 AM
วันศุกร์ที่ 7/6/62

Close: 25,720.66+181.09


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 05, 2019, 10:46:10 PM
วันเสาร์ที่ 8/6/62

Close: 25,983.94+263.28


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 07, 2019, 04:38:29 AM
วันอังคารที่ 11/6/62

Close: 26,062.68+78.74


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 08, 2019, 10:48:07 PM
วันพุธที่ 12/6/62

Close: 26,048.51-14.17


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 11, 2019, 06:53:52 AM
วันพฤหัสบดีที่ 13/6/62

Close: 26,004.83-43.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 12, 2019, 09:00:10 AM
วันศุกร์ที่ 14/6/62

Close: 26,106.77+101.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 13, 2019, 09:34:19 AM
วันเสาร์ที่ 15/6/62

Close: 26,089.61-17.19


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 14, 2019, 04:29:45 AM
วันอังคารที่ 18/6/62

Close: 26,112.53-22.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 17, 2019, 09:00:25 AM
วันพุธที่ 19/6/62

Close: 26,465.54+353.01


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2019, 09:31:23 AM
วันพฤหัสบดีที่ 20/6/62

Close: 26,504.00+38.46


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 18, 2019, 10:04:09 PM
วันศุกร์ที่ 21/6/62

Close: 26,753.17+249.17


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 19, 2019, 03:32:53 PM
วันเสาร์ที่ 22/6/62

Close: 26,719.13-34.04


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 20, 2019, 03:32:37 PM
วันอังคารที่ 25/6/62

Close: 26,727.54+8.41


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 22, 2019, 08:21:49 PM
วันพุธที่ 26/6/62

Close: 26,548.22-179.32


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 25, 2019, 09:19:12 AM
วันพฤหัสบดีที่ 27/6/62

Close: 26,536.82-11.40


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 26, 2019, 09:51:35 AM
วันศุกร์ที่ 28/6/62

Close: 26,526.58-10.24


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 27, 2019, 04:39:22 AM
วันเสาร์ที่ 29/6/62

Close: 26,599.96+73.36


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 28, 2019, 09:16:27 AM
วันอังคารที่ 2/7/62

Close: 26,717.43+117.47
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ มิถุนายน 29, 2019, 02:32:34 PM
วันพุธที่ 3/7/62

Close: 26,786.68+69.25


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 01, 2019, 10:52:10 PM
วันพฤหัสบดีที่ 4/7/62

Close: 26,966.00+179.32


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 04, 2019, 07:20:29 AM
วันเสาร์ที่ 6/7/62

Close: 26,806.14-115.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 05, 2019, 09:17:35 AM
วันอังคารที่ 9/7/62

Close: 26,806.14-115.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 07, 2019, 09:15:39 PM
วันพุธที่ 10/7/62

Close: 26,783.49-22.65


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 08, 2019, 03:32:41 PM
วันพฤหัสบดีที่ 11/7/62

Close:  26,860.20+76.71


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 09, 2019, 08:59:17 AM
วันศุกร์ที่ 12/7/62

Close: 27,088.08+227.88


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 10, 2019, 03:25:38 PM
วันเสาร์ที่ 13/7/62

Close: 27,332.03+243.95
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 12, 2019, 08:50:58 AM
วันอังคารที่ 16/7/62

Close: 27,359.16+27.13
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 12, 2019, 09:00:45 AM
วันพุธที่ 17/7/62

Close: 27,335.63-23.53


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 15, 2019, 03:28:02 PM
วันพฤหัสบดีที่ 18/7/62

Close: 27,219.85-115.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 17, 2019, 07:22:55 AM
วันศุกร์ที่ 19/7/62

Close: 27,222.97+3.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 17, 2019, 03:34:53 PM
วันเสาร์ที่ 20/7/62

Close: 27,154.20-68.77


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 18, 2019, 10:43:01 PM
วันอังคารที่ 23/7/62

Close: 27,171.90+17.70


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 20, 2019, 08:51:22 AM
วันพุธที่ 24/7/62

Close: 27,349.19+177.29


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 22, 2019, 03:44:34 PM
วันพฤหัสบดีที่ 25/7/62

Close: 27,269.97-79.22
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 23, 2019, 03:44:37 PM
วันศุกร์ที่ 26/7/62

Close: 27,140.98-128.99


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 24, 2019, 03:25:32 PM
วันเสาร์ที่ 27/7/62

Close: 27,192.45+51.47
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 25, 2019, 03:30:56 PM
วันอังคารที่ 30/7/62

Close: 27,221.35 +28.90
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 27, 2019, 01:54:02 PM
วันพุธที่ 31/7/62

Close: 27,198.02-23.33
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 29, 2019, 10:25:35 PM
วันพฤหัสบดีที่ 1/8/62

Close: 26,864.27-333.75


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2019, 04:33:44 AM
วันศุกร์ที่ 2/8/62

Close: 26,583.42-280.85


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กรกฎาคม 31, 2019, 07:56:08 PM
วันเสาร์ที่ 3/8/62

Close: 26,485.01-98.41


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 02, 2019, 04:33:53 AM
วันอังคารที่ 6/8/62

Close: 25,717.74-767.27
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 04, 2019, 10:49:52 PM
วันพุธที่ 7/8/62

Close: 26,029.52+311.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 06, 2019, 06:45:35 AM
วันพฤหัสบดีที่ 8/8/62

Close: 26,007.07-22.45


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 07, 2019, 04:30:30 AM
วันศุกร์ที่ 9/8/62

Close: 26,378.19+371.12


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 07, 2019, 10:32:03 PM
วันเสาร์ที่ 10/8/62

Close: 26,287.44-90.75


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 08, 2019, 10:32:55 PM
วันอังคารที่ 13/8/62

Close: 25,897.71-389.73


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 10, 2019, 09:28:36 PM
วันพุธที่ 14/8/62

Close: 26,279.91+372.54


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 13, 2019, 04:40:06 AM
วันพฤหัสบดีที่ 15/8/62

Close: 25,479.42-800.49


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 14, 2019, 06:48:18 AM
วันศุกร์ที่ 16/8/62

Close: 25,579.39+99.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 14, 2019, 09:35:03 PM
วันเสาร์ที่ 17/8/62

Close: 25,886.01+306.61
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 15, 2019, 10:41:36 PM
วันอังคารที่ 20/8/62

Close: 26,135.79+249.78


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 16, 2019, 11:21:14 PM
วันพุธที่ 21/8/62

Close: 25,962.44-173.35


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 19, 2019, 10:44:58 PM
วันพฤหัสบดีที่ 22/8/62

Close: 26,202.73+240.29


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 20, 2019, 10:44:32 PM
วันศุกร์ที่ 23/8/62

Close: 26,252.24+49.51


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 22, 2019, 04:41:13 AM
วันเสาร์ที่ 24/8/62

Close: 25,628.90-623.34


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 23, 2019, 04:27:48 AM
วันอังคารที่ 27/8/62

Close: 25,898.83+269.93


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 24, 2019, 07:28:30 AM
วันพุธที่ 28/8/62

Close: 25,777.90-120.93
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 26, 2019, 10:45:45 PM
วันพฤหัสบดีที่ 29/8/62

Close: 26,036.10+258.20


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 28, 2019, 10:11:17 PM
วันศุกร์ที่ 30/8/62

Close: 26,362.25+326.15


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ สิงหาคม 30, 2019, 04:29:58 AM
วันเสาร์ที่ 31/8/62

Close: 26,403.28+41.03
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 01, 2019, 11:42:45 PM
วันพุธที่ 4/9/62

Close: 26,118.02-285.26
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 01, 2019, 11:43:29 PM
วันพฤหัสบดีที่ 5/9/62

Close: 26,355.47+237.45
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 02, 2019, 11:14:33 PM
วันศุกร์ที่ 6/9/62

Close: 26,728.15+372.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 03, 2019, 09:00:41 PM
วันเสาร์ที่ 7/9/62

Close: 26,797.46+69.31


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 04, 2019, 08:27:45 PM
วันอังคารที่ 10/9/62

Close: 26,835.51+38.05
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 05, 2019, 04:57:36 PM
วันพุธที่ 11/9/62

Close: 26,909.43+73.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 09, 2019, 03:27:29 PM
วันพฤหัสบดีที่ 12/9/62

Close: 27,137.04+227.61


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 10, 2019, 09:06:08 PM
วันศุกร์ที่ 13/9/62

Close: 27,182.45+45.41


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 11, 2019, 03:30:36 PM
วันเสาร์ที่ 14/9/62

Close: 27,219.52+37.07


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2019, 06:48:09 AM
วันอังคารที่ 17/9/62

Close: 27,076.82-142.70


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 13, 2019, 06:48:53 AM
วันพุธที่ 18/9/62

Close: 27,110.80+33.98


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 14, 2019, 06:36:27 AM
วันพฤหัสบดีที่ 19/9/62

Close: 27,147.08+36.28


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 17, 2019, 06:41:09 AM
วันศุกร์ที่ 20/9/62

Close: 27,094.79-52.29


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 18, 2019, 04:46:51 AM
วันเสาร์ที่ 21/9/62

Close: 26,935.07-159.72
 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 19, 2019, 04:52:12 AM
วันอังคารที่ 24/9/62

Close: 26,949.99+14.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 20, 2019, 05:12:29 AM
วันพุธที่ 25/9/62

Close: 26,807.77 -142.22


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 21, 2019, 07:01:18 AM
วันพฤหัสบดีที่ 26/9/62

Close: 26,970.71+162.94


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 23, 2019, 10:45:06 PM
วันศุกร์ที่ 27/9/62

Close: 26,891.12-79.59


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 24, 2019, 10:34:11 PM
วันเสาร์ที่ 28/9/62

Close: 26,820.25-70.87


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 25, 2019, 09:16:02 PM
วันอังคารที่ 1/10/62

Close: 26,916.83+96.58


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 26, 2019, 11:14:37 PM
วันพุธที่ 2/10/62

Close: 26,573.04-343.79


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 29, 2019, 10:04:47 PM
วันพฤหัสบดีที่ 3/10/62

Close: 26,078.62-494.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ กันยายน 30, 2019, 10:04:10 PM
วันศุกร์ที่ 4/10/62

Close: 26,201.04+122.42


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 01, 2019, 10:49:56 PM
วันเสาร์ที่ 5/10/62

Close: 26,573.72+372.68


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 02, 2019, 09:34:49 PM
วันอังคารที่ 8/10/62

Close: 26,478.02 -95.70


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 03, 2019, 10:22:50 PM
วันพุธที่ 9/10/62

Close: 26,164.04 -313.98   


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 05, 2019, 02:46:47 PM
วันพฤหัสบดีที่ 10/10/62

Close: 26,346.01+181.97


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 08, 2019, 04:53:25 AM
วันศุกร์ที่ 11/10/62

Close: 26,496.67+150.66 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 08, 2019, 10:52:16 PM
วันเสาร์ที่ 12/10/62

Close: 26,816.59+319.92


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 09, 2019, 08:14:31 PM
วันอังคารที่ 15/10/62

Close: 26,787.36-29.23 


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 10, 2019, 10:53:35 PM
วันพุธที่ 16/10/62

Close:


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 11, 2019, 10:58:39 PM
วันพฤหัสบดีที่ 17/10/62

Close:


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 14, 2019, 09:54:31 PM
วันศุกร์ที่ 18/10/62

Close:


หัวข้อ: Re: รายงานผล หุ้นดาวโจนส์
เริ่มหัวข้อโดย: pangkun ที่ ตุลาคม 15, 2019, 09:17:03 PM
วันเสาร์ที่ 19/10/62

Close:

เฮียหมี